Arhive din categoria: Știri

VIZITĂ CANONICĂ ÎN PAROHIA VINGA

Duminica a XVI-a după Rusalii s-a constituit într-un fericit prilej de bucurie duhovnicească pentru preotul paroh şi credincioşii din comuna arădeană Vinga, aparţinătoare protopopiatului Arad. Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat aici o vizită canonică, fiind întâmpinat în numele întregii obşti de către preotul paroh Liviu Suciu, de oficialităţile locale, de tinerii parohiei în costume populare. În monumentala biserică purtând hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură, având ca idee centrală ,,Harul Dumnezeiesc şi conlucrarea omenească prin credinţă şi fapte bune”, pe temeiul citirilor duminicii (2 Corinteni 6 şi Matei 25), Chiriarhul a subliniat faptul că lenevia şi necredincioşia primejduiesc mântuirea. ,,Harul lui Dumnezeu se arată chiar în slăbiciunea firească dacă se vede şi râvna credinciosului spre cele bune (cf. II Cor. 12,9). Sluga din Evanghelie care a primit un talant l-a socotit doar valoare materială, prin îngroparea acestuia în pământ şi legând-o de presupusele interese ale celui care i l-a încredinţat, dar care se vădeau tocmai ca propriile-i slăbiciuni, pe când cei cu mulţi talanţi, socotind adevărata lor valoare, s-au învrednicit de răsplata stăpânului. Pilda se poate ilustra şi cu sfinţii împăraţi Constantin şi Elena care, prin darul lui Dumnezeu, au dovedit valorile materiale şi spirituale ale creştinismului ca adevărate contribuţii la civilizaţia lumii, în cursul întregii istorii a Bisericii”, a  arătat ÎPS. Arhiepiscop.

În finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a exprimat calde mulţumiri înaltului oaspete pentru bucuria duhovnicească prilejuită întregii comunităţi. Parohia Vinga, fiind o vreme şi sediu de protopopiat, situată geografic la hotarul cu Arhiepiscopia Timişoarei, a fost păstorită dealungul timpului de preoţi vrednici, cu tradiţii spiritual- culturale legate atât de Arad cât şi de Timişoara. În virtutea acestora, profesorul timişorean, Diacon Caius Seviciu, tatăl ÎPS Arhiepiscop Timotei a slujit odinioară în această biserică, fapt consemnat în cronica parohiei şi de memoria colectivă.

În după-amiaza zilei la Oficiul parohial Vinga, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezidat consfătuirea preoţilor Cercului misionar Vinga, Protopopiatul Arad, în cadrul căreia Părintele coordonator Liviu Suciu a susţinut referatul despre Anul omagial al sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi s-au dezbătut probleme actuale cu conţinut pastoral- misionar şi liturgic. Părintele Arhiepiscop a apreciat modul în care s-au desfăşurat lucrările cercului şi preocuparea participanţilor pentru continua îmbunătăţire a activităţii preoţeşti în parohie. La consfătuire au luat parte primarul comunei, elevi şi studenţi teologi, căntăreţi bisericeşti din parohiile aparţinătoare.

 

 

Vizită canonică în Parohia Cladova

În Duminica a XXXII-a după Rusalii Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică în parohia Cladova din cadrul Protopopiatului Lipova. În biserica parohială cu hramul ,,Bunavestire”, în prezanţa enoriaşilor, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, din soborul slujitor făcând parte şi Protopopul Lipovei, Preacucernicul Părinte Crinel Onea. În cuvântul de învăţătură, tratând tema ,,Primirea lui Hristos în suflete”, cu referire directă la textul evanghelic din Duminica lui Zaheu şi totodată al Evangheliei a doua din slujba Tainei Sfântului Maslu, care a urmat aici în continuarea Sfintei Liturghii (Luca 19) şi la pomenirea Dreptului Simeon şi a Proorociţei Ana, cei care au întâmpinat pe Mântuitorul la sărbătoarea din preziuă, ca şi la sfaturile Sfântului Pavel către ucenicul său în pericopa apostolică (I Timotei 4), privitor mai ales la purtarea tinerilor dedicaţi unei misiuni, Înalt Preasfinţia Sa a subliniat râvna pe care credincioşii trebuie să o arate pentru îndreptarea continuă a vieţii, spre a face în aceasta loc lui Dumnezeu. După încheierea Sfintei Liturghii, preoţii aparţinători Cercului misionar preoţesc Radna, coordonaţi de către Preacucernicul Preot Ioan Jidoi, s-au întrunit în biserica din Cladova unde au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte, avându-l în frunte pe IPS Arhiepiscop Timotei. Pentru momentele de bucurie şi înălţare spirituală oferite credincioşilor din sat şi tuturor participanţilor, parohul locului, Preacucernicul Preot Stelian Traian Covăsânţan, a adus în final mulţumiri alese. Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei şi preoţilor slujitori.

