Arhive din categoria: Știri

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu în mijlocul credincioşilor din Zădăreni

De praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, credincioşii parohiei Zădăreni, protopopiatul Arad şi-au sărbătorit hramurl bisericii parohiale. Anul acesta, bucuria le-a fost amplificată, deoarece în mijlocul lor s-a aflat Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

După săvârşirea Utreniei, preoţii şi credincioşii prezenţi, în frunte cu P. On. Pr. dr. Nicu Breda, protopopul Aradului, l-au întâmpinat pe chiriarhul locului în faţa sfintei biserici. A urmat oficierea Sfintei Liturghii în cadrul căreia au fost hirotoniţi diaconul. Sorin Higioşan, întru preot pe seama parohiei Arad-Cartierul Verde, şi Cosmin Corâci întru diacon.

La momentul predicii, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că pomenirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reaminteşte o pagină de aur a istoriei Bisericii Universale prin făuririle măreţe ale celui dintâi, care a avut în mama sa un ajutor nepreţuit, părtaşă fiind la tot ce a însemnat activitatea acestuia în numele crucii, a jertfei şi a biruinţei creştine pentru toate timpurile. ,,Libertatea creştină găseşte în iniţiativele Sfântului Constantin cel Mare un orizont   nemărginit pentru o lucrare în folosul întregii omeniri şi care îşi află modul de lucrare prin Biserică. Măsurile luate în cadrul întregii împărăţii au temeiuri creştine şi privesc în mod aparte demnitatea omului. A sublinia acest lucru în anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor înseamnă o concretizare a celor întreprinse de cei doi sfinţi pe  planul asistenţei sociale şi medicale, între altele edificarea de spitale, orfelinate, case de îngrijire a celor marginalizaţi. Pomenirea lor înseamnă totodată şi un model pentru vremea noastră în cerinţele pe laturile menţionate. Parohia în care ne aflăm, prin biserica pusă sub ocrotirea sfinţilor pomeniţi se dovedeşte pe deplin lucrătoare în acest domeniu, în unitatea eparhială şi a întregii ortodoxii româneşti”- a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La sfârşitul slujbei a fost oficiat parastasul pentru ctitorii bisericii. Preacucernicul  preot paroh Ioan Gaga şi Părintele dr. Filip Albu, cel care s-a îngrijit de păstorirea duhovnicească a credincioşilor din Zădăreni în ultimele cinci luni, au adresat cuvinte de mulţumire Înaltpreasfinţiei Sale, oferindu-i o icoană cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ca semn peste timp pentru amintirea acestei vizite pastorale.

 

 

Cerc pastoral-misionar la parohia Ostrov

De praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, preoții din Cercul misionar Savîrșin, protopopiatul Lipova, s-au întâlnit la Parohia Ostrov. Gazda înâlnirii a fost părintele paroh Eugen Volungan care, în cadrul discuțiilor, a prezentat celor prezenţi o disertaţie cu tema ,,Practici necanonice ale săvârșirii Tainei Sfântului Maslu”. Referatul sfinției sale a fost bine documentat din punct de vedere liturgic, biblic și doctrinar şi a fost pus în contextual Anului omagial al sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. În cadrul discuţiilor au fost prezentate anumite practici la săvârșirea Sfântului Maslu considerate necanonice.

Expunerea acestor practici şi analiza lor au antrenat pe preoții prezenți la discuții, concretizate prezentarea modului corect de săvârşire şi în hotărârea de a proceda în mod uniform în slujirea Tainei Maslului în parohiile din Cercul misionar Săvârșin.

De asemenea cei prezenţi au adoptat hotărârea de a explica credincioșilor importanța acestei Taine pentru viața liturgică și religioasă a Bisericii.

 

Absolvenţii celei de-a 18-a promoţii de teologi arădeni, la cursul festiv

Absolvenţii celei de-a 18-a promoţii a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad şi-au încheiat parcursul studiilor universitare de licenţă, prin festivitatea emoţionantă a îndătinatului curs festiv, desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu în ziua de 22 mai 2012.

