Arhive din categoria: Știri

EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La Centrul eparhial din Arad a avut loc, marţi, 4 septembrie 2012, sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească pentru absolvenţii de învăţământ teologic, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Aceştia au susţinut proba scrisă şi proba orală, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial. La examen s-au înscris şi au participat un număr de 7 candidaţi, Comisia de examinare, compusă din părinţi profesori de specialitate şi părinţii consilieri de la Centrul eparhial, a fost prezidată de Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. În deschiderea sesiunii Inalt Preasfinţia Sa, după ce a  a arătat importanţa acestui examen, care are drept scop evaluarea cunoştinţelor de specialitate, dar şi cercetarea devoţiunii sau chemării preoţeşti, esenţială atât pentru candidatul la hirotonie, cât şi pentru ierarhul care îşi va asuma înaintea lui Dumnezeu responsabilitatea ,,punerii mâinilor” peste  acesta, a urat participanţilor deplin suces.

În cadrul probei scrise, candidaţilor li s-au evaluat cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral- misionar şi social, catehetic, mass- media şi activităţi cu tineretul, economic- financiar şi patrimonial. Proba orală a constat din examinarea cunoştinţelor de  teologie liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.

După încheierea sesiunii de examen, în temeiul notelor şi mediei obţinute, toţi candidaţii au fost declaraţi promovaţi.  Aceştia vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

 

Mărturii ale unităţii ortodoxe – hramurile sfintelor mănăstiri Hodoş-Bodrog şi Bezdin

Urmând unei vechi tradiţii preoţii şi credincioşii ortodocşi români şi sârbi participă reciproc la sărbătorirea mai ales a hramurilor unor locaşuri de închinare aparţinând fie unora, fie altora. Acestea sunt mai evidente atunci când au ţinere la date diferite potrivit calendarului pe care  îl respectă, adică stil nou sau stil vechi.

Exemplul cel mai cunoscut este legat de hramurile sfintelor mănăstiri Hodoş-Bodrog şi Bezdin, ambele la Adormirea Maicii Domnului din 15, respectiv 28 august.

În acest an participarea ortodoxă română la hramul Bisericii Ortodoxe surori a fost mai deosebită datorită întreitei sărbători din cadrul acesteia, şi anume: hramul propriu-zis, aducerea cu acest prilej a icoanei Maicii Domnului de la Bezdin, copia sfintei icoane adusă în această mănăstire din Sfântul Munte Athos şi pregătirea moaştelor unui nou sfânt al Bisericii, Kiril Tvetkovici, trăitor în veacul al XVIII-lea în vatra mănăstirii, originar din Muntenegru.

S-a slujit vecernia cu litie din ajunul sărbătorii şi acatistul icoanei Maicii Domnului de către ierarhii prezenţi la praznic. Din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe a participat Preasfinţitul Luchian episcopul sârbilor ortodocşi din România şi Preasfinţitul Nicanor al Vârşeţului iar din partea Bisericii noastre Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului. Ierarhii prezenţi au rostit cuvântări legate de momentele sărbătorite precum şi de legăturile dintre cele două popoare. Instituţiilor româneşti prezente, Centrul Eparhial Arad şi Mănăstirea Hodoş-Bodrog, li s-a oferit în dar copii ale icoanei menţionate. În numele tuturor a mulţumit Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei şi totodată a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu alesele urări pentru realizările bisericeşti din această zonă de conlucrare frăţească ortodoxă.

Târnosire de biserică în parohia Livada

În Duminica a XIII-a după Rusalii, credincioşii parohiei Livada, protopopiatul Arad, au încununat prin slujba de târnosire, lucrarea de edificare a bisericii parohiale purtând hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, înfăptuire spirituală şi materială desfăşurată pe parcursul a două decenii.

La invitaţia preotului paroh Florea Gomboş şi a corporaţiilor parohiale, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cel care a şi sfinţit piatra de temelie a viitorului locaş şi a coordonat întregul mers al lucrării prin vizite anuale şi îndrumări date preotului paroh, a vizitat parohia, fiind întâmpinat la sosire de obştea vrednicilor enoriaşi, în frunte cu primarul comunei, Militon Şerb, de copiii şi tinerii îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale, care au oferit înaltului oaspete buchete de flori.

