Toate articolele de Iustin Popovici

Popas de suflet cu moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai

Înainte de a pleca spre Catedrala Patriarhală din Bucureşti, sfintele moaşte au poposit preţ de o oră, la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai. Aici maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş împreună cu părintele duhovnic protos. Cleopa Jurj şi obştea de maici, au aşteptat cu multă emoţie în suflet sosirea sfintelor moaşte. După ce s-a înconjurat biserica nouă a mănăstirii, ele au fost aşezate pe un baldachin în mijlocul bisericii, biserică  târnosită în urmă cu doi ani de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Menţionăm aici faptul că, cu acel prilej maica stareţă Magdalena Borteş şi părintele duhovnic protos. Cleopa Jurj au fost distinşi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel tocmai cu crucea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Preasfinţitul Părinte Varsanufie, după ce a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a oferit maicii stareţe Magdalena, din partea Preafericirii Sale, icoana și medalia omagială a Sfinților Împărați și cartea lui Eusebiu de Cezareea cu „Viața Împăratului Constantin” şi a mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru încheierea acestui pelerinaj, luându-şi rămas bun de la arădeni.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel toată preţuirea pentru binecuvântarea acordată ca sfintele moaşte să ajungă si în mijlocul arădenilor, chiar şi pentru câteva zile, spre întărirea evlaviei credincioşilor noştri, iar Preasfinţitului Părinte Varsanufie i-a urat multă sănătate, bucurie, pace şi răsplată de la Bunul Dumnezeu pentru toată osteneala în lucrarea misionară împlinită în Arhiepiscopia Aradului şi-n partea de apus a ţării.

Ca încheiere a festivităţii arădene, Grupul psaltic ,,Tronos” al Catedralei Patriarhale din Bucureşti, condus cu multă măiestrie de Arhidiacon protopsalt Mihail Bucă, a prezentat în seara zilei de 11 decembrie 2013, un concert de colinde din vastul repertoriu ce-l deţine, la Palatul Cultural al Aradului, bucurându-se de aprecierea întregii săli umplute până la refuz de locuitorii Aradului şi celor veniţi pentru acest prilej din alte zone.

 

Grupul psaltic ,,Tronos” al Catedralei Patriarhale în concert de colinde la Arad

Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale din Bucureşti, condus cu multă măiestrie de Arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă, a susţinut miercuri, 11 decembrie, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, un concert de colinde din vastul repertoriu ce îl deţine, în sala Palatului Cultural din Arad. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Aradului, în colaborare cu Centrul Cultural Judeţean Arad, Asociaţia Ieromonah Arsenie Boca şi Asociaţia Brâncoveanu din Arad, şi reprezintă o încununare a festivităţii arădene, prilejuite prin prezenţa sfintelor moaşte ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Arhiepiscopia Aradului.

De asemenea, evenimentul se încadrează în programele demarate pe această perioadă în întreg municipiul. Concertul s-a bucurat de un deosebit succes, bucurându-se de aprecierea întregii săli umplute până la refuz de arădeni şi cei veniţi din alte părţi. Arhidiaconul Mihail Bucă, dirijorul grupului psaltic ,,Tronos”, interpret fidel al muzicii bisericeşti de sorginte bizantină, are o nemăsurată dragoste pentru răspândirea acestui gen muzical pe teritoriul ţării noastre.

Este un talentat şi inimos făuritor al muzicii psaltice, reuşind să sensibilizeze sufletele arădenilor care l-au ascultat cu atâta dragoste, onorându-şi astfel titlurile şi premiile primite de-a lungul vremii. Moderatorul serii a fost arhid. drd. Tiberiu Ardelean, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Arad, care a făcut prezentarea buchetului de colinde, interpretate cu multă prestanţă de grupul psalţilor.

 

Concertul de Colinde:„Colindăm Domnului Bun”, Seleuş – 2013

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului, la iniţiativa preotului paroh Petru Ursulescu, Duminică 8 Decembrie a avut loc cea de-a patra ediţie a Concertului de colinde ortodoxe româneşti „Colindăm Domnului Bun”, în prezenţa a peste 500 de credincioşi.