Deschiderea festivităţilor a început cu Sfânta Liturghie oficiată în capela facultăţii de către Preasfinţitul Părinte dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, împreună cu Preacucernicul Părinte dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii şi cu alţi câţiva părinţi profesori, răspunsurile liturgice fiind date de către absolvenţi.

După sfânta slujbă, programul a continuat în Aula Magna, în prezenţa invitaţilor, a absolvenţilor costumaţi într-un chip deosebit, propriu acestui eveniment, precum şi a unei numeroase asistenţe formate din părinţi, prieteni şi apropiaţi ai sărbătoriţilor. În prezidiu s-au aflat: PS dr. Nicodim Nicolăescu, D-na. Prof. dr. Lizica Mihuţ, Preşedintele Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, PC Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural la Arhiepiscopia Aradului, D-l. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universității amintite, PC Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie, PC Pr. prof. dr. Constantin Rus, Directorul de Departament al Facultăţii şi PC Pr. Lect. dr. Adrian Murg.

Fiecare dintre personalităţile invitate au prezentat, apoi, câteva cuvinte de salut şi scurte îndemnuri către cei prezenţi.

Dizertaţia cursului festiv a fost susţinută de PC Pr. Lect. dr. Adrian Murg, titularul disciplinei de Noul Testament şi decanul de an al absolvenţilor. Prin prisma disciplinei predate, tema aleasă de sfinţia sa s-a axat pe importanţa contactului permanent şi duhovnicesc cu Sfânta Scriptură, adică acea lectio divina, sau citirea dumnezeiască, inspirată şi contemplativă a acesteia.

PC Pr. Prof. dr. Constantin Rus a dat citire catalogului, absolvenţii primind câte un trandafir şi o diplomă de onoare din parte părintelui decan

Festivitatea s-a încheiat cu mesajele adresate de absolvenţi, prin vocea d-lui. Alexandru Crişan, care a mulţumit „mâinilor lucrării lui Dumnezeu, părinţii trupeşti şi cei sufleteşti”, precum şi răspunsul studenţilor din anul al treilea, care a şi preluat cheia simbolică a şcolii, prin studentul Cătălin Heler.

Cântarea de „La mulţi ani!” şi intonarea imnului arhieresc au încheiat această sărbătoare de suflet de la Facultatea de Teologie din Arad.

 

TÂRNOSIRE DE BISERICĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI – SĂRBĂTOARE LA GROŞENI

Înalt Prea Sfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit duminică, 20 mai, în mijlocul credincioşilor din parohia Groşeni, Protopopiatul Ineu, unde a oficiat  slujba de târnosire a bisericii cu hramurile:Cuvioasa Parascheva şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, urmată de Sfânta Liturghie.

La sosire Înalt Preasfinţitul Sa, a fost întâmpinat de preacucernicul părinte Moise Nica protopop al Ineului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de  numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi. Copiii îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale l-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţia Sa cu flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema ,,Izvorul luminii”, folosind temeiul citirilor duminicale, al imnelor perioadei pascale cât şi al slujbei târnosirii bisericii, într-o împletire firească cu simţămintele pe care le dă o zi însorită de mai, cu lume în sărbătoare luminată. ,,Orbul din Sfânta Evanghelie (Ioan 9) odată cu spălarea la apa Siloamului dobândeşte vederea trupească dar şi confirmarea a ceea ce a dovedit ca propriu şi până atunci, adică vederea sufletească. Dincolo de  împotrivirea celor care nu vedeau în Mântuitorul lumina lumii, el mărturiseşte credinţa în cuvântul lui Dumnezeu, manifestat prin creaţie, providenţă şi înnoirea lumii. Slujbaşul din Faptele Apostolilor (cap. 16) cere lumină, nu doar în sensul fizic, ci şi spiritual şi care priveşte pe toţi din jurul său. La sfinţirea bisericii se arată că lumina lui Hristos luminează tuturor şi că în Biserica în sens plenar găsim adevărata lumină ce ajută la vederea celor nevăzute şi oferă părtăşia anticipată a împărăţiei cerurilor. Noul locaş din parohie, înălţat în locul unuia de lemn din vechime, mutat ca monument istoric în municipiul Arad, dar şi spre a servi unei instituţii de asistenţă medicală sub acelaşi ocrotitor duhovnicesc, Cuvioasa maică Parascheva, evidenţiază şi puterea unei tradiţii de ataşament faţă de misiunea Bisericii pe toate planurile vieţii obştei creştine, deci şi sub aspectul revelat de anul Sfântului Maslu şi îngrijirii celor bolnavi, prin aceea că ochii celui uns cu tină de Domnul, nu doar că dobândesc vindecare, ci şi râvnă pentru adevărul celor dumnezeieşti, pe care apoi le propovăduieşte în lume”- a arătat chiriarhul.