Întâmpinarea Domnului la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Este o tradiţie foarte veche la Mănăstirea Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului, ca la praznicul Întâmpinării Domnului, să se săvârşească Sfânta Liturghie arhierească. Şi în acest an, cu prilejul praznicului, obştea sfintei mănăstiri a avut deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Prea Sfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. La slujba arhierească  au participat numeroşi credincioşi care frecventează mănăstirea.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Îmbisericire”, luând temei pericopele zilei(Evrei 2, Luca 2), Înalt Preasfinţitul Timotei a evidenţiat faptul că rânduiala slujbei priveşte realitatea încorporării la viaţa Bisericii, pentru că mântuirea nu este înafară de Biserică, aşa încât nu se poate lucra fără a cunoaşte şi aplica cele legate de de Biserică, individual, în familie şi în societate fiind necesară ,,îmbisericirea”, încât nimeni să nu fie străin de lucrarea ei. ,,Ca exemplu în această privinţă este chiar prilejul pe care îl oferă Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, personalitatea lor deosebită dovedind, în istoria lumii, ce înseamnă o educaţie creştină, o moştenire transmisă prin biserică”, a menţionat Înalt Preasfinţia Sa.

După finalul Sfintei Liturghii în prezenţa Înalt Preasfinţitului părinte Arhiepiscop Timotei, a avut loc sfinţirea şi inaugurarea oficială a noului muzeu al mănăstirii. Noul spaţiu a fost construit prin purtarea de grijă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul sfintei mănăstiri.

Cele mai de preț obiecte de cult, argintării, icoane vechi, manuscrise slavo-române, care s-au păstrat în timp în mănăstirea Hodoş-Bodrog au fost expuse într-o sală ale clădirii nou amenajate. Cea mai mare parte de odoare şi obiecte de artă provine din perioada veche, adică de dinainte de secolul la XVIII-lea, perioadă în care mănăstirea a ajuns sub jurisdicţia directă a ierarhilor sârbi, observându-se o îndepărtare de linia tradiţională a culturii vechi româneşti şi o deschidere evidentă spre civilizaţia şi cultura apuseană, fapt care poate fi argumentat şi cu diferitele obiecte bisericeşti şi icoane provenite din secolele XVIII şi XIX. Toate acestea au menirea să reînvie în privirea vizitatorilor şi pelerinilor dornici de informare asupra trecutului religios şi cultural din zona mureşeană, bogăția și frumusețea de altă dată a acestui sfânt locaș.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XXXII-A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XXXII-a după Rusalii Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică în parohia Cladova din cadrul Protopopiatului Lipova. În biserica parohială cu hramul ,,Bunavestire”, în prezanţa enoriaşilor, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, din soborul slujitor făcând parte şi Protopopul Lipovei, Preacucernicul Părinte Crinel Onea.

În cuvântul de învăţătură, tratând tema ,,Primirea lui Hristos în suflete”, cu referire directă la textul evanghelic din Duminica lui Zaheu şi totodată al Evangheliei a doua din slujba Tainei Sfântului Maslu, care a urmat aici în continuarea  Sfintei Liturghii (Luca 19) şi la pomenirea Dreptului Simeon şi a Proorociţei Ana, cei care au întâmpinat pe Mântuitorul la sărbătoarea din preziuă, ca şi la sfaturile Sfântului Pavel către ucenicul său în pericopa apostolică (I Timotei 4), privitor mai ales la purtarea tinerilor dedicaţi unei misiuni, Înalt Preasfinţia Sa a subliniat râvna pe care credincioşii trebuie să o arate pentru îndreptarea continuă a vieţii, spre a face în aceasta loc lui Dumnezeu.

