Arhive din categoria: Știri

Ziua Armatei la Arad

Oficialităţile locale ale municipiului Arad s-au întrunit în Piaţa Avram Iancu pentru a lua parte la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Armatei Române. După acordarea onorului, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat slujba de Te-Deum, închinată soldaţilor români, evocând la final datoria noastră de a le cinsti momoria. După aceea a urmat discursul comandantului Batalionului din Cetate, un program artistic al elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 5 şi depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor. Ziua de 25 octombrie, a Armatei Române, semnifică eliberarea ultimei localităţi româneşti de sub dominaţia străină după cel de-al doilea Război Mondial, în anul 1944. înainte cu o zi, în prezenţa Ministrului Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a avot loc ceremonia de decorare a Drapelului de luptă a Batalionului 191 de Infanterie ,,Radu Golescu”. Prin această decorare s-au recunoscut meritele militarilor arădeni întorşi recent din dificila misiune efectuată în Afghanistan.

 

Întâlnirea semestrială a consilierilor sociale din cadrul Mitropoliei Banatului, la Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul Social-Misionar al Arhiepiscopiei Aradului a organizat marți, 22 octombrie 2013, întâlnirea semestrială a consilierilor sociali din cadrul Mitropoliei Banatului, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română.

La întâlnire au participat P.C. Pr. ic. stavr. Cristian Pavel – consilier social al Arhiepiscopiei Timișoarei, P.C. Pr. ic. stavr. Gabriel Gozman-Pop – consilier social al Episcopiei Caransebeșului, P.C. Pr. Mihai Ciucur – Inspector social al Episcopiei Caransebeșului, P.C. Pr. Ic. Gabriel C. Mariș  – consilier social al Arhiepiscopiei Aradului și Capriș Ștefan – asistent social al Arhiepiscopiei Aradului.

Între subiectele discutate se numără următoarele: replicarea activităților de tip FORTE în cadrul Mitropoliei Banatului, hotărârile Sfântului Sinod și modul de punere în aplicare a acestora, colaborarea în cadrul Federației Filantropia și altele de ordin social – filantropic.

La sfârșitul întâlnirii, invitații au vizitat Biroul Asociației Filantropia Arad, Centrul de Incluziune Socială, Cabinetele Medicale „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian”, Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului” și Cantina socială „Sfântul Nicolae”.

Întâlnirea a fost apreciată ca fiind folositoare, venind în sprijinul îmbunătățirii colaborării și activităţii sociale desfășurate de consilierii sociali din cadrul Mitropoliei Banatului.

Conferinţă preoţească în Protopopiatul Lipova

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, joi, 10 octombrie, la Lipova, în prezenţa preoţilor parohi şi ai reprezentanţilor aşezămintelor monahale din protopopiat, a avut loc conferinţa preoţească din toamna acestui an, eveniment la care au participat şi reprezentanţi ai Centrului Eparhial Arad.

În  Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Lipova, la ora 9:30 –soborul preoţilor format din  Pr. Onea Crinel, Protopopul Lipovei,  Pr. Dimitriu Ştefan-Liviu ( Parohia Petriş) şi Pr. Covăsânţan Stelian (Parohia Cladova), a oficiat slujba de Te-Deum, după care, participanţii s-au deplasat în sala de şedinţă a preoţilor pentru desfăşurarea lucrărilor Conferinţei cu tema: ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena –susţinători ai Bisericii”.  Din partea Centrului eparhial, au fost prezenţi, cu încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Părintele Mariş Gabriel, consilier social, Pr. Blaj Mihai, inspector eparhial şi D-na ec. Borteş Angela, contabil-şef al Arhiepiscopiei.

Cuvântul de deschidere al Conferinţei l-a rostit Părintele Protopop Crinel-Ioan Onea, în care a adus cuvânt de bun venit noilor reprezentanţi ai Centrului Eparhial în mijlocul preoţimii Protopopiatului Lipova, după care a rugat pe  părintele consilier Mariş Gabriel să preia conducerea lucrărilor conferinţei.

Referatul a fost susţinut de părintele Ungur Daniel de la Parohia Dorgoş, completat fiind şi de ceilalţi coreferenţi şi preoţi participanţi.

Totodată, în cadrul întâlnirii, reprezentanţii Centrului Eparhial au dezbătut mai multe probleme administrative, economice, sociale şi culturale, iar preoţii participanţi au prezentat diferite aspecte cu care se confruntă în pastoraţie.

