Toate articolele de Iustin Popovici

Participarea cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Teologie din Arad la Simpozionul „Dogmă-Spiritualitate-Liturghie”

Profesori universitari de la centre universitare de renume din ţară, teologi şi studenţi, s-au reunit pentru două zile, 25 şi 26 noiembrie 2013, la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, pentru a participa la Simpozionul cu tema: ,,Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae”.

Lucrările simpozionului au fost deschise cu prelegerile:Fundamente patristice în ascetica şi mistica Părintelui Dumitru Stăniloaie, susţinută de Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, Părintele Stăniloaie – trăitor al lui Dumnezeu, susţinută de  Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, Părintele Dumitru Stăniloae – restaurator al Dogmaticii Ortodoxe în secolul al XX-lea, prezentată de prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Mistagogia liturgică în gândirea Părintelui Dumitru Staniloae, susţinută de părintele Lect. Univ. dr. Lucian Farcaşiu şi Dumitru Staniloae – o biografie în lumina sfinţeniei şi a neamului, prezentată de părintele asist. univ. dr. Ştefan Negreanu de la Facultatea de Teologie din Arad. Printre participanţi îi mai amintim pe preoţii profesori univesitari dr. Ştefan Buchiu şi Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. Conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. Lect. Univ. dr. Cristian Sonea de la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca, pr. Prof. univ. dr. Ion Popescu de la Facultatea de Teologie din Piteşti, prof. univ. dr. Nicolae Panea şi conf. univ. dr.  Gabriel Coşoveanu de la Facultatea de Litere din Craiova, dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, instituţie parteneră în organizarea acestui simpozion.

În cuvântul de binecuvântare rostit cu acest prilej, Inaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei si Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, a subliniat importanţa cinstirii acestui mare teolog al Bisericii noastre… ,,Cinstindu-l astăzi pe Părintele Dumitru Stăniloae facem în acelaşi timp amintire de înaintaşii noştri, aşa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evr. 13, 7). Dorim să subliniem că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a avut în vedere cinstirea acestui mare teolog, la împlinirea a 110 ani de la naştere şi a 20 de ani de la plecarea la ceruri, nu numai prin prisma faptului că l-a cunoscut personal, ci şi pentru că l-a înţeles şi i-a urmat exemplul şi învăţătura. În acest context, timp de două zile, vom discuta la Craiova despre părintele Dumitru Stăniloae, despre opera sa şi vom încerca să desluşim elementele esenţiale ale teologiei lui, bineînţeles într-o strânsă legătură cu întreaga teologie românească. Şi sunt convins că luările de cuvânt vor pune în evidenţă chipul luminos al Părintelui Dumitru Stăniloaie, care primeşte lumina cea adevărată a Sfintei Treimi”, a încheiat IPS Irineu.

Cu ocazia simpozionului, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” au fost vernisate două expoziţii de carte: Carte bisericească de patrimoniu şi Opera Părintelui Dumitru Stăniloae ȋn colecţiile bibliotecii.

Săptămâna duhovnicească la Facultatea de Teologie din Arad

Postul Nașterii Domnului este o chemare la pocăință, la desăvârșire sufletească pentru a primi așa cum se cuvine pe Mântuitorul Hristos, Care vine în lume și Se face om pentru ca pe oameni să-i ridice la viață duhovnicească. Programul acestei săptămâni a urmat cu programul liturgic obișnuit, în fiecare dimineață săvârșindu-se Utrenia sau Sfânta Liturghie iar seara Vecernia urmată de un cuvânt de învătătură din partea unuia dintre profesorii Facultății. Acest program a urmărit introducerea studenților în atmosfera postului, pregătirea lor din punct de vedere duhovnicesc pentru înălțarea lor duhovnicească.

Părintele Teodor Baba a amintit despre legătura dintre păcatul strămoșesc și post. Omul prin mâncarea din pomul oprit a căzut, iar prin post are posibilitatea de a se înălța, de a reveni la starea de fericire de dinainte de cădere. Întru cele ce ai pierdut bunătatea, întru aceleași iarăși câștig-o. Că fiecare boală, si la suflet și la trup se tămăduiește cu leacuri potrivite acelei bolii. A amintit apoi despre faptul că profeții Vechiului Testament au profețit despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu și de jertfa Lui pe Cruce pentru mântuirea neamului omenesc dar si despre datoria fiecăruia ca prin efort personal, credință, rugăciune, post, fapte bune, să dobândească mântuirea obiectivă.