După slujba Vecerniei, de la orele 17.00 concertul a fost deschis de către copiii de la Grădiniţa şi ciclul primar al Şcolii Gimnaziale din Seleuş, care au cântat colindele: „Astăzi S-a născut Hristos” şi „Moş Crăciun”. Au urmat copiii din clasele V – VIII ale Şcolii din Seleuş, care au cântat colindele: „O, ce veste minunată” şi „Domn, Domn să înălţăm”. Ambele grupuri sunt instruite de către doamna profesoară de Religie Adam Melania. Parohia ortodoxă Pâncota a fost reprezentată de corul „Aripi de înger”, care împreună cu doamna profesoară de Religie Adina Neagoe au colindat „Praznic luminos”, „Iată, vin colindători”, „La Vifleem colo-n jos” şi „Sus români nu mai dormiţi”.

 

Corul „Ioan Vidu” al Bisericii ortodoxe din Seleuş a deschis secţiunea de coruri mixte. El a fost reorganizat în anul 2006 de către preotul paroh Petru Ursulescu, când s-au învăţat pricesne, colinde şi parte din răspunsurile liturgice pe patru voci. Aceştia au interpretat colindele: „Într-u cei de sus mărire”, „În seara de Moş Ajun”, „Sus la poarta Raiului”, „Colo-n sus şi mai în sus” şi „Praznic luminos”. Parohia ortodoxă Caporal-Alexa a fost reprezentată de corul „Sfinţii Arhangheli”, înfiinţat în anul 2006, instruit de domnul profesor de Religie Pavel Grecu sub purtarea de grijă a părintelui paroh Gabriel Mariş, Consilier pe probleme sociale al Arhiepiscopiei Aradului. Corul a intonat următoarele colinde: „Gazde mari, nu mai dormiţi”, „În ieslea din Vifleem”, „Mare minune s-arată”, „Bună dimineaţa la Moş Ajun” şi „După datini colindăm”. Concertul a continuat cu corul Bisericii ortodoxe Şepreuş care a fost înfiinţat în anul 2011 de părintele paroh Florin Borca reluându-se astfel activitatea corală în parohia Şepreuş după o întrerupere de 20 de ani. Aceştia au cântat: „Bună dimineaţa la Moş Ajun”, „Am plecat să colindăm”, „O, ce veste minunată”, „Ziurel de zi”, „La Vifleem colo-n jos”, „Mărire-ntru cele-nalte”. Corul mixt al Bisericii ortodoxe Şiria, condus de domnul Bulcu Ioan, care a luat fiinţă în anul 1984 la iniţiativa preotului Teodor Poneavă şi a profesorului Dumitru Popovici, a colindat: „O, ce veste minunată”, „Mare minune s-arată”, „Domnul Sfânt”, „Din an în an”, şi „Veniţi creştini”. Din parohia Comlăuş a participat corul „Nicolae Ştefu” iniţiat de părintele Nicolae Rădulescu. Ei au cântat „Troparul Naşterii Domnului”, „Noi în seara de Ajun”, „Trei crai de la Răsărit”, „În seara de Moş Ajun”, „Domnuleţ şi Domn din Cer” şi „Somnul lui Iisus”. La finalul concertului, corul mixt al Bisericii ortodoxe Apateu, iniţiat şi condus de preotul paroh Constantin Ilica  a adus un buchet de colinde ortodoxe: „Veste bună”, „Floricica”, „Ia ieşiţi, boieri afară”, „Câte flori sunt pe pământ”, „O, Măicuţă Maică Sfântă”, „Linu-i lin”, „O, ce nebunie”.

Scopul organizării acestui concert de colinde este acela de a promova colindele noastre strămoşeşti şi de a-i determina pe cei ce ne vor urma să preţuiască şi să iubească moştenirea bimilenară a Bisericii noastre.