Întâlnirile cu preoţii celor patru protopopiate din arhiepiscopie în cadrul conferinţelor preoţeşti vor avea loc pe tot parcursul lunii octombrie. Următoarea conferinţă preoţească va avea loc în Protopopiatul Sebiş, pe 15 octombrie.

 

Slujire chiriarhală în parohia Andrei Şaguna, Protopopiatul Arad

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, într-o atmosferă de adâncă smerenie şi trăire duhovnicească, credincioşii din Parohia Andrei Şaguna, prot. Arad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor, pentru a primi binecuvântări arhiereşti, pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei.

Sute de credincioşi au venit astăzi în Parohia Andrei Şaguna, cu ocazia târnosiri bisericii parohiale din localitate, după ce lucrările de consolidare, înfrumuseţare şi restaurare ale picturii au fost finalizate, pentru a participa la slujba de  sfinţire a bisericii parohiale cu hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, care, cu această ocazie, a primit şi un al doilea hram ,,Sf. Ierarh Andrei Şaguna,  Mitropolitul Transilvaniei”. Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinţia Sa a explicat pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca cu privire la Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, sub titlul ,,Valoarea omului”. Chiriarhul a arătat că aceasta este pusă mereu în lumină de Mântuitorul Însuşi, aşa cum reiese şi din minunea vindecării demonizatului din pericopa duminicii. Căderea omului din starea iniţială prin ispita diavolului cerea ridicarea prin harul dumnezeiesc, Biserica având grijă de aceasta. Cu ocazia sfinţirii bisericii, credincioşii înşişi, trebuie să se înnoiască peste încercările vieţii, urmând să se înalţe mereu spre Dumnezeu. Hramul Bisericii Sf. Ap. Petru şi Pavel, adaugă pe acela al cărui nume l a primit şi localitatea, adică Sf, Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, personalitate de mare valoare şi model pentru credincioşii ortodocşi români, prin dragostea faţă de biserică şi neam, a spus ierarhul.

Biserica a fost construită între anii 1926-1936 de o comunitate de familii româneşti colonizate, venite din Cenadul  unguresc  şi aşezate aici. Numele satului a fost dat după  numele ierarhului ardelean Andrei Şaguna care a avut acelaşi itinerar (din Ungaria în Ardeal).

La finalul Sf. Liturghii, preotul paroh Adrian Mariş a fost hirotesit întru iconom stavrofor, după care a mulţumit chiriarhului pentru grija părintească purtată, donatorilor, credincioşilor şi autorităţilor locale care au sprijinit lucrările de la biserica parohială

La final toţi participanţii au fost invitaţi la o agapă frăţească ţinută la căminul cultural din localitate.

 

Conferinţa preoţească din Protopopiatul Ineu

Conferința preoțească din Protopopiatul Ineu a avut loc joi, 17 octombrie 2013, în sala de ședințe a protopopiatului și a fost prezidată de către Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului. După slujba de Te Deum, oficiată în biserica Parohiei Ineu, părintele protopop Moise Nica, în numele preoțimii, a urat Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei bun venit și a creionat coordonatele tematicii consfătuirii, invitându-l pe chiriarh să prezideze lucrările conferinţei.

Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, în cuvântul adresat preoţilor, a făcut referiri despre importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în viaţa bisericii, făcând numeroase referiri la tematica conferinţei. După aceea, chiriarhul a făcut o scurtă prezentare a noilor angajaţi ai Centrului Eparhial, atât a celor prezenţi cât şi a celor ce nu au fost de faţă.

Referatul principal a fost susținut de către preotul Mircea Oală de la Parohia Șicula având tema ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena, susținători ai Bisericii”, propunând auditorului o prelegere foarte bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte și anume:

-Importanța Sfinților Împărați Constantin și Elena  pentru viața și activitatea Bisericii.

 

-Actualitatea politicii religioase, sociale legislative și social-filantropice a Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru viața lumii contemporane.

-Importanța Sfinților Împărați și pentru lucrarea de apărare a demnității umane prin legi și opere de caritate.

Concluzionând, părintele referent a arătat că: ,,Sfinții Împărați vor rămâne în memoria Bisericii ca Sfinți mereu însetați de absolut, dorind transferul pe pământ al adevărului și al frumuseții cerești și lucrând spre promovarea valorilor creștine”.

