Arhive din categoria: Știri

Crez şi Crăciun

Sub acest titlu, în seara zilei de joi, Aula „Dr Ilarion V. Felea” a Facultăţii de Teologie din Arad a găzduit conferinţa susţinută de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în organizarea filialei arădene a ASCOR. În expunerea Conferinţei au fost pomenite cele mai importante momente aniversare din anul în curs, atât în plan naţional bisericesc, cât şi local, precum şi motivele care au stat la baza alegerii temei enunţate. A urmat un generos excurs biblic, patristic, liturgic, literar şi ştiinţific, luând aminte la cuvintele psalmistului “Vremea este să lucreze Domnul” (Psalm 118, 126), arătându-se că la lucrarea lui Dumnezeu omul este dator să răspundă pe măsură. Credinţa dreaptă şi limpede trebuie să dăruiască o purtare pe măsură a omului pentru ca mărturisirea de credinţă şi sărbătorile să fie purtătoare de lumină, bucurie şi pace în viaţă.

Chiriarhul Aradului a prezentat auditorului, dornic de cunoaştere şi de primirea bogatelor experienţe duhovniceşti, aspecte privind felul în care trebuie înţelese astăzi moştenirile din vremuri străvechi, tocmai ca urmare a credinţei drepte statornicită de primele două sinoade ecumenice. Prin răspunsurile oferite la întrebări adresate de cei prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adus lămuriri privind frământările de zi cu zi ale studenţilor şi nu numai, seara încheindu-se cu rugăciunea de laudă către Maica Domnului pentru însoţirea, şi pe mai departe, pe calea rămasă a Postului.

Festival de colinde la Bocsig

În atmosfera specifică aşteptării Sfintelor Sărbători ale iernii, în localitatea Bocsig a avut loc – duminică, 12 decembrie 2010 – un festival tradiţional de colinde, organizat de către autorităţile de stat locale şi judeţene. Au participat formaţii corale bisericeşti şi laice, atât din Bocsig, cât şi din alte localităţi, care au încântat, realmente, numerosul auditoriu.

Punctul de atracţie al festivalului l-a constituit corala academică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara, dirijată de preot prof. dr. Nicolae Belean (fiu al Bocsigului), care oferit un recital de excepţie, precum şi corul de copii al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Bocsig, condus de preot Flavius Ardelean, care a impresionat în mod plăcut nu doar prin colindele intonate, ci şi prin prezenţa scenică în port popular local.

Bine primite de către public au fost şi corul cadrelor didactice al Şcolii din Bocsig, corul Bisericii Greco-Catolice din Beliu şi Bocsig, precum şi grupul vocal „Feciorii Bocsigului”, care au lăsat, de asemenea, o frumoasă impresie celor prezenţi.

Per ansamblu, Festivalul de colinde de la Bocsig a fost o manifestare cultural-artistică extrem de reuşită, care a confirmat – încă odată – adevărul potrivit căruia colindele sunt strâs legate de sufletul neamului nostru, pentru noi, românii ele fiind o parte integrantă a spiritualităţii creştine plămădite pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu şi a identităţii naţionale.

În ţara colindelor

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. TIMOTEI Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, cele două coruri ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, cel bărbătesc şi cel mixt, conduse de Conf. univ. dr. Mircea Buta, au oferit marţi, 14 decembrie 2010, în Aula „Iuliu Maniu”, un înălţător concert de colinde, pus sub genericul de mai sus.

Repertoriul bogat, presărat cu vechi şi noi creaţii, unele armonizate chiar de către dirijor, a primit aplauze îndelungate şi aprecierea publicului. Câteva piese l-au avut ca solist pe PC Diac. Patriciu Covaci, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timişoara şi absolvent al Facultăţii arădene.

La finalul audiţiei, Domnul Mircea Buta a ţinut să amintească asistenţei şi să mulţumească, totodată, Chiriarhului pentru sprijinul acordat coralei studenţilor încă din primii ani postrevoluţionari, când însăşi Înaltpreasfinţia Sa prezenta concertele de Crăciun, care a constituit, astfel, o încurajare preţioasă pentru continuarea acestei misiuni.