La sfârşit, din piepturile tuturor celor prezenţi a răsunat colindul „O, ce veste minunată”, dovadă a dragostei faţă de tradiţia ortodoxă  românească.

 

Pastorală la Naşterea Domnului: Apropierea Împărăţiei Cerurilor

TIMOTEI

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

 

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

 

pastoralacraciuncoperta1Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

A ajuns iarăși vremea marilor praznice creștine, dând și prilej de cugetare adâncă, la sfârșit și început de an, asupra celor întâmplate cu mai mult sau mai puțin bine, având pentru viitor nădejdea sporirii a ceea ce este de folos spre mântuire. Credinciosul găsește astfel prilej de reculegere și rugăciune, pe cărarea spre Împărăția lui Dumnezeu, cum ne-ar învăța un cunoscut duhovnic[1]. Sărbătoarea Întrupării Domnului arată aceasta în mod deosebit prin mesajul cerului către pământ ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”[2] Priveliștea lumii vrea să contureze imaginea împărăției cerești prin toate frumusețile naturale și podoabele create de înzestrarea oamenilor și munca lor, fără însă a putea întrece prototipul, întrucât trebuie simțită și legătura pe care o poate face doar încorporarea la viața însăși a tot ceea ce reprezintă creația și planul lui Dumnezeu. Puține bucurii sunt asemenea celor pe care le dă praznicul Nașterii Domnului, întrucât peste cele materiale se aștern cele spirituale. După cum zice Apostolul neamurilor “Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt”[3]. Ea nu este un cuvânt searbăd, ci o forță lucrătoare prin energiile spirituale de sus, căci “nu stă în cuvânt, ci în putere,” cum adaugă același autor inspirat[4]. Dincolo de bucuria ce umple sufletul pentru cele pământești, este cea pentru cele cerești, adică strădaniile spre bine ale vieții duhovnicești. Mântuitorul Însuși, “fiind întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Și nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”[5]. Un mare om de cultură afirma următoarele: “Există un spectacol mai mare decât întinsul mării: cerul. Există şi un spectacol mai mare decât cerul: sufletul omenesc.”[6] Puterile sufletești sunt cele prin care pământul câștigă cerul. Stăruie în conștiință tot cuvintele Mântuitorului: “Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea”[7]. În întâmpinarea strădaniilor omenești de a conlucra cu harul dumnezeiesc, vine Domnul Însuși; iar sărbătoarea de azi concretizează faptul afirmat constant de părinții Bisericii că Dumnezeu s-a făcut om pentru a-l îndumnezei pe acesta[8]. Năzuința tuturor este aceea de a ajunge la porțile împărăției, nutrind certitudinea exprimată prin cuvintele apostolului “că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină.”[9] Voința, având adevărata libertate în mișcarea mereu spre bine și ferindu-se de ispita răutății, stăruie, potrivit rugăciunii domnești, astfel: “vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.”[10] Creștinul se străduiește spre lucrare de înnoire neîncetată, mai ales în zilele Crăciunului, retrăind cu cei mai mici o întreagă istorie biblică, cu luare aminte la textul sacru: “În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus și I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăția cerurilor? Și chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor, și a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește…”[11]

 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

 