Conf. univ.dr. Mircea Buta a atras atenția asupra pericolelor postului, la evitarea unui tehnicism gratuit și a nu căuta efecte miraculoase. Pietismul și ritualismul,chiar dacă la început sunt de folos apoi pot să devină obstacole în calea desăvârșirii de aceea trebuie să luăm aminte la faptul că măsurile postului nu sunt valabile, aceleași pentru toți. Postul este un urcuș duhovnicesc, înălțându-ne ne putem privi de sus pentru a vedea cât de mici suntem, adică este un prilej de a ne smeri, a vedea starea noastră adevărata, diferența dintre interiorul și exteriorul nostru,  a observa traficul de gânduri și sentimente. Postul fără discernământ ne face irascibili, fără răbdare, agresivi dar postul adevărat face din noi ,,chivoturi” sau ,,altare”.

Săptămâna s-a încheiat cu o conferință intitulată ,,Cum să ne pregătim ieslea sufletului pentru primirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, susținută de Înaltpreasfinția Sa Serafim Joantă, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, în prezența Înaltpreasfinției Sale Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. În alocuțiunea sa, ÎPS Serafim a evidențiat câteva coordonate necesare pregătirii sufletești prin „rugăciune, post și fapte bune, efort încununat de împărtășirea cât mai deasă cu Sfintele Taine”. La finalul conferinței, corul bărbătesc al Facultății de Teologie din Arad a interpretat trei colinde, dedicate Înaltului oaspete.

Binecuvântare de lucrări la Biserica Ortodoxă Seleuş

Parohia Seleuş din Protopopiatul Ineu s-a aflat duminică, 24 noiembrie, în zi de mare sărbătoare.

Încă din zorii zilei de duminică, soborul de preoți și mulțimea de credincioși l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Eparhiei, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei la intrarea în sfântul locaș. Părintele Protopop Moise Nica a urat bun venit Înaltpreasfinției Sale, arătând că: „venirea Arhiepiscopului în parohia Seleuş este un semn de înaltă preţuire pentru credincioşii din această parohie”. După aceasta a urmat slujba de binecuvântare a Sfântului Altar şi a întregii Biserici după care s-a trecut  la înconjurarea locaşului de cult.

Citiți în continuare

Seară duhovnicească la Parohia Ciunteşti

Parohia Ciunteşti din protopopiatul Ineu, judetul Arad, a găzduit în seara zilei de 21 noiembrie 2013, la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, o binecuvântată întâlnire a cercului preoţesc Beliu. Evenimentul a purtat cu sine o încărcătură duhovnicească deosebită prin participarea ca oaspete de onoare a Prea Onoratului Părinte Protopop de Ineu, Moise Nica, prin săvârşirea slujbei acatistului Maicii Domnului Ocrotitoarea celor necăjiţi şi prin prezentarea referatelor pe temele teologice propuse.

Astfel credincioşi, veniţi într-un număr semnificativ, au primit cu bucurie cuvântul de întărire în credinţă adresat de către părintele protopop, precum şi expunerile temeinic alcătuite dar accesibil susţinute de către preotul Trînc Petru, parohia Susag, cu tema „Semnificaţia Liturghiei catehumenilor”, şi de către preotul paroh Gabriel Vladu cu tema „Dezvoltarea vieţii liturgice după Edictul de la Milan”. Spre bucuria tuturor dar mai ales a celor mici, cu acest prilej, în parohia Ciunteşti s-a dat şi tonul colindelor cu care vor fi împodobite slujbele pe parcursul binecuvântatului post al Naşterii Domnului noastru Iisus Hristos.

Plinirea, în primul rând spirituală, a acestui eveniment se datorează cu recunoştinţă şi în egală masură părintelui Protopop Moise Nica, coordonatorului cercului, preot Huţiu Ioan din parohia Beliu, celorlalţi preoţi care întregesc cercul misionar amintit, şi consiliului parohial şi credincioşilor din Ciunteşti care prin participare, dar mai ales prin implicare au făcut cinste credinţei ortodoxe, satului în care trăiesc şi Bisericii, Trupul lui Hristos din care facem parte.

