Toate articolele de Iustin Popovici

Seară duhovnicească cu Părintele Nicolae Tănase la Arad

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului, Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Arad, a organizat miercuri, 26 martie 2014, conferința cu titlul „Provocări contemporane în familia creștină”, avându-l ca invitat pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, județul Prahova. În cuvântul sfinției sale a atras atenția asupra gravelor probleme cu care se confruntă familiile astăzi, precum: avortul, contracepția, scăderea natalității, lipsa unui viitor promițător pentru copiii noștri. Sala teatrului „Ioan Slavici” din Arad a fost arhiplină, conferința fiind urmată de foarte multe întrebări din partea publicului, la care părintele a oferit răspunsuri pertinente și deosebit de bine argumentate. Dăm mulțumire lui Dumnezeu pentru o astfel de seară duhovnicească, potrivită cu atmosfera Postului Mare, nădăjduind că ea va rodi în chip fericit în sufletele arădenilor.

Ultima actualizare (Vineri, 28 Martie 2014 23:58)

Conferință internațională la Facultatea deTeologie din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la inițiativa PCuv. Arhim. dr. Teofan Mada, vicarul administrativ eparhial, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, a fost organizată o conferință internațională prezentată de Prof. univ. dr. Hrisostom Stamoulis, decanul Facultății de Teologie din Tesalonic. Aceasta s-a desfășurat în ziua de 24 martie 2014 în Aula facultății, fiind pusă sub tema Euharistia în viața duhovnicească a credinciosului.

Înainte de începutul conferinței a avut loc o scurtă întrevedere între invitat și corpul profesoral de la Facultatea de Teologie din Arad. Decanul instituției, PC Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, în calitate de gazdă, a exprimat bucuria și mulțumirea pentru această vizită, făcând o prezentare sintetică a Facultății și a Seminarului din Arad, amintind câteva dintre activitățile academice desfășurate aici, oferindu-i în dar câteva dintre volumele editate de facultatea arădeană.

La rândul său, Prof. Stamoulis și-a exprimat, la rându-i, bucuria de a fi prezent la Arad, mai ales și pentru faptul că unul dintre ucenicii săi, PCuv. Arhim. Teofan Mada, activează aici cu frumoase proiecte și realizări. Acesta și-a arătat deschiderea pentru viitoare proiecte de colaborare între cele două Facultăți de Teologie din Tesalonic și Arad.

A urmat apoi, prezentarea invitatului de către Părintele Teofan, dezvăluind audienței prezentă în Aula facultății, câteva dintre creațiile teologice și preocupările muzicale ale Prof. Stamoulis, inclusiv recenta carte Frumusețea sfințeniei, editată de „Basilica” și prefațată de PF Daniel, Patriarhul României.

În debutul conferinței prezentate în fața profesorilor, a studenților și a elevilor domnia sa a apreciat la superlativ inițiativa organizării proiectului Hristos în cetate, de către Arhiepiscopia Aradului, bazându-se pe principiul după care „însuși Mântuitorul Hristos a avut un dialog cu istoria și cultura. Tot astfel și Biserica – Trupul lui Hristos, trebuie să poarte acest dialog prin teologia academică”. Conținutul conferinței s-a axat pe revelarea câtorva coordonate patristice privitoare la felul în care credinciosul trebuie să se raporteze la Sfânta Împărtășanie, sub sintagma „deasa sau rara împărtășire”. Din perspectiva vredniciei, domnia sa a arătat că „dacă stăm și așteptăm să fim vrednici, nu o să ne împărtășim niciodată”. Pe de altă partea, „Euharistia trebuie receptată concomitent ca un eveniment personal și comunitar care determină modelarea credinciosului și a societății în care el trăiește”. După încheierea dizertației a fost inițiat un dialog prin care Prof. Stamoulis a răspuns la întrebările puse de auditoriu.

Ultima actualizare (Marţi, 01 Aprilie 2014 10:57)

Cerc misionar în parohia Gurahonţ

În data de 25.03.2014, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Buna Vestire” din parohia  Gurahonţ, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Gurahonţ şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1.Instituirea tainei Sfintei Împărtăşanii şi actulizarea ei în jertfa euharistică; 2.Timpul şi locul spovedaniei; 3. Îndemn şi metode pentru ajutorarea celor lipsiţi.