După încheierea Sfintei Liturghii, preoţii aparţinători Cercului misionar preoţesc Radna, coordonaţi de către Preacucernicul Preot Ioan Jidoi, s-au întrunit în biserica din Cladova unde au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte, avându-l în frunte pe IPS Arhiepiscop Timotei. Pentru momentele de bucurie şi înălţare spirituală oferite credincioşilor din sat şi tuturor participanţilor, parohul locului, Preacucernicul Preot Stelian Traian Covăsânţan, a adus în final mulţumiri alese. Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei şi preoţilor slujitori.

 

 

Manifestări omagiale la sărbătoarea şcolilor teologice ortodoxe arădene

Ca în fiecare an, sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, a fost marcată în mod deosebit de către şcolile teologice ale Arhiepiscopiei Aradului, întrucât acestea se află sub patronajul duhovnicesc al acestor „mari dascăli ai lumii şi ierarhi”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” şi Seminarul Teologic Liceal Arad au început împreună prăznuirea „troiţei de arhierei” în Catedrala Veche din Arad prin oficierea Sfintei Liturghii. Sfânta slujbă a fost săvârşită de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei şi de Presfinţitul Luchian Pantelici, Episcop ortodox sârb de Budapesta şi Administrator de Timişoara, care a răspuns în această zi slujirii frăţeşti efectuată împreună în biserica ortodoxă sârbă din Arad în duminica trecută.  Din  soborul preoţilor şi diaconilor slujitori au făcut parte părinţii profesori de la facultate şi seminar, părintele vicar şi protopopul de Arad ai eparhiei sârbe.

Luând temei pericopele zilei (Evrei 13 şi Matei 5), sub titlul ,,Lumina Sfinţilor Părinţi”, ca una ce străbate veacurile prin învăţătură şi trăire creştină, Înalt Preasfinţitul Timotei, în cuvântul de învăţătură, a arătat contribuţia acestora la propăşirea vieţii spirituale în lume, mai ales odată cu libertatea acordată religiei creştine sub împăratul Constantin cel Mare, omagiat pe parcursul acestui an în Biserica Ortodoxă Română, la împlinirea a 1700 de ani dela promulgarea Edictului de la Milano. ,, Împărţită pe neamuri, popoare şi ţări, Biserica a căutat mereu să- şi arate unitatea, la răstimpuri într-un mod mai accentuat, ca şi în cazul instituirii sărbătorii de azi, a Sfinţilor Trei Ierarhi, dascăli luminaţi ai lumii, cum sunt numiţi de obicei sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan. Această realitate o afirmă acum împreuna slujire a celor două Biserici ortodoxe, română şi sârbă, cu un trecut comun chezăşuitor al unui viitor de respect reciproc şi frăţietate. Zona geografică a fost una în care s-a simţit mai ales nevoia unor legături trainice între Răsăritul şi Apusul continentului european, având în vedere că este şi locul de baştină al sfinţilor împăraţi omagiaţi”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date în limba română şi în limba sârbă, de corul bărbătesc al masteranzilor, condus de conf. dr. Mircea Buta.

După încheierea Sfintei Liturghii, programul a continuat cu festivitatea academică şi premierea câştigătorilor Concursului naţional ,,Dumitru Stăniloae”, etapa eparhială, desfăşurate în Aula Facultăţii de Teologie. Din  prezidiul manifestării au făcut parte: ÎPS. Arhiepiscop Timotei, PS. Luchian, conf. dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, PC. Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie, PC. Pr. prof. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic şi PC. Pr. lect. dr. Gabriel Basa. În mesajul  adresat participanţilor, Preasfinţitul Episcop Luchian s-a referit la bunele raporturi dintre sârbi şi români, la caracterul religios al acestora, ilustrat deosebit de personalitatea părintelui Dumitru Stăniloae, pe care l-a cunoscut apropiat şi preţuit, îndemnând totodată pe studenţi şi seminarişti la strădania de a se forma ca adevăraţi slujitori ai Bisericii. A urmat disertaţia Pr. Lect. dr. Gabriel Basa, legată de sărbătoarea zilei. Acelaşi cor a oferit, apoi, un scurt concert, format din piese corale între care au fost intercalate citiri din opera Sfinţilor Trei Ierarhi. În cadrul festivităţii au fost premiaţi, de către cei doi ierarhi, ocupanţii primelor trei locuri la Concursul Naţional „Dumitru Stăniloae”, fiindu-le oferite din partea Centrului Eparhial pachete cu cărţi. Pentru secţiunea dedicată studenţilor au fost premiaţi, în ordinea descrescătoare a punctajului masteranzii: Ţuţuroi Cristian, Stoenescu Alexandru şi Ilota Sorin. Pentru secţiunea dedicată elevilor seminarişti au fost premiaţi: Mîlcomete Ovidiu Ionuţ, Cioară Darius şi Muţ Ştefan Ioan.