În fruntea unui ales sobor de preoţi, ÎPS Timotei a oficiat slujba de târnosire a noului locaş, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul părintesc de învăţătură, Chiriarhul a prezentat, într-o rezumare adecvată, învăţătura despre Biserică, potrivit pericopelor zilei şi ale târnosirii, subliniind, între altele, faptul că Biserica este trupul tainic al Domnului, iar credincioşii alcătuirea acestuia. ,,Ca lăcaş şi casă a lui Dumnezeu este temeluită pe piatra din capul unghiului, de care se va lovi sau va fi lovit cel ce nu o ia în seamă. Venirea Domnului este iminentă, spre a primi roada cuvenită a lucrării celor ce au fost tocmiţi pentru paza viei, care este tot o icoană a Bisericii, în care Mântuitorul este viţa, iar credincioşii mlădiţele. Nimeni nu poate înstrăina via, pentru că Dumnezeu însuşi veghează asupra ei şi adevăraţii slujitori înşişi priveghează ca o chezăşie pentru temeluirea împărăţiei cerurilor”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

După otpustul Sfintei Liturghii, preotul paroh a prezentat ierarhului o succintă dare de seamă asupra întregului ansamblu al lucrărilor, adresând alese mulţumiri tuturor celor care au contribuit la edificarea, pictarea şi înzestrarea bisericii, în mod deosebit Înalt Prreasfinţiei Sale, pentru sprijinul şi încrederea acordată.

Parohia Ortodoxă Livada, cu filia Sânleani este întemeiată după anul 1948, fiind constituită din ,,colonişti” veniţi din diferite localităţi ale judeţului Arad sau ale ţării. Dorinţa tuturor, de a avea o biserică parohială, a fost realizată odată cu venirea aici a părintelui Florea Gomboş care, cu dăruire, consecvenţă şi multă dragoste faţă de enoriaţii săi, a înfăptuit acest deziderat.

 

 

ZILE DE SĂRBĂTOARE LA MĂNĂSTIREA GAI

Soborul maicilor de la mănăstirea Arad- Gai, situată în marginea de vest a municipiului Arad şi pelerinii care o frecventează au beneficiat în ultimele zile ale anului bisericesc încheiat şi în prima zi a celui nou de veritabile desfătări duhovniceşti. Două dintre hramurile pe care le are aşezământul monahal, Aşezarea în raclă a Brâului Maicii Domnului(31 august)şi Cuviosul Simeon Stâlpnicul (1 septembrie) au fost prăznuite cu sobrietatea specifică aşezământului monahal, prin săvârşirea slujbelor obişnuite de hram: Vecernia cu Priveghere, Ceasurile liturgice, Slujba Aghiasmei Mici, Acatistul, Sfânta Liturghie. dar şi cu bucuria de a-l avea pe parcursul a patru zile, împreună rugător şi înţelept dascăl, prin cuvinte de învăţătură care au pătruns adânc în mintea şi inima celor prezenţi, pe Inalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Înalt Preasfinţia Sa, după ce, la praznicul Tăierii Capului Sf.  Ioan Botezătorul, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica mare a mănăstirii, în  ziua de 31 august, primul hram, a săvârşit, tot la mănăstirea Arad- Gai, Sfânta Liturhgie arhierească, iar în după amiaza zilei , slujba Vecerniei cu Priveghere. În ziua de 1 septembrie, la cel de-al doilea hram, ÎPS Timotrei a oficiat, de asemenea, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi preoţi de mir, slujbele obişnuite de hram, urmate de Sfânta Liturghie, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. S-a săvârşit îndătinatul Te- Deum la începutul unui nou an.  În momentul rânduit au fost binecuvântate prinoasele, iar la încheierea Sfintei Liturghii s-a săvârşit slujba de parastas pentru toţi ierarhii Aradului, pentru ctitorii, binefăcătorii, slujitorii şi vieţuitorii mănăstirii.