Din prezidiu au făcut parte: Ieromonah Teodor Vid – consilier bisericesc și ec. Angela Borteș-contabil șef la Arhiepiscopia Aradului.

Părinții co-referenți  Alin Pingică –Parohia Arăneag, Leonard  Doca -Parohia Șilindia și  Petru  Ardelean–Parohia Chișlaca au apreciat lucrarea părintelui referent fiind foarte bună  iar completările fiind de prisos.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată comunicărilor administrative.

 

Conferinţă preoţească în Protopopiatul Sebiş

Marţi, 15 octombrie, în biserica Parohiei Sebiş I, după slujba de Te Deum, s-au desfăşurat lucrările conferinţei preoţeşti de toamnă. Protopopul locului Pr. Beni Ioja a salutat oaspeţii de la Centrul Eparhial şi după ce a făcut apelul preoţilor şi a anunţat tema conferinţei, a predat conducerea lucrărilor părintelui dr. Iustin Popovici, consilier cultural, delegat al Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu. Preacuviosul părinte consilier a fost însoţit de la Centrul Eparhial de PC Pr. Teodor Faur, consilier economic şi de doamna ec. Angela Borteş, contabil şef al Arhiepiscopiei.

Părintele Iustin Popovici a transmis celor prezenţi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu.

Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Vasilie Nistor de la Parohia Chisindia, completat fiind şi de ceilalţi co-referenţi pr. Ciucur Marian – Parohia Buteni; pr. Dragoş Terentie – Parohia Cărand; Pr. Curechian Alin – Parohia Cil şi pr. Florea Ioan – Parohia Dieci.

 

A doua parte a lucrărilor a fost dedicată comunicărilor administrative. Părintele Teodor Faur, consilier economic, pe lângă problemele economice a prezentat preoţilor componenţa noilor ostenitori ai Centrului Eparhial Arad. Iar doamna contabil şef ec. Angela Borteş, le-a prezentat preoţilor mai multe probleme legate de contabilitate pentru o mai bună administrare şi operare în actele contabile parohiale şi aducerea la zi, de către fiecare preot, a inventarelor parohiale precum şi a celorlalte registre.

Părintele Beni Ioja a mulţumit părinţilor consilieri şi doamnei contabil şef pentru bunăvoinţa de-a participa la Conferinţa preoţească din protopopiatul pe care-l administrează şi a transmis Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei cele mai alese doriri de bine, asigurându-l de tot respectul şi dragostea fiască.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, hramul bisericii parohiale şi a Centrului social din Parohia Dorgoş, Protopopiatul Lipova

În fiecare an pe data de 14 octombrie, Parohia Dorgoş din cuprinsul Protopopiatului Lipova îşi serbează hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Şi anul acesta, programul liturgic legat de hramul Parohiei, a debutat din ajunului sărbătorii, duminică 13 octombrie, cu săvârşirea Utreniei şi a Sfintei Liturghii, la care, împreună cu preotul paroh Ungur Daniel, a fost prezent şi protopopul Lipovei, Onea Crinel – Ioan, care a ţinut şi cuvântul de învăţătură axat pe Pilda Semănătorului, pericopa evanghelică din Duminica a XXI-a după Rusalii, fiind amintită şi contribuţia dogmatico-canonică şi liturgică a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII ecumenic, care sunt pomeniţi tot în această Duminică.

Un loc aparte în cuvântul de învăţătură la constituit evenimentul de maximă importanţă pentru Parohia Dorgoş, şi anume prăznuirea hramului bisericii parohiale, evidenţiindu-se viaţa curată şi lepădarea de cele lumeşti ale Sfintei Cuvioase Parascheva, care şi-a potrivit viaţa după spusele Mântuitorului pe Muntele Fericirilor: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. După Sfânta Liturghie a urmat procesiunea cu prapori şi cu icoana hramului în jurul Bisericii, soborul de preoţi împreună cu credincioşii din parohie şi din parohiile învecinate, rugându-se lui Dumnezeu şi Cuvioasei Parascheva pentru ocrotirea parohiei şi îndeplinirea tuturor năzuinţelor credincioşilor. De la ora 13.00 a avut loc Taina Sfântului Maslu fiind prezenţi preoţii care fac parte din Cercul pastoral-misionar  Lipova, avându-l ca şi coordonator pe P.C preot Farcaş Teodor de la Parohia Zăbrani.