Hram la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Biserica veche a Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi-a sărbătorit hramul de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică (21 noiembrie). La sărbătoare a fost prezent Înaltpreasfinţia Sa Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat faptul că Maica Domnului a fost adusă în templul din Vechiul Testament, icoană ce închipuia Biserica Noului Legământ. Astfel, Născătoarea de Dumnezeu devine Maică a Bisericii, adică a tuturor celor ce alcătuiesc Trupul tainic al Mântuitorului Hristos. Chiriarhul a explicat înţelesul templului din Ierusalim, unde a intrat Maica Domnului, ca prefigurarea a Bisericii ca instituţie întemeiată de Mântuitorul.

Biserica veche a mănăstirii datează din a doua jumătate a sec. XIV, respectiv din anul 1370, şi este o construcţie din piatră şi cărămidă romană, cu ziduri foarte groase, fiind construită în stilul triconc bizantin. Ea este una dintre cele mai specifice şi reprezentative monumente ale trecutului, din domeniul artelor şi frumosului, care secole neîntrerupte a fost loc de închinare pentru oamnenii acestor locuri. În decursul timpului biserica a trebuit să fie de mai multe ori restaurată, păstrându-se însă forma ei iniţială, intervenindu-se doar la acoperiş, care, în sec. XVIII, a primit o formă barocă. După anul 1766 s-a executat tencuirea bisericii în exterior, cu tencuială de var şi nisip cu influenţe baroce. Pentru a putea fi mai bine protejată şi pentru a-i mări interiorul, în anul 1790 s-a mai adăugat un pridvor, care era prevăzut a fi cu turlă, dar din lipsă de fonduri nu a mai putut fi terminat. Catapeteasma din lemn a fost executată de stareţul Ieronim Balinton, în 1940.

Pictura interioară este realizată în frescă. În decursul timpului, s-au mai făcut unele restaurări, între 1938-1940, de pictorii Al. Demian si C. Cenan, iar mai recent, prin purtarea de grijă a părintelui stareţ Nestor Iovan, în vechiul locaş s-au executat ample lucrări de restaurare a picturii de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scarlatescu. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, şi cine a pictat-o, ieromonahul Nicodim.

În ziua de 6 august 2011, la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi ai mănăstirii şi ai parohiilor din jurul mănăstirii, a resfinţit lucrările executate la acest vechi lăcaş de închinare, care este şi cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc. datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV, şi în Ţările Române.

Biserica cea veche deţine importante ansambluri şi vestigii de pictură, sculptură, argintării, broderii, care contribuie la perpetuarea marilor tradiţii ale culturii şi artei româneşti.

Spre sfârşitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, i-a acordat Preacuviosului Ieromonah dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, rangul de Protosinghel, ,,în semn de deosebită preţuire şi părintească dragoste”, cum reiese din Hrisovul de hirotesie.

Preacuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la această zi de sărbătoare a mănăstirii.

Seară duhovnicească în Parohia Macea

În data de 17 Noiembrie 2013, preoții din cadrul Cercului Pastoral- Misionar Nr. 4 Pecica, coordonat din încredințarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, de către preotul Nădăban Ilie, s-au întrunit la biserica ortodoxă cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”din Parohia Macea, Protopopiatul Arad.

În cadrul acestei întruni s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, la care au participat numeroși credincioși atât din parohie cât și din împrejurimi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Iștoc Liviu de la Parohia Șeitin, care a încercat, în câteva cuvinte, să sublinieze importanța postului în viața creștinului ortodox, precum și datoria noastră de a fi în slujba aproapelui, de a-l iubi și sprijini pe cel în nevoi, încercând astfel să nu ne asemănăm cu bogatul din Evanghelia zilei.

După terminarea slujbei, în cadrul programului misionar-cultural și catehetic al Anului omagial dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena,  preotul Pompiliu Gavra de la Parohia Sânpaul, a susținut disertația cu tema „Modelul constantinian în relația Stat-Biserică”, prin care sublinia că odată cu publicarea Edictului de la Milan din ianuarie 313 începe „Epoca de aur a creștinismului”, o perioadă de maximă înflorire și propășire spirituală, prin care se pune început bun „Simfoniei bizantine” între Stat și Biserică.