În cuvântul de răspuns, Arhipăstorul Aradului a felicitat corurile şi pe conducătorul lor, precum şi pe absolvenţii care au păstrat, peste timp, legătura cu formaţia corală teologică arădeană, dând mărturie prin aceasta de modul în care se studiază şi se trăieşte spiritualitatea ortodoxă strămoşească aici, urând tuturor sărbători fericite şi un an binecuvântat de Dumnezeu, Cel făcut om şi născut din Preacurata Fecioară Maria.

Amintim aici, că cea de-a doua reprezentaţie este programată pentru sâmbătă, 18 decembrie, în noua şi moderna sală de conferinţe a Universităţii.

Concert de colinde în parohia Sebiş

Duminică, 11 XII 2011 în Parohia Sebiş cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil a avut loc un concert extraordinar de colinde organizat de către  preot paroh protopop Ioja Beni.

Cei care au venit să le încânte auzul şi să aducă bucurie în sufletele credincioşilor au fost studenţii din Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara condus de emeritul preotul paroh Nicolae Belean.

Concertul a început la orele 18:00. Pentru început, pr. paroh protopop Ioja Beni le-a adresat oaspeţilor un cuvânt de bun venit, mulţumindu-le pentru onoarea făcută parohiei de a putea fi gazda acestor tineri talentaţi.

În mijlocul bisericii pline de credincioşi, tinerii au început să cânte colinde tradiţionale care vesteau apropierea Naşterii Domnului. Din repertoriul lor bogat şi variat amintim colinde binecunoscute precum: Moş Crăciun, Floricica, Din an în an… etc.

A preluat cuvântul apoi preotul prof. dr. Belean Nicolae care a explicat credincioşilor importanţa Postului Crăciunului şi a colindelor.

Şi chiar dacă „drumul-i lung”, după cum au mărturisit colindătorii, ei nu au obosit, pentru a parafraza celebrul colind şi de la Sebiş au pornit înspre Parohia Prăjeşti pentru a onora invitaţia preotului paroh Rus Mercea Cătălin. Şi aici, virtuoşii colindători au mai susţinut un concert de colinde în prezenţa părintelui protopop şi a numeroşilor credincioşi din parohie şi din parohiile învecinate.

Clipe de înălţare sufletească la noul spital din oraşul Ineu

Miercuri, 9 februarie, în oraşul Ineu din Arhiepiscopia Aradului, a avut loc săvârşirea slujbei Aghiasmei mici sau a Sfeştaniei la noul Spital orăşenesc, care a fost dat în folosinţă cu puţin timp în urmă, după finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea cu echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor medicale. Slujba a fost oficiată de către  părintele protopop Moise Nica, protopopul Ineului, de părintele spitalului Felician Crăciun şi diaconul Dan-Marius Braiţ.

Prin slujba Sfeştaniei, Biserica este prezentă în viaţa credincioşilor, sfinţind toate lucrurile de care au nevoie în viaţa lor, pentru a o face mai bună, mai frumoasă şi mai uşoară, spre binele lor şi slava lui Dumnezeu.

După slujba Aghiasmei mici, preoţii au sfinţit fiecare salon, cât şi pe cei prezenţi: cadre medicale şi pacienţi, deoarece prin stropirea cu apă sfinţită, care are putere harică, se câştigă întărirea sănătăţii, vindecarea bolilor trupeşti şi sufleteşti.

La sfârşitul slujbei, părintele protopop, în cuvântul său de înălţare sufletească, a arătat că: “Astăzi am chemat ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu, aşa după cum o face orice creştin, deoarece orice lucru trebuie să-l începem cu Dumnezeu, pentru că acolo unde este El cu harul Său, nici un lucru nu e greu. Cele mai importante momente din viaţa omului sunt binecuvântate de Biserică, purtând pecetea nevăzută a Harului dumnezeiesc. Ne găsim în clipa în care Biserica, prin preoţii săi, dă sfânta ei binecuvântare acestui spital, acestei case de oaspeţi, care îi primeşte pe aceia, care zac întru neputinţă trupească şi sufletească.”

În încheiere, părintele Felician Crăciun a adresat mulţumiri părintelui protopop, părintelui diacon, doamnei Director a Spitalului Geta Bogdan, cadrelor medicale, precum şi tuturor celor prezenţi.

Liturghie arhierească la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Arad

În Duminica XXXIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu Arhiepiscop al Aradului, a celebrat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din incinta Spitalului Clinic Judeţean din Arad.