În finalul manifestării Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a subliniat mai ales legăturile româno- sârbe pe latura învăţământului teologic local, azi concretizat prin prezenţa tinerilor de naţionalitate sârbă, atât în Seminar, cât şi în Facultatea din Arad şi strădania de a înţelege şi aplica lăsământul bogat al părintelui Dumitru Stăniloae- sfinţii părinţi ai Bisericii, sărbătoriţi, prezenţa Preasfinţitului Luchian contribuind la cultivarea acestui spirit.

Cerc misionar în parohia Bonţeşti

Preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar Gurahonţ, Protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului, coordonaţi, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către Preotul Crăciun Dorel Moţ s-au întrunit în ziua de 27 ianuarie 2013, în biserica purtând hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din parohia Bonţeşti.

Tema întrunirii a fost dedicată consacrării anului 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

În debutul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului săvârşită de către soborul preoţilor participanţi, la care au participat credincioşi din parohia Bonţeşti şi din parohiile învecinate. Lucrările cercului au continuat cu dezbaterea temei referatului „Creştinismul în Imperiul Roman înainte de Edictul de la Mediolan” susţinut de preotul Zbârcea Vasile de la parohia Pescari. În partea a doua a întâlnirii au fost discutate probleme pastoral-misionare, legate de anumite obiceiuri şi tradiţii din zonă. Deasemeni a fost alcătuit calendarul cercurilor pastorale pentru lunile care vor urma, în acest sens propunerile venind din partea preoţilor. La consfătuirea preoţilor din acest Cerc pastoral participă în mod frecvent şienoriaşi din parohia gazdă, cântăreţi bisericdeşti şi doamnele preotese.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Andrei Dârbaş a mulţumit tuturor pentru participare şi pentru bucuria duhovnicească oferită credincioşilor parohiei.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor la Lipova

Săptămâna ecumenică de rugăciune pentru unitatea creştinilor (18-25 ianuarie 2013) a fost organizată şi la Lipova prin participarea clericilor şi credincioşilor de la cultele istorice din oraş. Întrunirile au avut următorul program: prima întrunire a avut loc miercuri, 23 ianuarie la biserica romano-catolică, a doua întrunire a avut loc joi, 24 ianuarie la Biserica reformată şi s-a încheiat vineri, 25 ianuarie cu ultima întrunire la Biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Fiecare întrunire s-a constituit într-o oră de rugăciune, de la ora 17.00, la care au participat şi celelalte culte creştine, la care fiecare cleric a ţinut un cuvânt de învăţătură. Este pentru al doilea an când trei culte istorice, ortodox, catolic şi reformat se constituie în organizarea Săptămânii ecumenice de rugăciune pentru unitatea creştinilor, clericii implicaţi în această acţiune, antrenând şi credincioşii lor în desfăşurarea în bune comdiţii a acestei acţiuni comune creştine.

