Arhive din categoria: Știri

Duminica Floriilor la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi arădeni, Înaltpreasfinţitul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat  Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din municipiul Arad.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Spre Ierusalimul ceresc”, pe temeiul pericopelor biblice ale Duminicii Floriilor (Filipeni4, Ioan 12) şi al imnografiei sărbătorii, de asemenea, cu prelucrări din literatura noastră, Înalt Preasfinţia Sa a vorbit credincioşilor despre intrarea triumfală a Mântuitorului în Cetatea Păcii, ca o prefigurare a Ierusalimului Ceresc. ,, Confirmând înţelegerea spirituală a Împărăţiei Mesianice, credincioşii astăzi, potrivit rânduielii bisericeşti, cu icoana praznicului şi ramurile de salcie ce reamintesc grădina raiului, primesc pe Mântuitorul în adâncul sufletului, prin înnoirea vieţii şi în întâmpinarea Sfintelor Paşti”, a menţionat ÎPS Arhiepiscop Timotei. După încheierea Sfintei Liturghii, credincioşilor li s-au împărţit ramuri sfinţite.

În seara zilei, la catedrala Sfânta Treime, Înalt Preasfinţitul Timotei a oficiat Slujba Deniei din Sfânta şi Marea Luni a Săptămânii Patimilor, în continuare asistând la Concertul coral de cântări prepascale al Corului Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de Cucernicul Diacon Laviniu Morar. Prezentarea pieselor corale, cu o intoducere în simbolismul slujbelor din Săptămâna Mare, a fost făcută de către Preacucernicul Preot Simion Mladin, secretar eparhial şi preot slujitor al Catedralei.

În finalul reprezentaţiei, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a adresat mulţumiri dirijorului şi corului catedralei, prezentatorului, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului, precum şi tuturor credincioşilor participanţi, subliniind faptul că aceste concerte, în ajunul marilor sărbători creştine, deşi produc bucurie şi credincioşilor cu deschidere sufletească spre cântări corale din repertoriul universal, acestea dau prioritate, cu precădere,  imnografiei noastre ortodoxe, legată direct şi de iconografie.

 

 

Bucurie duhovnicească pentru elevii Şcolii Gimnaziale din Grăniceri

Parohia Gărăniceri din Protopopiatul Arad a îmbrăcat haine de sărbătoare la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, al cărui hram îl poartă. Anul acesta bucuria sărbătoririi hramului bisericii parohiale din Grăniceri a fost sporită prin participarea tuturor elevilor Şcolii Gimnaziale Grăniceri şi a preşcolarilor din comună. Părintele paroh Aurel Faur, după săvârşirea Sfintei Liturghii, a amintit despre viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prezentându-l ca model de urmat în această perioadă de post, model de credinţă şi de asumare a Crucii. Pe colina bisericii credincioşii parohieni au oferit copiilor sărmăluţe de post şi conzonaci, spre bucuria tuturor.

În acest loc de ţară unde parcă istoria şi tradiţiile au rămas neatinse, parteneriatul dintre Biserică şi Şcoală este unul foarte strâns, astfel că după împărtăşirea tuturor elevilor în cadrul săptamânii „Să şti mai multe să fii mai bun”, acum, aceştia  au umplut până la refuz sfântul lăcaş sub îndrumarea  profesorilor Paul Krizner, Amalia Ardeuan, Doiniţa Vujdeu, Tatiana Epure, Felicia Mihuţ şi Gheorge Brad. Aceste parteneriate şi colaborări  Biserică- Şcoală vor continua şi pe viitor.

Prima atestare documentară a unui locaş de cult la Grăniceri datează de la jumătatea secolului al XVIII-lea, o biserică de lemn cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe, constuită pe Movila cu cruce, un loc mai înalt din vatra veche a satului; mai târziu spre sfârşitul acestui secol se construieşte o biserică din piatră, pe fundaţia celei vechi, iar în anul 1911 a fost construită actuala biserică, de o frumuseţe arhitecturală deosebită, care se află în curs de restaurare.