Această zi a fost una de mare bucurie duhovnicească atât pentru părintele dr. Pavel Vesa, preotul duhovnic de la această unitate spitalicească, precum şi pentru cadrele medicale şi credincioşii participanţi la acest moment deosebit.

Duminica a XXXIII-a coincide, anul acesta cu începutul Triodului care prin frumuseţea cântărilor specifice acestei perioade  şi prin prezenţa IPS dr. Timotei Seviciu, au dat o conotaţie cu totul deosebită acestei zile de sărbătoare.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de IPS Timotei alături de pr. dr. Pavel Vesa şi pr. Cornel Neamţiu iar răspunsurile la strană au fost date de un grup vocal condus de prof. Paul Krizner.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa începutului Triodului, ca un urcuş duhovnicesc pe care trebuie să-l parcurgem fiecare din noi, îndemnându-ne la rugăciune şi la smerenie, dând exemplu vameşului din pericopa evanghelică şi nu precum fariseul să aşteptăm slava deşartă de la oameni.

Viaţa este darul lui Dumnezeu şi ea trebuie acceptată aşa cum este de aceea trebuie să ne rugam pentru cei ce suferă în acest spital mulţumind lui Dumnezeu pentru toate.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele duhovnic dr. Pavel Vesa a mulţumit Înaltpreasfinţitului dr. Timotei Seviciu pentru vizita canonică efectuată în biserica noastră comparând acest moment cu vizitele canonice efectuate de Episcopul Procopie Ivascovici care au fost menţionate în scris de renumitul scriitor Ioan Slavici. Nu în ultimul rând s-a subliniat importanţa unui lăcaş de cult ortodox în incinta spitalului ca un izvor de apă vie pentru tămăduirea trupurilor şi a sufletelor celor bolnavi şi internaţi în această instituţie sanitară.

Chiar dacă timpul, parcă s-a scurs nespus de repede, în această Duminică binecuvântată de Dumnezeu, rămâne totuşi bucuria duhovnicească în sufletelor tuturor că în această zi IPS dr. Timotei Sevicu a vizitat Biserica monument istoric datată de la anul 1724 şi strămutată pe cheltuiala vrednicei de pomenire acad. Cornelia Bodea şi prin grija pr. dr. Pavel Vesa.

 

Proiect „Leonardo da Vinci” la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului, două grupuri de câte zece elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad din clasele a XI-a şi a XII-a, însoţiţi de pr. prof. Dacian-Emilian Nan şi de diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean vor pleca duminică, 27 februarie 2011, în Germania, la Leipzig, respectiv la Hanovra pentru derularea unui proiect „Leonardo da Vinci”, intitulat „Paşi spre mai bine!”. Acest proiect se realizează în parteneriat cu instituţii diaconale protestante şi parohii ortodoxe din Germania (Centrum fur Erwachsenenenbildung Tagungs-und Gastehaus din Hanovra, Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Gheorghe” din Lepzig – organizaţii de primire; şi Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. din Lepzig – organizaţie intermediară).

Seminariştii vor beneficia de un stagiu de formare în domeniul asistenţei sociale în instituţii cu caracter social din Leipzig şi Hanovra. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care urmează a fi dobândite de către elevi vizează desăvârşirea activităţii pastoral-misionare şi dobândirea de experienţă practică în organizarea de activităţi filantropice. De asemenea sunt vizate finalităţi legate de aplicarea cunoştinţelor din domeniul spiritualităţii şi moralei ortodoxe în viaţa comunităţii, în context misionar, pastoral şi liturgic, de furnizarea unor servicii sociale prin dezvoltarea de programe şi proiecte de asistenţă socială la nivel de comunitate, de promovarea dialogului intercultural, interlingvistic, şi interconfesional în spiritul ecumenismului, al înţelegerii şi al respectului reciproc.