Temele au fost prezentate de către părintele Ştefănuţ Lucian de la parohia Mădrigeşti.

Mântuitorul spunea părintele,  este primul Arhiereu şi Preot care săvârşeşte cea dintâi liturghie, întemeind taina Sfintei Împărtăşanii, iar apostolii sunt primii credincioşi care iau parte la această mare taină şi care se împărtăşesc cei dintâi cu Trupul şi Sângele Domnului.

 

Iar prin porunca Mântuitorului : „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”(Luca 22,19), apostolii capătă putere divină să binecuvânteze şi ei pâinea şi vinul şi să le prefacă în preacuratele şi Mântuitoarele Taine, transmiţând această putere prin punerea mâinilor urmaşilor lor episcopi şi preoţi.

În Biserică liturghia euharistică este liturghia smereniei Domnului, liturghia dragostei Sale, care mereu se jertfeşte pentru cei care iau parte.A te împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului cu vrednicie, înseamnă, să fi una cu El, să fi cu adevărat împlinitor al cuvintelor Lui şi să recunoşti cu adevărat că pierdut ai fost şi te-ai aflat.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi, fiecare prezentând din activitatea pastorală parohială, metode şi practici în ce priveşte ajutorarea celor lipsiţi subliniindu-se că ne aflăm în perioada în care cei nevoiaşi trebuie să simtă iubirea noastră materializată în milostenii.

La cercul pastoral au luat parte, profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Moţ Crăciun Dorel  a mulţumit pentru participare, oficialităţilor locale, credincioşilor prezenţi în număr impresionant de mare. A urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti.

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Martie 2014 22:18)

Conferinţa ,,Euharistia, viaţa duhovnicească şi Muntele Athos” la Arad

În cadrul proiectului internațional ,,Hristos în cetate’’, închinat anului omagial euharistic în Patriarhia Ortodoxă Română și coordonat de Arhim. Teofan Mada, reputatul profesor, artist, scriitor și compozitor Hrisostom Stamoulis, director al departamentului de Teologie al Universității Aristotelis Tesalonic, Grecia, a susținut o conferință publică la Arad, în 25 martie 2014. Titlul conferinței a fost ,,Euharistia, Viața duhovnicească și Muntele Athos’’.

Succesul didactic și științific al profesorului Stamulis se datorează faptului că promovează un tip de dialog original al Bisericii cu societatea, în cadrul căruia operele Sfinților Părinți întâlnesc cele mai prestigioase capodopere ale culturii universale și chiar domenii ale științei. Poezia, literatura, în general, muzica, filmul sau fizica fac casă bună cu scrierile marilor Părinți și teologi din vechime sau contemporani. Teologul perspicace și realist, iubit deopotrivă de tinerii săi studenți și de mai vârstnicii colegi de breaslă pentru modul empatic de a discuta despre problemele lumii contemporane este dublat de un artist de o mare sensibilitate. Absolvent al Conservatorului de Stat din Tesalonic, este compozitor al unor arii muzicale care îmbină melosul bizantin cu muzica grecească tradițională. Este și dirijor al coralei bisericești și al orchestrei de tineri „Sfântul Ioan Hrisostom” din Tesalonic.

 

Invitat de Arhim. Teofan Mada pentru a participa la manifestările  proiectului-program „Hristos în cetate”, profesorul Stamulis a subliniat în cadrul conferinței că Euharistia e o invitație deschisă adresată tuturor celor botezați de a participa la trupul Logosului întrupat, la viața însăși prin fire, „prin care toate se fac vii și sunt păstrate în existență”. În expunerea sa, profesorul Stamulis a evaluat contribuția insuficient sau deloc cunoscută a Sfântului Chiril al Alexandriei la renașterea filocalică inițiată de Sfântul Nicodim Aghioritul și de Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului. Tratatul despre deasa împărtășire redactat de cei doi sfinți menționați anterior pune accentul pe revenirea la împărtășirea frecventă cu Hristos euharistic, drept bază a efortului ascetic de transfigurare a persoanei umane. Pocăința iluminatoare pornește și culminează cu întâlnirea „Dragostei răstignite” pentru om, cu întâlnirea Mântuitorului. Hristos lucrează taina mântuirii și cheamă pe fiecare om evlavios și iubitor de Dumnezeu la Sfânta Masă fără să socotească greșelile oamenilor, deoarece știe că leacul se dă celor bolnavi și nu celor sănătoși. Cu alte cuvinte, așa cum accentuează profesorul Matsoukas, omul este mântuit pentru insuficiența sa și în niciun caz pentru suficiența sa. Astfel, Euharistia nu constituie doar antidot al morții omului, ci și al bolilor sale, și prin urmare, o precondiție pentru regăsirea centrului pierdut al vieții morale și sociale.