Parohia Groşeni este o aşezare de vale, cu casele rânduite de-a lungul Văii Groşului pe o distanţă de circa 2 kilometri. Este atestată documentar în anul 1580. În partea de sus a satului, pe deal, în mijlocul cimitirului, s-a aflat până în anul 2000, când a fost strămutată în curtea Spitalului Clinic Judeţean din Arad, una dintre cele mai vechi şi mai interesante biserici de lemn din zona etnografică Ineu. În locul bisericii de lemn, a fost construită actuala biserică, între anii 1990-2011, prin strădania vrednicilor preoţi: Pavel Purice şi Marius Petru Trînc, susţinuţi financiar de credincioşii parohiei. Locaşul este construit din cărămidă, în formă de cruce, cu fundaţie de beton armat şi acoperită cu tablă.  Cheltuielile pentru pictură, confecţionarea catapetesmei, a mobilierului sculptat, candelabre, prapuri şi toate cele necesare cultului s-au făcut din donaţiile credincioşilor, dar şi cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, părintele paroh, Marius Petru Trînc a adresat cuvinte de mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, preoţilor prezenţi, tuturor ctitorilor sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar şi să se închine înaintea Sfintei Mese, eveniment unic pentru comunitatea parohială.

 

 

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice la Arad

Sub genericul ,,Zilele administraţiei arădene”, manifestare aflată la a IV-a ediţie,  în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean  Arad s-a desfăşurat, joi 17 mai a.c.,  Sesiunea Naţională de Comunicări ştiinţifice. Sesiunea este dedicată  unor momente aniversare comemorate în acest an: 200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei; 20 de ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Arad; 150 de ani de la naşterea lui Vasile Goldiş; 190 de ani de la înfiinţarea Institutului teologic arădean.

Invitat la Simpozion, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a ţinut o alocuţiune în plen, în care s-a referit la prezenţa constantă a Bisericii locale, atât în miezul evenimentelor evocate, cât şi în desfăşurarea unor asemenea momente comemorative. ,,Prin reiterarea acestora urmărim, pentru început, modul în care formarea clerului în cadrul unei intelectualităţi afirmate, ca şi învăţătorii în mod deosebit, a contribuit la consolidarea unei societăţi româneşti până la desăvârşirea Statului naţional român. Personalităţile de frunte şi-au asumat rolul de călăuzitori spre împlinirea idealurilor naţionale, aci, în zonă, spre mulţumirea tuturor românilor, iar pe întregul pământ al ţării, spre fericirea întregului popor. Acest spirit a continuat mereu şi se dovedeşte după Revoluţia română prin unitatea de acţiune pe ţară în tot ceea ce reprezintă progres, Biserica fiind angajată în această lucrare la nivelul sârguinţei de totdeauna”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

La lucrări au participat istorici din diverse centre universitare ale ţări, cercetători,  oficialităţi ale municipiului şi judeţului Arad.

Examen de Certificare a Competenţelor Profesionale la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, elevii absolvenţi ai clasei a XII-a de la Seminarul Teologic liceal arădean susţin în zilele de 15 şi 16 mai a.c., examenul de Certificare a competenţelor profesionale.