Au urmat discuții și au fost aduse completări de către ceilalți preoți. La finalul întâlnirii, preoții parohi Morar Gheorghe și Budeanu Tudor și-au exprimat bucuria că i-au avut alături pe colegii din cercul misionar, mulțumindu-le totodată pentru participare.

Sărbătoare în Parohia Grădişte

În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, biserica din Parohia Grădişte, prot. Arad, a devenit neîncăpătoare. La Sfânta Liturghie, credincioşii au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor, ]n fruntea soborului de  preoţi şi diaconi,  pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Timotei.

În cuvântul de învăţătură, Î.P.S. Timotei, făcând legătură cu Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena,  le-a vorbit credincioşilor despre îmbogăţirea în Dumnezeu prin fapta cea bună pentru propăşirea personală şi ajutorarea aproapelui în vederea folosului obştesc. Aceasta mai ales în perioada Postului naşterii Domnului, pentru întâmpinarea sărbătorii cu mulţumirea sufletească a urmării căii spre desăvârşire. Ca şi din alte pilde ale Evangheliilor din acest răstimp, pământul cel bun şi sămânţa ce rodeşte însutit reprezintă pe omul binecuvântat cu harul lui Dumnezeu care trebuie să conlucreze spre continua îmbunătăţire atât a vieţii materiale cât şi a celei spirituale.

 

Înaltpreasfinţia Sa a poposit în Parohia Grădişte şi pentru a-i ura P.C. Părinte pensionar Iconom Stavrofor Teodor Gorea „ani mulţi”, cu ocazia împlinirii, în 14 noiembrie, a 70 de ani de slujire preoţească, iar la 1 iulie – 93 de ani de viaţă. Prea Cucernicul Părinte, de loc din Basarabia, refugiat de peste Prut în martie 1944 din faţa tăvălugului bolşevic comunist, a slujit la mai multe parohii din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei şi a Episcopiei Oradiei, iar de 15 ani, de când a rămas văduv, slujeşte la parohia Grădişte.

Cu această ocazie Î.P.S. Părinte Arhiepiscop i-a înmânat Părintelui Teodor Gorea o Diplomă de recunoştinţă pentru o viaţă închinată slujirii Bisericii Ortodoxe Române, felicitându-l pentru dăruirea cu care slujeşte la fiecare Sfântă Liturghie.

Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Biserica Ortodoxă îl pomenește, pe 13 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost unul dintre cei mai mari oratori ai Bisericii, dar şi un mare teolog şi ierarh, adică şi un mare păstor de suflete. A fost un supranumit ,,ambasadorul săracilor” datorită faptului că a fost un  organizator neîntrecut al asistenţei sociale, vorbind chiar de o Liturghie a fratelui sărac, săvârşită pentru Hristos Care stă desculţ la uşa bisericii. Un fragment din moaștele sale se află și la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, primate în dar de la cardinalul Angelo Comastri, mare eclesiarh al Bisericii papale din Roma. Racla din argint în care se află moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, sâmbătă 6 decembrie 2008, cu ocazia sfinţirii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad.

În ajunul sărbătorii Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Acestora li s-au adăugat şi un grup de măicuţe de la Mănăstirea Arad-Gai, împreună cu sute de credincioşi veniţi să-l cinstească pe ocrotitorul Catedralei „Sfânta Treime” din Arad.

La sfârşitul Litiei, preoţii slujitori au purtat în procesiune racla cu moaştele Sfântului Ioan Hrisostom, rostindu-se ectenii la cele patru popasuri. Credincioşii au purtat în mâini lumânări aprinse ca simbol al credinţei statornice şi în acelaşi timp  mărturisitoare.

Cuvântul de învăţătură al ierarhului a cuprins un istoric al vieţii Sfântului Ioan Gură de Aur şi al Sfântului Ioan cel Milostiv. Totodată Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa jertfei în activitatea slujitoare a Bisericii, precum şi cinstirea de care se bucură oamenii aleşi ai lui Dumnezeu.