La toate slujbele oficiate, Înalt preasfinţia Sa a ţinut câte un cuvânt de învăţătură, într-o legătură ce a voit să sublinieze zilele de prăznuire, una de început, cealaltă de sfârşit a anului bnisericesc. ,, Brâul Maicii Domnului încununând, iar stâlpul Sfântului Simeon indicând calea de urmat pe mai departe, însemnând şi momentul aparte al indictionului, adică vechea denumire pentru o etapă calendaristică adoptată în creştinism, cu rânduiala cuvenită”. În cadrul celor spuse s-a mai arătat cum, în calendarul ortodox român s-au statornicit zilele de hram, potrivit evlaviei credincioşilor sau trebuinţelor lor sufleteşti. Ele reprezintă şi o cronică a evenimentelor la care   au fost martore pentru ceea ce înseamnă darurile cereşti şi virtuţile omeneşti de înnoire, întărire, înălţare şi încoronare prin mijlocirea şi pilduirea celor prăznuite. Brâul Maicii Domnului înmănunchează toate celelalte zile, iar stâlpul sfântului ocrotitor înseamnă indicarea şi călăuzirea parcursului viitor.

În cugetele credincioşilor, prin cele patru etape ale ridicării stâlpului de către Sfântul Simeon, pomenite în sinaxarul său, pot fi înţelese, înălţarea celor patru altare ale mănăstirii prin vremuri: Naşterea Maicii Domnului; Acoperământul, Veşmântul şi Brâul Maicii Domnului, Sf. AP. Petru şi Pavel; Cuviosul Simeon. Ele sunt mărturii ale credincioşiei celor care s-au ostenit după pilda şi ajutorul Maicii Domnului şi ajutorul sfinţilor prin binecuvântarea dumnezeiască. Totodată, potrivit şi citirilor sfinte ale zilelor(Tim. 12, Mat. 11, Marcu, 4), se cuvine a face mijlociri pentru toţi oamenii, pentru cei ce au răspunderi, ca şi pentru tineretul  în pragul unui nou an şcolar.

Chiriarhul a evidenţiat totodată faptul că prezenţa monahilor şi preoţilor, ca şi a pelerinilor în această zi la mănăstire, între care cei de la mănăstirea Sfânta Paraschiva şi Sfântul Ilie, de la Dobreşti, ctitorie a Preafericitului Daniel- şi pentru care îndreptăm astăzi un gând de mulţumire- reîmprospătează amintirea evenimentului de acum un an, când însuşi Întâistătătorul Bisericii noastre a târnosit măreţul locaş al mănăstirii.

 

 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA MĂNĂSTIREA ARAD-GAI

Praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care încheie şirul marilor sărbători ale anului bisericesc şi este rânduit cu zi de post, a fost, pentru soborul maicilor şi surorilor de la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, Arad- Gai, cât şi pentru pelerinii care caută această oază de trăire şi spiritualitate ortodoxă, un prilej de sporită mângâiere sufletească, datorat prezenţei Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

În fruntea unui sobor de ieromonahi, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia a rostit un părintesc cuvânt de învăţătură care a evidenţiat valenţe legate de evenimentul trist al tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul. În tâlcuirea cuvintelor Mântuitorului din Sfânta Evanghelie de la Marcu(8, 36-37), Evanghelie din care s-a citit şi pericopa zilei, arătând că valoarea sufletului nu poate fi egalată pe lume de nimic, s-a subliniat netemeinicia unui jurământ, care poate duce la încălcarea dreptăţii divine şi umane. În acest cadru a fost scos în evidenţă faptul că virtuţile unei personalităţi puternice ca cea a sfântului Ioan Botezătorul- despre care Însuşi Mântuitorul spune că: ,,Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul”(Matei 11,11)- sunt călăuzitoare pe calea adevărului în realizarea înaltelor idealuri umane. Viaţa nu poate fi luată pentru nimic în lume; nici ,, jumătate din regat”(Marcu 6, 23) nu poate echivala cu viaţa unui om, mai ales a unui om de valoare. Viaţa este darul lui Dumnezeu şi nimeni nu are dreptul să-i aducă vreo atingere, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Mănăstirea Arad-Gai cu hramul ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul’ se află în cartierul de nord-vest al municipiului Arad şia fost edificată între anii 1760 şi 1762, de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768), ca un ansamblu alcătuit dintr-un conac (reşedinţa pe timp de vară a episcopului), o biserică şi anexe gospodăreşti. Mănăstirea a constituit de-a lungul vremii  şi constituie şi astăzi un loc de închinare şi alinare sufletească pentru numeroşii pelerini care îşi îndreaptă paşii spre acest  aşezământ monahal. În present acesta este organizat ca mănăstire de maici cu viaţă de obşte.Muzeul mănăstirii cuprinde o valoroasă Colecţia de obiecte de artă bisericească a Arhiepiscopiei Aradului, icoane pe lemn din secolele  XVII- XIX, cărţi, manuscrise, veşminte şi alte obiecte de cult, multe cu valoare de patrimoniu.