La începutul lunii aprilie, arădenilor li se face o invitaţie spre aplecare şi reflecţie la spiritualitate şi artă sacră românescă, în cadrul unui festival cu bogată însemnătate. Este vorba de „Filocalia“, festival aflat la cea de a II-a ediţie, ce se va desfăşura în intervalul 4 – 13 aprilie la Arad, festival dedicat Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – 2014.

Ultima actualizare (Marţi, 25 Martie 2014 21:38)

Hramul Schitului Bodrogul Vechi din Arhiepiscopia Aradului

Biserica Schitului de maici Bodrogul-Vechi din Arhiepiscopia Aradului şi-a sărbătorit hramul în ziua de Buna Vestire. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită, de Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. La momentul rânduit ierod. Arsenie Grădinaru a fost hirotonit întru ieromonah pe seama  Mănăstirii Hodoș Bodrog.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Vestire a vieţii”, conform pericopelor de la Luca 1 şi Evrei 2, arată cum praznicul aduce în conştiinţă sentimentul vieţii pentru întreaga lume, potrivit cuvântului Mântuitorului ,,am venit ca lumea să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (cf. Ioan 10, 10). Pentru a avea viaţă în Hristos, creştinul însuşi trebuie să cultive acest simţământ. Manifestaţiile recente pentru viaţă sunt grăitoare pentru trăinicia acestui simţământ, a amintit Chiriarhul.

Biserica Schitului de maici Bodrogul-Vechi, din protopopiatul Arad este unul dintre cele mai frumoase aşezăminte monahale arădene. În ultimul deceniu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, şi prin osteneala părintelui arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, s-a pus temelia materială şi spirituală a schitului, prin constituirea obştii monahale, ridicarea chiliilor şi a bisericii.

Situată în lunca Mureşului, într-un peisaj mirific, aproape de nebănuit, la numai câţiva kilometri de municipiul Arad, cu drum de acces asfaltat, la mică distanţă de străvechea mănăstire a Bodrogului, aşezarea monahală oferă spaţiul prielnic pentru reculegere şi mângâiere sufletească. Biserica schitului, de lemn, în stil maramureşean, având hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, se înscrie estetic în ambientalul locului, oferind totodată ospitalitate şi adăpost pelerinilor.
Această aşezare mănăstirească a luat fiinţă în anul 2000 după retrocedarea pădurii aparţinând Mănăstirii Hodoş-Bodrog.

Datorită deselor revărsări ale Mureşului, biserica cu hramul ,,Buna Vestire” din satul Bodrogu Vechi se afla în primejdie de a se surpa. De aceea, în anul 2001, Sfânta Episcopie a Aradului deleagă Mănăstirea Hodoş-Bodrog să salveze biserica de la prabuşirea în apele râului Mures. Astfel biserica din Bodrogu Vechi este mutată în incinta noului lăcaş.

Acest asezământ este un schit al Arhiepiscopiei Aradului organizat după principiul vieţii de obşte.

La ieşirea din biserică, pelerinii prezenţi au primit din partea obştii cozonac şi colivă.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 29 Martie 2014 21:34)

Dar din iubire, înainte de târnosire

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ne vedem ajunși la mijlocul Postului mare în Duminica închinată Sfintei Cruci, că zis-a Domnul: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”. Acest parcurs fiindu-i posibil creștinului pentru că are un model, pe Hristos răstignit, mort și înviat, Înălțarea Sa la Tatăl, de-a dreapta Tronului slavei, conferind credinciosului puterea de a plini rânduiala mântuitoare.