În ziua de miercuri, 13 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi, a săvârşit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a arătat învăţătura Bisericii despre cinstirea sfintelor moaşte, amintind totodată şi faptul că Eparhia Aradului s-a învrednicit de acest mare dar, de a avea sfintele moaşte ale acestui mare Sfânt Părinte. De asemenea, chiriarhul a evocat covârşitoarea activitate a Sfântului Ioan Gură de Aur, ca şi arhiepiscop al Constantinopolului, mai ales prin opera de asistenţă socială, constituind în acest scop spitale şi case de adăpost pentru bătrâni şi săraci, ajutând săracii şi văduvele, tinerii orfani, introducând astfel în palat vieţuirea ascetică, devenind prin acestea un continuator al activităţii Sfântului Împărat Constantin cel Mare.

În seara zilei de prăznuire, s-a săvârşit Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur, în prezenţa ÎPS Timotei.

În cuvântul de învăţătură s-a stăruit asupra învăţăturii Sfântului Ioan Gură de Aur despre unitatea Bisericii şi comuniunii credincioşilor, ca icoană a comuniunii cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Răspunsurile liturgice, pe tot parcursul preznicului, au fost asigurate de către cântăreţii Catedralei, alături de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Liceal din Arad.

 

Două zile de prăznuire deosebită la Facultatea de Teologie din Arad

Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad poartă hramul Sf. M. Mc. Mina. Ca în fiecare an această zi este marcată în chipul tradiţiei liturgice a Bisericii, cu slujbe speciale dedicate acestui eveniment, la care participă cadrele didactice, studenţii şi ostenitorii  acestui aşezământ teologic, cât şi credincioşi care frecventează acest paraclis.

Acest moment a fost precedat de o primă bucurie, anume prezenţa Ierarhului locului, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului la Sfânta Liturghie oficiată în capelă de ziua pomenirii Sf. Ierarh Nectarie. Motivaţia prezenţei Sale în ajunul serbării propriu zise este dată prin aceea că în data de 11 va fi nevoit să participe la desfăşurarea Sinodului Mitropolitan de la Timişoara. La momentul predicii ÎPS Sa a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, în care a evidenţiat necesitatea păstrării tradiţiei răsăritene a pomenirii celor adormiţi în contrapondere cu noile influenţe apusene „care aduc în mintea copiilor şi a celor tineri accente străine de duhul cinstirii adevărate, prin aceea că serbarea aceasta de început de noiembrie se manifestă prin felurite schimonosiri cu măşti şi imagini care nu arată pe îngeri ci pe diavoli, iar în locul pomenirii morţilor serbări mascate şi lucruri de ocară… De aceea trebuie să avem grijă ce icoane imprimăm în sufletele copiilor, căci ceea ce se imprimă acum se va vădi mai târziu. În biserică avem icoanele Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sf. Nectarie şi a Sf. Mina şi ale altor sfinţi. Acestea arată adevăratul nostru chip, ca zidire de la Dumnezeu, spre asemănarea cu El”.  După încheierea liturghiei, PC. Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţă şi cuvânt, aducând mesajul de cinstire şi ascultare fiască din partea şcolii teologice arădene.

În ziua de luni, 11 noiembrie, serbarea Sf. M. Mc. Mina a adus alt prilej de rugăciune şi bucurie duhovnicească. În ajunul sărbătorii s-au oficiat slujba Vecerniei cu Litie şi privegherea, urmate de dimineaţă cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoţi în care s-au regăsit părinţi profesori şi absolvenţi ai facultăţii. La momentul predicii PC. Pr. Lect. dr. Filip Albu a adresat un cuvânt asistenţei în care a evidenţiat câteva nuanţe deduse din rostul instituirii hramului pentru biserici: „Sfinţii se arată ca nemuritori prin aceea că sunt ai lui Dumnezeu, Cel veşnic Viu. Din acest motiv fiecare biserică, în momentul sfinţirii este pusă sub patronajul unui sfânt care o transformă dintr-o simplă clădire, sau zidire de piatră într-una duhovnicesc-vie, care se manifestă ca atare. Respiraţia ei este Sfânta Liturghie iar prin (re)naşterea la viaţa veşnică a credincioşilor se arată calitate  ei de mamă… Şi acest locaş, prin hramul ei, Sf. M. Mc. Mina a constituit de la începuturile lui un astfel de corp viu care a odrăslit o mulţime de fii pe care-i vedem prezenţi de la altar şi până la copiii care se joacă în curtea bisericii”. La finalul Sfintei Liturghii ai fost sfinţite prinoasele aduse şi s-a oficiat şi un parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei capele, urmate de o agapă frăţească.