Între anii1999 şi 2002 a fost construit un nou corp de chili; tot în 2002 s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică, închinată Maicii Domnului. În 2008, au fost încheiate lucrările de pictură şi a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de un ales sobor de ierarhi. În exterior, biserica este împodobită cu 104 mozaicuri. Lăcaşul, înalt de 56 de metri şi lung de 58 de metri, îmbină stilul moldovenesc la acoperiş cu cel brâncovenesc la pridvor.

Mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp – biserica veche, biserica din lemn monument istoric, paraclisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa -, s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş, drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi despre râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această ,,grădină a Maicii Domnului”.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XII-A DUPĂ RUSALII

Parohia Arăneag, din Protopopiatul Ineu, a îmbrăcat în Duminica a XII-a după Rusalii, straie de sărbătoare, cu ocazia târnosirii bisericii, eveniment unic pentru comunitatea creştin-ortodoxă de aici. Cu acest prilej, la invitaţia preotului paroh Alin Pingică şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema: ,,Respectarea poruncilor sfinte”, pe temeiul cititilor duminicale ale Apostolului (I Corinteni 15) şi Sfintei Evanghelii (Matei 19), care vizează şi Poruncile dumnezeieşti şi pe cele bisericeşti. ,,Mântuitorul a respectat Legea cea Veche şi a aşezat pe cea Nouă, credincioşii găsind pentru ei şi întreaga obşte, sub autoritatea Bisericii, referirea la fiecare, pentru învăţătură şi trăire duhovnicească. Astfel, în alcătuirea Decalogului avem învăţătura despre Dumnezeu şi om, despre viaţă şi lume; Poruncile bisericeşti, la fel, statornicesc buna desfăşurare şi propăşire a vieţii noastre. Păzirea din fragedă tinereţe a rânduielilor Bisericii asigură dobândirea adevăratei bogăţii spirituale, care la rândul ei poate chivernisi pe cea materială. Comunitatea locală oglindeşte această realitate cu fiecare credincios, prin contribuţia acestora la cele înfăptuite”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea.

Toţi credincioşii prezenţi au avut nespusa bucurie de a intra în Sfântul Altar, închinându-se şi sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Biserica din parohia Arăneag, în formă de cruce, în stil baroc, pe fundaţie de piatră şi acoperită cu tablă, a fost construită în anul 1869. Turnul bisericii este prevăzut cu trei clopote, din care unul turnat la Viena şi montat odată cu construcţia bisericii, iar celelalte două turnate la Ghioroc, judeşul Arad, în anul 1925.      În anul 2011 s-a finalizat împodobirea bisericii cu pictură, precum şi restaurarea iconostasului.

În după- amiaza zilei, la invitaţia preotului paroh Gheorghe Oprea şi a enoriaşilor, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost prezent în parohia Arad Micălaca Nouă- Zona 300, din municipiul Arad. După slujirea  Vecerniei Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit rânduiala sfinţirii crucilor care se vor aşeza pe biserica parohială cu hramul Sfântul Apostol Andrei, aflată în construcţie.

Cuvântul de învăţătură  al Chiriarhului a evidenţiat unele semnificaţii ale  Sfintei Cruci, cu osebire a aceleia ce se aşază pe cupola bisericii: ,, Crucea marchează începutul, cât şi sfârşitul unei lucrări, aici, punerea pietrei fundamentale, iar acum, încununarea turlei, aceasta în apropierea unui moment care marchează încheierea şi începutul unui an bisericesc, totodată finalizarea unei etape decisive a construcţiei bisericii parohiale, lucrare pe care, sub semnul Crucii, nutrim nădejdea de a o duce la desăvârşire”.

Prezenţa arhiereului şi slujirea din seara acestei duminici, aşa cum a arătat preotul paroh în cuvântul de mulţumire adresat ierarhului, s-a constituit într-un prilej potrivit de angajare în împlinirea acestei binecuvântate înfăptuiri.