 

 

Vizită canonică la Mănăstirea Feredeu

În ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Izvorâtorul de Mir, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la Mănăstirea Feredeu din cadrul Protopopiatului Lipova, – vatră monahală avându-l ocrotitor pe sfântul sărbătorit-înconjurat de un sobor de ieromonahi şi preoţi, în prezenţa unui mare număr de pelerini.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, sub titlul ,,Sfânt al primăverii duhovniceşti” Înalt Preasfinţitul Timotei evidenţiat personalitatea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în credinţa Bisericii şi a poporului fiind semn al primăverii spirituale în armonie cu întreaga fire ce revine la o viaţă nouă şi care prin om este valorificată spre rodire.

Imnele praznicului îl arată vrednic de numele ce se tâlcuieşte ca lucrător al pământului, înţelegînd cel al sufletului credincios, pentru desăvârşirea întru Domnul, constituind pildă de urmat, în timpul pascal şi mereu.

Preacuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul mănăstirii Feredeu, a mulţumit chiriarhului pentru preyenţă şi pentru grija pe care o poartă obştii sfintei mănăstiri.

În seara zilei, în cadrul serilor duhovniceşti organizate de Centrul Cultural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad-Bujac, la învitaţia preotului paroh şi în prezenţa unui numeros auditoriu, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a susţinut, la sala de conferinţe a Centrului, conferinţa spirituală cu tema ,,Pomul raiului şi Sfânta Cruce”, atingând mai multe aspecte ale istoriei Sfintei Cruci în Sfânta Scriptur şi Istoria Bisericii, cu o subliniere aparte asupra Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi asupra Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

 

 

Sărbătoarea hramului în parohia Baia, protopopiatul Lipova

Şi în anul acesta, cu ocazia prăzniurii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, biserica şi credincioşii din parohia Baia, protopopiatul Lipova, s-au îmbrăcat în haină de sărbătoare pentru a sărbătorii hramul bisericii din localitate.

Satul Baia, aparţinător comunei Vărădia de Mureş, situat pe Valea Juliţa, dinspre localitatea cu acelaşi nume, înspre Gurahonţ, într-un peisaj pitoresc, a fost în trecut o localitate minieră (după cum o arată şi numele). Biserica de lemn din localitate, construită în anul 1823, are ca şi sfânt protector pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Astfel, în ziua de 23 aprilie a.c., credincioşii parohiei au participat în număr mare la  Utrenia şi Sfânta Liturghie a praznicului, iar la momentul potrivit au înconjurat biserica în procesiune, cântând împreună sfântului protector: “Ca un apărător al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mantuiască sufletele noastre”.

La final cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul paroh Moţ Raul Adrian, care a vorbit despre viaţa, martiriul şi minunile Sfântului Gheorghe şi despre rolul prăznuirii lui, şi a sfinţilor în general, în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa pe care o are hramul bisericii în viaţa liturgică a parohiei.

 

Sărbătoarea hramului s-a încheiat într-un mod înălţător prin săvârşirea Sfintei Taine a Maslului de obşte. Astfel, în după-masa zilei, un ales sobor de preoţi format din pr. Bălănescu Ionel de la parohia Ilteu, pr. Neicu Alexandru de la parohia Lupeşti, pr. Ştefănuţ Lucian de la parohia Mădrigeşti, pr. Corîci Cosmin de la parohia Odvoş şi preotul paroh, a oficiat Sfântul  Maslu fiind înconjuraţi de un număr mare de credincioşi din parohia Baia cât şi din parohiile învecinate. La finalul slujbe pr. Bălănescu Ionel a rostit un cuvânt de învăţătură evidenţiind faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor.

Cu acest prilej, preotul paroh, a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentele din această perioadă de mare sărbătoare să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea credincioşilor.