La hramul parohiei a participat şi P.C. preot Mariş Gabriel, consilier eparhial la sectorul social-filantropic, mai ales că în această parohie există Centrul social „Cuvioasa Parascheva”. P. C. părinte Consilier social a ţinut un cuvânt de învăţătură legat de hramul bisericii şi de Taina Sfântului Maslu, evidenţiind faptul că prezenţa unui număr mare de credincioşi astăzi la sfânta biserică este rezultatul seminţei celei bune semănate în sufletele lor de semănătorul acestei parohii, care este preotul paroh. În încheierea programului din preziua hramului, preotul paroh a mulţumit tuturor preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Cercului pastoral-misionar Lipova, după care a avut loc o agapă creştinească, oferită invitaţilor la Centrul social Dorgoş. Preotul paroh a ţinut o prelegere despre Sfinţii Constantin cel Mare şi mama sa Elena, în contextul anului omagial „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Programul de hram a continuat cu Vecernia din seara de Duminică, precum şi în ziua de hram, cu Utrenia şi Sfânta Liturghie.

La împlinirea a 102 ani de la zidirea bisericii parohiale Dorgoş, preotul şi credincioşii parohiei aduc mulţumire Bunului Dumnezeu pentru ajutorul dat în împlinirea tuturor celor propuse, apoi bunilor credincioşi care l-au sprijinit la toate pregătirile pentru buna desfăşurare a zilelor de hram, şi nu în ultimul rând preoţilor invitaţi, care au venit în duh de rugăciune să ia parte la bucuria preotului şi credincioşilor din această parohie de pe Valea Mureşului.

Cerc misionar în Parohia Şeitin

Credincioşii din Parohia ,,Sf. Grigore Teologul” Şeitin, Protopopiatul Arad, i-au avut în mijlocul lor pe preoţii din Cercul pastoral misionar Pecica IV. Aceştia, alături de preoţii parohi Liviu Iştoc şi Radu Bocşa  şi în frunte cu preotul Ilie Nădăban, coordonator de cerc, au săvârşit Taina Sfântului Maslu spre bucuria şi mângâierea credincioşilor.

La sfârşitul slujbei, părintele dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, prezent la această întrunire cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte  dr. Timotei,  a ţinut un cuvânt de învăţătură, subliniind importanţa pregătirii sufleteşti pentru a primi sămânţa cea bună, adică cuvântul lui Dumnezeu, care aduce rod de fapte bune.  De asemenea, părintele Iustin a explicat importanţa cercurilor pastoral – misionare spunând că prin aceasta preoţii au posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, de a dezbate problemele pastorale cu care se confruntă în parohiile pe care le păstoresc şi astfel să poată veni în ajutorul credincioşilor.

Părintele Iustin i-a îndemnat pe credincioşi spunându-le că au datoria să studieze şi să fie oameni cultivaţi pentru a nu cădea în mreaja dușmanilor  Bisericii care doresc să lase Biserica fără preoţi şi credincioşi instruiți, așa încât să o poată ataca și denigra cu ușurință. După aceasta, preoţii cercului misionar s-au retras în sala de şedinţe de la casa parohială, unde au fost dezbătute mai multe teme legate de anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; despre principiile elementare de acordare a asistenţei sociale în parohie;  uniformizarea cultului în Cercul nostru preoţesc la slujba de înmormântare, etc.

Discuţiile s-au încheiat cu o agapă oferită de parohia gazdă.

 

Cerc misionar în parohia Joia Mare

În data de 13 octombrie 2013, preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Cuvioasă Parascheva” din parohia  Joia Mare,Protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Joia Mare şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Curechian Alin-Ioan a susţinut tema „Rolul Împăratului Constantin în declararea duminicii ca zi de sărbătoare”. În cuvântul său părintele sublinia Edictul Sfântului Împărat Constantin cel Mare de a fixa drept zi de sărbătoare Duminica, este numai consfiinţirea unei practici vechi de 300 de ani, deoarece creştinii ţineau Duminica, dar erau opriţi de păgâni să o serbeze în public, aducând în acest sens mărturii biblice şi istorice.

În cadrul temei pastoral-misionare „Sectarii duşmani de moarte sau fraţi întru aşteptarea dragostei noastre”,  părintele a vorbit despre rătăcirea acestora de la dreapta credinţă, arătând că noi îi iubim, dar nu putem iubi păcatul rătăcirii lor de la dreapta credinţă.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

La finalul întâlnirii, preotul paroh Birău Alexa a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.