Parohia Arad Micălaca Nouă – Zona 300 a fost înfiinţată în anul 2003. În acelaşi an a fost construit un paraclis destinat săvârşirii sfintelor slujbe până la finalizarea construcţiei bisericii, a cărei edificare a început în anul 2006, după un proiect întocmit de arhitectul Ioan Hăprian. Biserica are cupolele turnate din beton armat, urmând a se realiza acoperişul din tablă, tencuielile exterioare şi interioare.

 

Colocviu de promovare a patrimoniului cultural religios arădean

În cadrul programului manifestărilor culturale dedicate ,,Zilelor Aradului” , eveniment care se desfăşoară în fiecare an în municipiul Arad în perioada 17- 26 august, la Centrul Cultural-  Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Ortodoxe Arad- Bujac, s-a desfăşurat, joi, 23 august 2012, colocviul cu tema; ,,Valorificarea patrimoniului cultural- religios al municipiului Arad. Promovarea patrimoniului cultural construit”. La întrunirea organizată şi moderată de către primarul municipiului, Dl. ing. Gheorghe Falcă, a luat parte Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, conducători ai unităţilor de cult ale confesiunilor religioase din municipiul Arad. Partea documentară a temei a fost prezentată de către Serviciile Cultural şi Urbanism ale Primăriei Arad. În partea a doua a colocviului, în cadrul unui dialog constructiv cu edilul municipiului şi reprezentanţi ai Consiliului Local, s-au analizat aspecte specifice legate de promovarea patrimoniului cultelor religioase şi s-au identificat modalităţi de colaborare în acţiunea de conservare şi punere în valoare, prin ghiduri, itinerarii turistice şi susţinere financiară, a monumentelor istorice cu caracter religios de pe raza municipiului Arad, proprietate a cultelor. De asemenea au fost semnalate şi analizate aspecte cu care se confruntă unităţile de cult, legate de întreţinerea cimitirelor, a monumentelor funerare din cimitire, ele însele valori patrimoniale cu însemnătate istorică şi cultural- spirituală, alte probleme ale cultelor.

În alocuţiunea prezentată în cadrul acestei întruniri, Înalt Preasfinţitul Timotei a salutat reprezentanţii tuturor cultelor religioase, evidenţiind importanţa climatului ecumenic existent dintotdeauna în municipiul Arad şi pe care Biserica noastră îl promovează, la nivel central şi local, care contribuie direct şi indirect la progresul spiritual, cultural şi social al oraşului. Arhiepiscopia Aradului, deţinătoare a unor obiective eclesiastice cu valoare monumentală şi patrimonială de interes naţional şi local, emblematice pentru municipiul Arad, începând cu catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”, continuând cu Centrul Eparhial, Vechea Catedrală, Complexul monastic Arad-Gai şi altele, a fost în mod constant interesată de colaborarea cu administraţia municipală în acţiunea de restaurare, conservare şi promovare a acestor edificii.  De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa a lăudat acţiunea pozitivă a municipalităţii,  de a întroduce acest colocviu cu reprezentanţii tuturor unităţilor de cult, în cadrul manifestărilor festive organizate în cadrul ,, Zilelor Aradului”, fapt care reprezintă o confirmare şi o recunoaştere a contribuţiei acestora la propăşirea urbei arădene.

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XI-a după Rusalii credincioşii parohiei Tălagiu, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care, la invitaţia preotului paroh Cristian Bacoş şi a organelor parohiale, a efectuat aici o vizită canonică penru a binecuvânta lucrările de reparaţii interioare şi exterioare ce s-au efectuat la la biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi pentru a sfinţi noul iconostas. Înalt Preasfinţia Sa a fost întâmpinat la sosire de către protopopul locului, părintele Beni Ioja şi de primarul comunei, Viorel Groza, în prezenţa tuturor locuitorilor parohiei, îmbrăcaţi în frumoase costume populare. În fruntea unui ales sobor de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit biserica, apoi a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia  a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură despre conştiinţa datoriei, despre raportul dintre datoriile materiale şi cele spirituale, axat pe cuvintele din Apostolul zilei (I Corinteni 9) şi pe cele ale pericopei evanghelice (Matei 18), parabola celor doi datornici. ,,Conceptul are o largă cuprindere legată de ţinuta morală a creştinului dar cu implicaţiile teologice ale răspunderii omului faţă de întreaga creaţie, o atenţie deosebită concentrându-se asupra modelului dat de Rugăciunea Domnească, anume iertarea divină”, a subliniat ÎPS Sa.