Împărăția cerurilor este chipul înțelegerii stăpânirii lui Dumnezeu în cer și pe pământ, peste îngeri și oameni și întregul univers.  Cu acest gând și-au început propovăduirea atât Sfântul Ioan Botezătorul, cât și Domnul nostru Iisus Hristos: “Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.”[12] Era în aceasta o chemare la înnoirea lumii, la statornicirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ precum este și în cer, așa cum a învățat Domnul.[13] Într-adevăr, s-ar putea tălmăci acestea tot prin cuvintele Sfintei Scripturi: “…Știți în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârșite; ziua este aproape. Să lepădăm, dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios ca ziua: nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pizmă. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija de trup să nu o faceți spre pofte…”[14] Oricum, apropierea împărăției cerești de cea pământească este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu față de om, coroana creației Sale. Ea cere apropierea omului de Dumnezeu, lucrare la care îndeamnă și apostolul “Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi… Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța.”[15] Apropierea arată și o înaintare sau venire, și o ajungere la o țintă. Un semn al lucrării împărăției, după cuvântul Domnului, sunt minunile săvârșite de El și de apostoli. Bunăoară zice Domnul: “Dacă Eu cu duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu… Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.”[16] Împărăția lui Dumnezeu este scopul final al chemării și alegerii, căci toți fiii împărăției sunt mai întâi chemați, iar apoi aleși, după cum arată parabola nunții fiului de împărat.[17] Și sfântul apostol Petru sfătuiește: “Pentru aceea, fraților, siliți-vă cu atât mai vârtos să faceți chemarea și alegerea voastră, căci, făcând acestea, nu veți greși niciodată. Că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnica împărăție a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos;”[18] iar sfântul apostol Pavel numește aceeași împărăție “a lui Hristos și a lui Dumnezeu.”[19] Ea este un dar al lui Dumnezeu dat de sus, ca urmare a jertfei lui  Hristos Domnul, ca și dreptatea sau mântuirea. El o dă cui voiește, mai ales celor care fac roadele ei și o ia de la cei ce nu o merită, cum învață pilda lucrătorilor viei.[20]Împărăția de aici este temporară, având un început și un sfârșit, încheindu-și existența cu a doua venire a Domnului Hristos la sfârșitul veacului, când va veni întru slavă, Împărat și Judecător al viilor și al morților. Cea a cerurilor, după cum mărturisim și în simbolul credinței “nu va avea sfârșit,” fiind a luminii și a slavei veșnice și în care Dumnezeu le este tuturor toate, precum proorocește  Apocalipsa Sfântului Ioan pentru cei scriși în Cartea vieții Mielului.[21]Mântuitorul a fost trimis în lume ca să întemeieze împărăția Lui, ce corespunde cu întemeierea Bisericii Sale pe care nici porțile iadului, adică puterile răului, nu o vor birui.[22] Și numai ucenicii Domnului au cheile împărăției cerurilor.[23]Părintele Dumitru Stăniloae precizează că “Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat pregătește pe oameni pentru împărăția cerurilor prin cuvântul și pilda vieții Sale unificatoare. Dar El ne pregătește și mai mult pentru această Împărăție a unității desăvârșite a iubirii, prin pătimirea Sa curată cu trupul pentru noi. Căci și aceasta are o funcție unificatoare prin ridicarea oamenilor din egoismul despărțitor.”[24] Împăratul este Dumnezeu, fiind numit “fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Cel ce singur are nemurire și locuiește întru lumină neapropiată; pe care nu L-a văzut nimeni dintre oameni, nici nu poate să-L vadă; a Căruia este cinstea și puterea veșnică! Amin.”[25]Mântuitorul este împăratul care vine în numele Domnului;[26] iar Sfântul Duh, cum invocă rugăciunea, este Împăratul ceresc. Imnografia bisericească încă glăsuiește așa: “Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a viețuit. Că din Fecioară curată trup luând, și dintr-însa ieșind cu luarea, Unul este Fiul, îndoit în fire, dar nu în fețe. Pentru aceasta, pe Acesta binevestindu-l Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, cu adevărat mărturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru.”[27] Și colindele adaugă versuri privind împărăția ca și cele despre: Cei trei crai de la răsărit//Care cu steaua-au călătorit//Pruncului s-au închinat// Ca unui mare-mpărat.