 

 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ARAD-CENTRU

În Duminica a V-a din Postul Sfintelor Paşti, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), a Parohiei Arad- Centru, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de enoriaşi. Pentru a da în continuare cinstire cuvenită locaşului care, vreme de peste un veac şi jumătate, a servit drept catedră ierarhilor Aradului, şi ca expresie a dragostei părinteşti faţă de preoţii şi credincioşii acesteia, ÎPS Arhiepiscop Timotei efectuează adeseori vizite canonice şi slujiri liturgice la Catedrala Veche, şi după târnosirea Catedralei ,,Sfânta Treime”, noua Catedrală arhiepiscopală din municipiul Arad.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, sub titlul ,,Jertfă înălţătoare”, în temeiul pericopelor Duminicii (Evrei 9 şi Marcu 10), Înalt Preasfinţia Sa a arătat cum, pentru a dobândi împărăţia cerurilor, este necesară jertfa. ,,Prin vestirea Pătimirii Sale, Mântuitorul arată aceasta, îndreptând astfel gândul ucenicilor nedesprins de cele pământeşti. Domnul Însuşi S-a înălţat pentru noi prin jertfa Sa. Viaţa Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, desprinsă de lume şi închinată întrutotul lui Dumnezeu, este şi ea o ilustrare a încununării jertfei; orice urcuş nu este numai un efort personal, ci şi o înălţare prin harul lui Dumnezeu, de unde şi datoria strădaniei noastre pentru înălţare spirituală, cu ajutorul harului divin”, a spus Înalt Preasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Timotei a hirotesit întru iconom stavrofor pe Preacucernicul Preot Teodor Pavel, fost profesor de Muzică bisericească şi duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, ca apreciere şi meritată răsplată pentru întreaga activitate educaţională desfăşurată.

La încheierea slujbei, Preacucernicul Preot Traian Micoroi, Consilier administrativ bisericesc la Centrul Eparhial şi Preot paroh la Parohia Arad-Centru, a mulţumit Chiriarhului, în numele preoţilor şi credincioşilor parohiei, pentru bucuria  duhovnicească prilejuită şi pentru permanenta grijă părintească pe care Înalt Preasfinţia Sa o poartă acestei străvechi parohii arădene.

 

 

În lumina Sfintei Învieri

În cadrul parteneriatului educaţional cu Parohia Gurahonţ, protopopiatul Sebiş, desfăşurat sub genericul „Veniţi de luaţi lumină”, un grup de copii de la Grădiniţa din Gurahonţ, însoţiţi de educatoarele lor,  au luat parte de Sărbatoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la slujba Sfintei Liturghii, pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, după ce au fost pregătiţi în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”.

Preotul paroh Dorel Moţ le-a vorbit copiilor despre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, despre credinţa, înţelepciunea şi vitejia acestuia, dobândite în urma educaţiei primite din fragedă copilărie de la părinţii şi dascălii săi. Părintele a mulţumit educatoarelor pentru că se îngrijesc şi de educaţia spirituală a copiilor, împlinind îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos. De asemeni părintele a subliniat bucuria credincioşilor prilejuită de prezenţa celor mici la biserică. După otpustul Sfintei Liturghii cei mici au primit din partea bisericii daruri, constând în iconiţe şi dulciuri. Parohia Gurahonţ desfăşoară în mod constant şi alte activităţi prin care copiii ajung să cunoască pe Dumnezeu şi să se iubească unii pe alţii.

 

Taina Sfântului Maslu pentru vârstnicii arădeni şi slujba Canonului Mare în Catedrala arhiepiscopală

În curgerea zilelor anului pentru cei 160 beneficiari ai serviciilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Arad, miercurea săptămânii a V-a din Postul Mare rămâne ca fiind una aparte prin popasul arhieresc de care s-au bucurat.  Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, alături de sobor cu diacon şi preoţi – protopop al Aradului şi cei cu slujire misionar-caritativă din municipiu – au săvârşit Taina Sfântului Maslu pentru toţi credincioşii aşezământului amintit. Durerea, suferinţa sau singurătatea au fost risipite în ceasurile de rugăciune, aplecarea arhiereului şi a preoţilor la căpătâiul fiecăruia aducând balsamul mângâierii, nădejdii, dragostei şi părtăşiei cu fraţii nostri.