La incheierea Sfintei Liturghii preotul paroh a fost hirotesit întru iconom iar preotul Dănuţ-Voicu Dan de la parohia Dumbrava, întru sachelar. O agapă frăţească a încheiat praznicul sfinţirii bisericii parohiale din Tălagiu. Parohia este atestată documentar in anul 1730, primul preot fiind Arsenie Hărduț, urmându-i la păstorirea credincioșilor mulți descendenţi ai familiei. Vizite pastorale ale Întâistătătorilor eparhiei au mai fost consemnate aici: a episcopului Andrei Magieru, la 30 octombrie 1937 și a episcopuluiTeoctist Arăpașu, viitorul Patriarh , la 28 mai 1967.

În continuarea itinerarului pastoral, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat filia Budeşti a parohiei Dumbrava, acelaşi protopopiat, unde a săvârşit slujba Vecerniei, în prezenţa enoriaşilor, cărora le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură despre însemnătatea respectului faţă de tradiţia bisericească locală, prin strădania de a îngriji şi conserva sfintele locaşuri înălţate de către înaintaşi, cu referire specială la cele trei altare ale parohiei: biserica veche, cea nouă şi capela amenajată în incinta şcolii.

La reîntoarcerea la reşedinţa eparhială chiriarhul a vizitat filia Aciuţa şi parohia Pleşcuţa, acelaşi protopopiat, fiind întâmpinat de preotul paroh Simion Păiuşan şi de credincioşii de aici, care şi-au arătat în modul cel mai sincer ataşamentul faţă de Chiriarh, Acesta le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură în contextul citirilor zilei, şi al tematicii anului bisericesc, Taina Sfântului Maslu şi îngrijiriea bolnavilor, ca  datorie creştină faţă de aproapele. În filia Aciuţa IPS Timotei a săvârşit o slujbă de pomenire pentru preotul Ioan Şerb, fost dirijor al Corului ,,Armonia” al catedralei vechi din Arad, înmormântat aici.

 

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului a participat la hramul bisericii din Arad- Subcetate

La 16 august 2012, ziua Sfinţilor Martiri Brâncoveni credincioșii din parohia Arad- Subcetate,  protopopiatul Arad, și-au sărbătorit hramul bisericii cu bucuria de a-l avea ca oaspete pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfințitul Timotei care a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi. Chiriarhul a fost întâmpinat de preotul paroh Radomir Stoica și de credincioșii prezenți cu sentimente de fiiască dragoste.

În cuvântul de învătătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ocrotitorii bisericii, evidenţiind personalitatea covârşitoare a voievodului Constantin Brâncoveanu, mare ctitor de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt si faptă al Ortodoxiei din cele trei provincii româneşti, cu osebire  din Transilvania, exemplu proeminent în istoria neamului romanesc. Prin moartea sa şi a fiilor săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi a sfetnicului Ianache, cu adevarat mucenicească, aceştia au oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru neamul lor şi pentru credinţa creştină. Martiriul  lor a impresionat profund pe contemporani, chiar şi pe necreştini, după cum consemnează izvoarele istorice ale vremii şi a avut un larg ecou în sufletul poporului român, care i-a plâns în cântece şi balade populare. Sfânta noastră Biserică i-a canonizat, la 20 iunie 1992, făcându-le pomenire în ziua de 16 august. Înaltpreasfinţia Sa a lăudat buna iniţiativă a preotului şi enoriaşilor de a aşeza biserica lor sub ocrotirea sfinţilor  martiri Brâncoveni.

În numele tuturor celor prezenţi, părintele paroh a mulţumit Înaltului ierarh pentru prezenţă.

Parohia ortodoxă română Sfinţii Martiri Brâncoveni din cartierul arădean Subcetate s-a înfiinţat în anul 2004, părintele Radomir Stoica, la vremea aceea duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Arad, fiind numit preot paroh. În primii ani s-a slujit Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe într-un paraclis improvizat, iar în primăvara anului 2010, prin osteneala enoriaşilor şi a altor credincioşi, s-a început construirea noului lăcaş de cult, o biserică de lemn, finalizată în acelaşi an şi sfinţită de hram, de către ÎPS Timotei. În perspectivă parohia preconizează construirea unui nou lăcaş de cult, mai încăpător, în apropierea actualei biserici, existând deja un proiect în curs de finalizare.