În prima zi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, având şi calitatea de preşedinte al comisiei de examen, a fost prezent la deschiderea şi derularea programului, fiind întâmpinat la sosirea în şcoală de către Preacucernicul Părinte Profesor Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, de către membrii corpului profesoral şi de elevii absolvenţi. Chiriarhul le-a adresat absolvenţilor un cuvânt de binecuvântare, la momentul de rugăciune în capela Seminarului, întărindu-i în dreapta credinţă, arătându-le totodată cât de importantă este misiunea pe care ei şi-au ales-o, aceea de a fi mărturisitori ai lui Hristos, Cuvântul Întrupat.

Examenul s-a desfăşurat pe două coordonate: susţinerea lucrărilor de atestare profesională şi susţinerea probelor practice.

Întregul demers s-a realizat în prezenţa comisiei formată din părinţii profesori de la Seminarul Teologic din Arad, comisie prezidată de către ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

Târnosirea bisericii din Parohia Chişlaca

În Duminica a V-a după Paşti Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică în parohia Chişlaca, protopopiatul Ineu unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale, urmată de Sfânta Liturghie arhierească. La sosire Chiriarhul a fost întâmpinat de fii ai satului, înveşmântaţi în straie populare, de credincioşii din parohie dar şi din împrejurimi, de un ales sobor de preoţi.

La sfânta Liturghie, în cuvântul de învăţătură, pe temeiul citirilor biblice ale Duminicii (F. Ap. cap.11, Ev.Ioan , cap. 4), Înaltpreasfinţia Sa s-a referit la misiunea Bisericii în lume de-a lungul veacurilor. Chemarea Mântuitorului a avut în vedere nu doar pe cei din neamul Său, ci se adresează tuturor popoarelor, reprezentate prin samarinenii care amestecau religia strămoşească cu elemente ale altor credinţe. În legătura cu evenimentul parohial, la închinarea în duh şi în adevăr menţionată în textul evangheilic, trăirea creştinească îşi găseşte expresie în evlavia enoriaşilor faţă de sfântul locaş, templul din  Ierusalim fiind simbol al celui ceresc, al Bisericii Mântuitorului, care încorporează pe toţi credincioşii. Rânduiala sfinţirii însăşi reflectă comuniunea membrilor acesteia, a celor de pe pământ şi a celor din ceruri, spre exemplu prin intrarea în Sfântul Altar spre sărutarea Sfintei Mese, Evangheliei şi Sfintei Cruci, ca cinstire. Răsplătirea pe care au avut-o din partea Domnului locuitorii din Sihar o au şi fiii parohiei, împreună cu cei ce le-au fost aproape şi care prin lucrarea lor au împlinit o devărată misiune creştinească şi românească- a arătat Înaltpreasfinţitul Timotei. În numele tuturor celor prezenţi preotul paroh Petru Ardelean a adus mulţumiri pentru momentul de înălţare spirituală.

Biserica din parohia Chişlaca,  cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril este amplasată pe locul celor două biserici vechi construite în anii1825 şi respectiv 1924.  A fost construită între anii 1976-1982 prin strădania vrednicilor preoţi Mircea Ghinga şi Ioan Ciocan, susţinuţi financiar de credincioşi, ulterior, pe parcursul timpului fiind efectuate lucrări şi dotări semnificative: pictarea interiorului, confecţionarea iconostasului, introducerea încălzirii, candelabre, mobilier sculptat, etc.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţitul Timotei a participat la slujba Vecerniei şi a Sfântului Maslu în biserica parohială din oraşul Ineu. În cuvântul rostit, referindu- se la apropierea geografică a parohiilor vizitate, implicit la târnosirea din prima şi la săvârşirea Sf. Maslu în cealaltă, Chiriarhul a lămurit înţelesul actului miruirii şi ungerii în simbolismul şi totodată realitatea lor, raportate la Harul lui dumnezeu, ale cărui  daruri se revarsă peste toţi şi toate, iar aceasta prin taina Bisericii, maica tuturor credincioşilor, ei înşişi în comuniunea pecetluită cu puterea dumnezeiască. În acest sens a tălmăcit şi textul din Evanghelia zilei: ,, Dacă ai fi ştiut darul lui dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).