Răspunzând apelului Bisericii ortodoxe, celelalte biserici istorice din oraşul Lipova au răspuns promt la concretizarea desfăşurării Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină, având semnale pozitive pentru viitor şi din partea altor Biserici creştine din Lipova, care vor dori să se asocieze la această mişcare de unitate în rugăciune. Atât pentru clericii celor trei culte istorice creştine, cât şi pentru credincioşii ortodocşi, catolici, reformaţi, greco-catolici şi neoprotestanţi din oraşul Lipova, cele trei seri de rugăciune au constituit popasuri duhovniceşti de o aleasă trăire spirituală, acţiunea ecumenică de anul acesta fiind considerată o adevărată reuşită, deoareceau fost antrenaţi diverşi credincioşi lipovani, aparţinători ai tuturor cultelor religioase istorice din oraşul de pe Mureş.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XXXI-A DUPĂ RUSALII

La invitaţia Preasfinţitului Luchian Pantelici, Episcop- administrator al Episcopiei Ortodoxe Sârbe a Timişoarei, şi a comunităţii credincioşilor ortodocşilor sârbi din parohia Arad- Centru, păstoriţi de părintele Ocnean Plapsiti, în Duminica a XXXI-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a  oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei ortodoxe sârbe Arad-Centru, în sobor cu ierarhul ortodox sârb, înconjuraţi de preoţi şi credincioşi. O zi de mare praznic pentru ortodocşii sârbi de pretutindeni care îl sărbătoresc în fiecare an la 27 ianuarie, stil nou, pe Sfântul Sava (c. 1175- 27 ianuarie 1235).

Sveti Sava este considerat una dintre cele mai importante figure ale istoriei sărbilor, cel mai tânăr fiu al domnitorului Ștefan Nemania, purtând numele de Rastko Nemanici,  prinţ al Zahulmiei, se călugăreşte  şi devine primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe autocefale, creatorul literaturii şi legislaţiei sârbe, întemeietorul mănăstirii Hikandar de pe Muntele Athos, cel care a redactat prima carte de legi din Serbia, Nomocanonul Sfântului Sava.

Este canonizat şi cinstit de Biserica Ortodoxă Sârbă, cea mai mare biserică din lumea ortodoxă, Catedrala din Belgrad, purtându-i numele. Preasfinţitul Luchian a exprimat în cuvinte alese legăturile frăţeşti ale clerului şi credincioşilor sârbi din Arad şi Banat cu IPS Arhiepiscop Timotei, statornicite de-a lungul anilor. La rândul său, în cadrul întrunirii festive de după Sfânta Liturghie, Inalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit prentru cuvintele de apreciere şi a reafirmat bunele raporturi existente între cele două Biserici Ortodoxe la nivel local.

În după- amiaza zilei, Arhiepiscopul Aradului a participat la slujba de seară la Catedrala Arhiepiscopală ,, Sfânta Treime”, pentru credincioşii arădeni ziua de 27 ianuarie, pomenirea Aducerii Moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind una de sărbătoare deosebită, catedrala arădeană adăpostind racla cu o părticică din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur.

 

 

Manifestări comemorative în municipiul Arad dedicate Unirii Principatelor

Împlinirea, la 24 ianuarie, a  154 de ani de  la Unirea Principatelor, a fost marcată și în municipiul de pe Mureș de manifestări comemorative la care Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată prin Întâistătătorul său. Astfel, în dimineața zilei, pe platoul din fața Palatului Administrativ s- a desfășurat ceremonialul militar și religios la care au participat oficialități civile și reprezentanți ai armatei, cetățeni din municipiu. Înalt Preasfințitul Timotei, în fruntea unui sobor de preoți a oficiat slujba de Te- Deum și a rostit o alocuțiune în care a subliniat importanța istorică a evenimentului comemorat.

În seara zilei, în Aula Magna a Facultății de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu”  din Arad, în prezența Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, a elevilor și profesorilor, a unui numeros public, s-a desfășurat programul cultural- spiritual al elevilor Seminarului Teologic Ortodox din Arad, dedicat comemorării în aceste zile a unor evenimente majore : Unirea Principatelor, sărbătorirea poetului Mihai Eminescu și sărbătoarea hramului școlilor teologice, praznicul Sfinților Trei Ierarhi.

Serbarea elevilor seminariști a cuprins recitaluri de poezie și evocări istorice, intonarea unor piese corale din repertoriul religios și laic. Chiriarhul a subliniat importanța momentelor și personalităților evocate, transmițând felicitări elevilor seminariști și cadrelor didactice organizatoare și arhierească binecuvântare.