Crucea este Cuvântul de iubire a lui Dumnezeu pentru lume. Semnul Sfintei Cruci, înseamnă așadar pentru noi o imbrățișare din partea lui Hristos, Domnul înviat, care permanent răstignit, în stare de jertfă înaintea Părintelui Ceresc pentru noi, ne poartă de grijă iubitor și ne cuprinde cu brațele Sale dumnezeiești, ceea ce face ca viața noastră să fie un pelerinaj spre Dumnezeu.

Astfel, mulți credincioși ai parohiei noastre și-au ales această duminică pentru împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, participând în număr mare la dumnezeiasca Liturghie .

Dar la fel cum fiecare om așteaptă îmbrățișarea protectoare a Domnului nostru Iisus Hristos, să nu uităm de copii, bătrâni și de cei aflați în suferință, care așteaptă să le întindem o mână de ajutor și să le oferim prețuirea, dragostea și ajutorul de care au nevoie.

Copii sunt cei cărora trebuie să le insuflăm dragostea față de dreapta credință și să îi ajutăm să meargă pe anevoioasa cale spre mântuire.

Atenția noastră trebuie îndreptată însă spre stâlpii acestei parohii – bătrânii, care au ajuns la vremea culesului, și așa cum ei ne-au purtat de grijă când am fost copii, astăzi ei transformându-se la rândul lor și noi devenind părintii lor, nu trebuie să îi lăsăm în voia sorții. Astfel vom respecta porunca lui Dumnezeu care spune :”Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ.” (Ieșire 20,12)

 

Părintele arhimandrit Ioanichie Bălan vorbind despre purtarea de grijă față de bătrâni, spunea: ”Pentru bătrâni trebuie să purtăm aceeași grijă ca și pentru părinții noștri trupești. Fericiți sunt tinerii, fiii și nepoții care poartă grijă de bătrânii lor, de cei bolnavi și văduvi, de cei părăsiți în spitale și azile. Iar cei ce nu-și  iubesc părinții, vor lua grea osândă de la Dumnezeu.”

Biserica Ortodoxă se ocupă de toți credincioșii, din toate categoriile sociale. Ea ne învață să ne apropiem mai des de cei în suferință și necaz. Astfel, Parohia Ortodoxă Română Sântana II, fiind cu gândul la târnosirea noii biserici, nu îi uită nici pe cei nevoiași. După Vecernia de duminică seara, cu ajutorul Comitetului Parohial s-a oferit o masă caldă, cu bucate de post, în vederea sprijinirii acestor credincioși nevoiași, dar și a copiilor de la casele de copii din Sântana, atât celor care au luat parte la slujba Vecerniei, cât și celor care nu au putut participa datorită bolilor, acestora fiindu-le dusă mâncarea la domiciliu.

La slujba Vecerniei a slujit și pr. cons. Gabriel Maris, de la Parohia Caporal Alexa, care a ținut un cuvânt de învățătură despre importanța faptelor bune în post și iubirea aproapelui.

Duminica a III-a din post a fost o zi minunată pentru credincioșii Parohiei Sîntana II, participând la sfintele slujbe un număr mare de credincioși, de toate vârstele. Totul s-a incheiat cu o rugăciune de mulțumire și cu pricesne intonate de corul bisericii, dar și un imbold de a continua pe mai departe calea acestui post, privind la Sfânta și de viață făcătoare Cruce, pentru a primi în suflet  slăvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Ultima actualizare (Luni, 24 Martie 2014 16:16)

Duminica Sfintei Cruci la Mănăstirea arădeană din cartierul Gai

În a treia duminică din Postul Paștelui, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica ,,Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului” a Mănăstirii Arad – Gai, lăcaş situat la marginea municipiului Arad.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădean, în cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Scara crucii Mântuitorului”, potrivit pericopelor de la Evrei 4 şi Marcu 8, arată că fiecare treaptă a scării e o virtute ce leagă pământul cu cerul iar între ei pe cei ce urcă. Domnul Însuşi, numindu-Se Cale, Adevăr, Viaţă, Înviere, înseamnă că şi crucea Lui le cuprinde pe toate acestea spre înălţarea celor ce Îl urmează, a amintit Chiriarhul.