 

MANIFESTĂRI ARĂDENE DEDICATE ZILEI DE 9 MAI

Şi în acest an, la 9 mai în municipiul Arad au avut loc manifestări militare, religioase și culturale organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat a României şi Zilei Uniunii Europene precum şi Zilei Comemorării şi Reconcilierii, la care Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. La toate sediile instituțiilor au fost arborate drapelul național al României și al Uniunii Europene.

Manifestările comemorative s-au desfășurat în Piața Avram Iancu din centrul municipiului Arad. După salutul drapelului de luptă şi al gărzii de onoare și intonarea Imnului naţional al României, Înaltpreasfinția Sa în fruntea soborului de preoți a oficiat serviciul religios prescris pentru acest moment. A fost evocată semnificația Zilei de 9 Mai, moment urmat de depunerea de coroane și jerbe de flori.

La 9 mai 1877, Parlamentul ţării proclamă „Independenţa absolută a României”, prim- ministrul Mihail Kogălniceanu declarând oficial că suntem „în stare de rezbel…, dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta Poartă şi prin urmare ce suntem? Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare. Astfel Camera Deputaților și Senatul votează moțiunea prin care se lua la cunoștință că „rezbelul între România și Turcia, ca ruperea legăturilor noastre cu Poarta și independența absolută a României, au primit consacrarea lor oficială”, adică s-a votat moțiunea de proclamare a independenței României. Poporul român a participat în bătăliile războiului de Independență (1877 – 1878), purtate pentru neatârnarea țării cu peste 58.000 de oameni pe fronturi, din care mai mulți de jumătate au fost omorâți sau răniți. Și toate acestea pentru ca urmașii lor să trăiască într-o țară liberă, nesupusă niciunei puteri străine.

Europenii sărbătoresc pe 9 mai Ziua Europei. În 1985, oficialii Consiliului European de la Milano au stabilit data de 9 mai drept zi festivă pentru toţii europenii. Al doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă distrusă din punct de vedere material, framântată de puternice crize politice şi divizată, prin „cortina de fier”, în două mari blocuri: Est şi Vest. Parlamentul European a recunoscu oficial ziua de 9 mai ca sărbătoare, în octombrie 2008.

LA ARAD, ETAPA EPARHIALĂ A CONCURSULUI ,,COPILUL ÎNVAȚĂ IUBIREA LUI HRISTOS

În Arhiepiscopia Aradului s-a încheiat, la 10 mai 2012, Concursul ,, Copilul învață iubirea lui Hristos” organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Desfășurat la nivel eparhial cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, în perioada 1 februarie –10 mai 2012, concursul s-a adresat copiilor, preoților, profesorilor de religie, altor cadre didactice, implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”. Acțiunea a urmărit ajutorarea  semenilor aflați în suferință, în mod special astăzi, în Anul omagial dedicat îngrijirii și într-ajutorării bolnavilor. Totodată concursul a avut scopul  de a cultiva la copii dragostea față de semeni și de a-i educa în sensul ajutorării celor aflați în suferință: bătrâni, bolnavi, oameni singuri, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace etc.

Concursul s-a desfășurat în trei etape: la nivel parohial, în perioada  1 februarie – 22 aprilie ; la nivelul protopopiatelor, în perioada 23 aprilie – 1 mai; la nivel eparhial, în perioada 1- 10 mai, cu participarea unui număr de 68  parohii din cele patru protopopiate ale eparhiei. La nivel eparhial au fost înscrise în concurs un număr de 71 proiecte, unele Centre Parohiale participând cu mai mult de un proiect. Parohia  câștigătoare a  a concursului la nivel eparhial și care va reprezenta Arhiepiscopia Aradului în etapa națională este parohia Sebiș I, cu miniproiectul ,,Dăruind vei dobândi”, coordonatori:  protopop Beni Ioja, prof. Irina Turnea, educatoare Mihaela Pop. Impactul proiectului asupra copiilor implicați a fost unul pozitiv, instructiv-educativ, iar asupra beneficiarilor direcți, persoane  defavorizate, emoționant.