La finalul slujbei, Chiriarhul a adresat cuvânt de binecuvântare şi îmbărbătare, celor care sunt îngrijiţi în acest aşezământ, de mulţumire şi apreciere conducerii instituţiei şi personalului angajat pentru grija faţă de asistaţi, cu dorirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti dobândite prin milostivirea lui Dumnezeu, Doctorul sufletelor şi al trupurilor.

 

Vizita arhierească în aşezământul de ocrotire şi asistenţă arădean s-a încheiat după dăruirea iconiţelor şi fructelor pentru asistaţi, ca un semn al rugăciunii cu şi în folos obştesc şi a grijii permanente faţă de ei.

În după amiaza zilei, Înalt Preasfinţitul Timotei a oficiat slujba Canonului Mare la catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din municipiul Arad, în prezenţa  unui număr mare de credincioşi.

 

 

 

VIZITĂ PASTORALĂ ÎN PAROHIA CINTEI

În Duminica a IV-a din Postul Sfintelor Paşti, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în parohia Cintei, protopopiatul Arad, la invitaţia Preotului paroh, dr. Nicu Breda şi a enoriaşilor. Vizita chiriarhală este una devenită tradiţională în parohie, de mai mulţi ani, desfăşurându-se aici, în această perioadă a anului, cu binecuvântarea IPS Timotei,  activităţi pastoral- misionare, la care participă mai mulţi slujitori ai Bisericii.

În biserica parohială, purtând hramul ,,Înălţarea Domnului”, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Cuvântul de învăţătură rostit, sub titlul de ,,Urcuş spiritual”, înmănunchează virtuţile din punct de vedere creştin, în frunte cu cele teologice şi cardinale care sunt amintite de citirile zilei (Evrei 6, Efeseni 5, Marcu 9, Matei 4) prin prisma scării  Sfântului Ioan Scărarul, din Duminica a IV-a a Postului Mare, arătând că adevărata lor practicare înlesneşte pregătirea credinciosului spre câştigarea valorilor veşnice.

,,În lupta cu păcatul este potrivit a reflecta şi la libertatea creştină, mai ales în legătură cu anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena care, prin Edictul de libertate religioasă din anul 313, au asigurat cadrul de formare a personalităţii morale. O pagină de Filocalie, la vremea Postului, spre reînnoire  duhovnicească privind sfântul Duminicii şi-a propus să deschidă şi săptămâna duhovnicească din parohia Cintei”, a arătat ÎPS Arhiepiscop Timotei.

În încheierea vizitei pastorale, preotul paroh, în numele întregii comunităţi, a mulţumit Ierarhului pentru că şi în acest an a găsit răgaz să poposească în parohie, împărtăşind celor prezenţi învăţătură de folos şi arhierească binecuvântare.

 

ALĂTURI DE SEMENII TĂI

În cadrul activităților cu caracter filantropic inițiate de către Sectorul Social , Asociația Filantropia,  a Arhiepiscopiei Aradului, a inițiat și lansat o Campanie umanitară de strângere de alimente  ”ALĂTURI DE SEMENII MEI”, care se va derula în municipiul Arad, în perioada 14 – 28 aprilie 2013.

Campania de strângere de alimente a luat naștere din dorința de a ajuta familiile nevoiașe din parohiile municipiului Arad.

În perioada 14.04.2013- 28.04.2013 credincioșii arădeni sunt invitați la dărnicie prin donare de pachete alimentare neperisabile sau tichete de masă, care vor fi transformate ulterior în alimente. Astfel, în fiecare parohie se va amenaja un punct de colectare a alimentelor. În acelaşi timp, vor fi identificate acele persoane sau familii care sunt în dificultate, urmând ca pachetele să fie distribuite acestora în Săptămâna  Mare.

Coordonatoarea proiectului, profesoara  Carmen Crişan, este convinsă că proiectul va avea success, ținând seama de dărnicia credincioșilor arădeni și de sentimentele de solidaritate ale acestora cu persoanele și familiile defavorizate, virtuți sensibilizate în această perioadă a Postului Mare prin slujbele bisericești și îndemnurile la dărnicie, transmise de către fiecare preot.