Obştea Sfintei Mănăstiri Arad – Gai este condusă de stavrofora Magdalena Borteş, duhovnic fiind protosinghelul Cleopa Jurj.

Ultima actualizare (Luni, 24 Martie 2014 16:15)

Cerc pastoral-misionar în Parohia Micalaca-Veche I

Preoţii din Cercul pastoral-misionar Arad 1, coordonaţi de pr. Ioan Tulcan de la Parohia arădeană Centru, s-au întâlnit joia aceasta, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru a discuta despre temele propuse cu ocazia Anului omagial euharistic.

Fiind prima întrunire din acest an a preoţilor acestui cerc, pr. Emil Roman de la Parohia arădeană Micalaca Veche a prezentat o sinteză a temelor care vor fi abordate în acest an.

Consfătuirea a continuat cu prezentarea învăţăturii de credinţă despre Taina Spovedaniei, făcută de părintele Emil Roman, astfel încât dimensiunea dogmatică şi doctrinară să se constituie în cadru de referinţă al tuturor activităţilor pastoral-misionare, liturgice şi sociale care vor fi promovate în anul omagial euharistic 2014. Tema aleasă spre dezbatere, prezentată de părintele Emil Roman,  a fost percepută ca deosebit de actuală.

În intervenţiile făcute pe marginea celor prezentate, preoţii participanţi au scos în evidenţă importanţa cunoaşterii învăţăturii corecte despre Sfânta Taină a Spovedaniei şi totodată importanţa implicării preoţilor la nivel parochial, în activitatea pastorală.

 

Tot acum au fost fixate calendarul şi tematica următoarelor consfătuiri ale cercului pastoral-misionar. Părintele consilier cultural Iustin Popovici, prezent la această întrunire a transmis cuvântul de binecuvântare al ÎPS Timotei şi a stabilit împreună cu ceilalţi preoţi participanţi mai multe aspecte organizatorice care privesc următoarele întruniri. Întrunirea s-a încheiat cu o agapă frăţească oferită de preotul paroh Pavel Goldiş.

Ultima actualizare (Vineri, 21 Martie 2014 10:53)

Conferinţa duhovnicească a Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a susţinut marţi, 18 martie, o conferinţă duhovnicească, în Aula Magna a Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad. La eveniment au participat părinții profesori de la Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic din Arad, părinții consilieri, ostenitori ai Centrului Eparhial, zeci de tineri teologi, preoţi şi credincioşi arădeni, care l-au ascultat cu mult interes pe ierarhul arădean.

Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România (ASCOR), filiala Arad, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.

Tema conferinţei a fost ,,Gânduri legate de semnificaţia duhovnicească a Tainei Spovedaniei şi Împărtăşaniei”, înscriindu-se în seria conferinţelor dedicate Anului omagial euharistic – 2014. ÎPS Timotei a tratat aceste două teme importante din mai multe puncte de vedere, şi anume: istoric, liturgic, dogmatic, canonic, duhovnicesc; dând şi nenumărate exemple din bogata experienţă personală. Conferinţa încununează întrunirea studenţilor teologi veniţi de la mai multe facultăţi de teologie din ţară, pentru Simpozionul naţional studenţesc ,,Semnificaţia duhovnicească a Tainei Spovedaniei şi a Împărtăşaniei în viaţa tinerilor”, care se desfăşoară în aceste zile la Arad.

În finalul conferinţei, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de temele conferinţei şi de alte preocupări spirituale ale celor prezenţi.

Prezentarea conferinţei a fost făcută de preşedintele ASCOR Arad, Marius Lăscoiu-Martin.

După încheierea conferinţei studenţii teologi au avut prilejul de a vizita străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog, vizitând biserica veche, muzeul şi alte obiective din incinta mănăstirii, iar apoi, s-au bucurat de o agapă frăţească, oferită  prin bunăvoinţa părintelui stareţ arhim. Nestor Iovan.

 

 

Ultima actualizare (Joi, 20 Martie 2014 14:01)