În Germania seminariştii arădeni vor studia şi vor analiza particularităţile structural funcţionale şi manageriale ale instituţiilor filantropice din Germania patronate de Biserică, vor afla care sunt tipurile de servicii sociale oferite în cadrul organizaţiei de primire, vor experimenta metode şi tehnici utilizate în practica centrelor de tinere, a centrelor de zi pentru copii, a şcolilor speciale, a caselor de îngrijire medicală, vor realiza modele de proiecte în vederea rezolvării problemelor sociale identificate, precum şi alte activităţi specifice. În fiecare zi în care se va desfăşura proiectul (28 februarie – 13 martie 2011) sunt programate activităţi precise în vederea atingerii obiectivelor propuse. De asemenea, vor fi realizate o serie de excursii în alte centre (Wittenberg, Bonn etc.) în vederea lărgirii orizontului cultural al elevilor.

Activităţile din cadrul proiectului vor fi monitorizate de către părintele inspector diac. prof. Florin Sirca, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (Lepzig) şi de către pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului arădean (Hanovra), care vor transmite de la faţa locului noutăţi legate de realizarea efectivă a proiectului.

 

Cerc misionar la Parohia Vărădia de Mureş

Vineri, 18.02.2011, începând cu orele 10.00 s-a desfăşurat întâlnirea preoţilor din cercul misionar Săvârşin. Gazda acestui eveniment a fost părintele Mili Mihai, paroh al parohiei Vărădia de Mureş. Preacucernicia sa a prezentat tema „Particularităţile Triodului”, dat fiind faptul ca Biserica Ortodoxă a intrat în perioada Triodului, părintele subliniind  că: „Triodul sau perioada Triodului este  timpul sau vremea din anul bisericesc în care ne pregătim pentru prăznuirea şi întâmpinarea marelui praznic al Învierii Domnului”.

În primele trei duminici, Biserica prin învăţătura din Sfintele Evanghelii, ne pregăteşte pentru Sfântul şi Marele  Post al Paştilor, de aceea aceste duminici se numesc „duminici premergătoare sau pregătitoare începutului Postului”, a mai adăugat  părintele în expunerea sa.

În a doua parte a întâlnirii, preoţii prezenţi au discutat dspre specificul acestei perioade şi despre slujirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfinţite care este centrul acestei perioade liturgice, Deniile şi toate celelalte rânduieli pe care le găsim în cartea cu acelaşi nume „Triod”.

Întâlnirea acesta a fost de un real folos şi sprijin preoţilor din cercul misionar Săvârşin, reamintindu-ne de modul cum se slujeşte Sfânta Liturghie a Darurilor, de pregătirea Sfintelor Daruri, ştiut fiind faptul ca această Liturghie este pe bună dreptate numită „Solemna Împărtăşanie.”

La final, părintele paroh a precizat că: „în acest referat am pus câteva idei şi gânduri din mulţimea învăţăturilor  Sfintei Evanghelii, de la Sfintele Liturghii şi meditaţii la Sfintele Denii care se fac în special în această perioadă.”

Slujire arhierească la Spitalul TBC Arad

Cercetarea celor aflaţi în suferinţă pe patul de spital reprezintă o grijă permanentă a Bisericii prin prezenţa, dăruirea şi activităţile preoţilor din unităţile medicale.

În Duminica a XXXIV-a după Rusalii bolnavii internaţi în Spitalul TBC din Arad s-au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a slujit Sfânta Liturghie în capela cu hramul Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan din incinta Spitalului.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a explicat câteva din implicaţiile pe care această pildă rostită de Fiul lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât între cei prezenţi s-au putut regăsi credincioşi de toate vârstele. Astfel, Înaltpreasfinţia Sa a menţionat că în starea tatălui sau a vreunuia din fii poate fi orice om, îndemnând la dragostea părintească, iubitoare şi jertfelnică a tatălui, la pocăinţă sinceră ca a fiului risipitor şi totodată să ne ferim de invidia şi neputinţa iubirii de frate a celui mai mare. Chiriarhul Aradului i-a îndemnat pe cei prezenţi să aibă nădejde în purtarea de grijă a Tatălui ceresc care întotdeauna aşteaptă şi priveşte spre depărtare, căutând la cel plecat în ţara îndepărtată, de multe ori boala sau suferinţa fiind cele care-l fac pe om să se întoarcă spre Dumnezeu.

Cei prezenţi s-au rugat pentru sănătatea lor şi a tuturor celorlalţi bolnavi internaţi în spital, părintele Rovin Petruşe, slujitor în această unitate medicală mulţumind Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru bucuria făcută şi pentru cuvintele de încurajare transmise.

Ultima actualizare (Luni, 28 Februarie 2011 10:59)