 

Dreptmăritori creştini şi creştine,

 

Anul ce se sfârșește încheie șirul manifestărilor închinate Sfinților Împărați de Dumnezeu încoronați și întocmai cu Apostolii Constantin și Elena în Biserica Ortodoxă Română. După cum se știe, Arhiepiscopia Aradului, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a bucurat de pelerinajul cu sfintele lor moaște la Catedrala eparhială în zilele de nouă, zece și unsprezece ale lunii decembrie, credincioșii întâmpinând astfel sfintele sărbători spre toată împlinirea de folos personal și colectiv. Obștea întreagă având mijlocirea lor, s-a întărit pe întreg parcursul anului în dreapta credință și în dragostea creștină. Sesiuni solemne ale Sfântului Sinod și ale diferitelor foruri sau unități bisericești și laice, evenimente ca târnosiri și hramuri de biserici, pelerinaje și alte acte ale evlaviei creștine, întregesc mărturia cultului sfinților în inima poporului. Din toate cele urmate se înțelege că, împărăția lui Dumnezeu se zidește începând de la împărăția lumii cu pietrele virtuților dreptății, dragostei și păcii. Mesajul Crăciunului este cel al slăvirii lui Dumnezeu prin bunăvoirea între oameni. Sensul comuniunii cu Dumnezeu și cu oamenii a pecetluit mereu și oriunde mesajul libertății adevărate. Aceasta, odată garantată în împărăția pământească, s-a afirmat hotărât, preceptele creștine fiind puse în valoare de către întreaga societate. S-au așezat astfel temeliile legăturii dorite între Biserică și Stat, în așa fel ca împărăția lumii să fie o pregătire a celei de dincolo de lume. Îmbunătățirea legislației rigide a antichității, decretarea egalității între oameni în vechea  epocă a robiei, cinstirea familiei într-o lume ce doar cu anevoie o dădea, organizarea unei asistențe sociale eficace într-un timp în care oropsiții sorții nu aveau un statut mulțumitor, iar dreptul de viață era în mâna celor puternici, sunt contribuții creștine la dezvoltarea civilizației universale. Desigur că și alte împărății ale lumii, în afara celei romane, au înscris o treaptă înaintată de civilizație ce visa și la un salvator care să asigure ordinea generală. Primele trei veacuri ale creștinismului au dat mărturia despre tăria sa, necesară înnoirii vieții întregii lumi. Venirea Mântuitorului este garanția dobândirii noii împărății. Este de trebuință ca ținuta creștină să dea imaginea a ceea ce lumea așteaptă de la fiii Bisericii. O veche lucrare patristică, adică de literatură creștină, consemnează  astfel purtarea creștinilor: “Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt locuitori ai cerului…”[28]. Cerul pe pământ și pământul în cer, rămâne ca o dorință permanentă a sufletului omenesc. Ea se realizează prin dragostea între toți oamenii care își urează reciproc, mai ales de praznicul Nașterii Domnului, tot binele cu împlinirea și mulțumirea tuturor și spre slava lui Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Amin.

 

Al vostru, de tot binele doritor,

TIMOTEI

A R H I E P I S C O P  al ARADULUI

 

 

 

ÎNSEMNARE: Această Pastorală cu nr. 2670 / 2013, având titlul „Apropierea Împărăției Cerurilor” se va citi în fiecare biserică parohială sau mănăstirească la Sfânta Liturghie din prima zi, iar în filii a doua zi de Crăciun.

 


[1] Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, Deva, 2006, p.9;

[2] Luca 2, 14;

[3] Romani, 14, 17;

[4] I Corinteni, 4, 20; cf. Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, București, 1984, p. 231 – 233;

[5] Luca 17, 20 -21;

[6] V. Hugo, Mizerabilii, trad. Lucia Demetrius, Ed.I 1-3, vol. I, p.264; Idem, Cugetări, București, p. 152 (1100);

[7] Matei, 11, 12;

[8] Cf. Sf. Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului și despre arătarea Lui nouă, prin trup, în Scrieri, partea I, col. Părinți și Scriitori Bisericești, vol. XV, trad. Pr. D. Stăniloae, București, 1987, C. LIV, p. 151;

[9] I Tim. 2, 3-4;

[10] Matei, 6, 10;

[11] Matei, 18, 1-5;

[12] Matei, 3, 2; 4, 17;

[13] Cf. Pr. I. Mircea, Idem;

[14] Rom. 13, 11 -14;

[15] Iacob, 4, 8-10;

[16] Matei, 12, 28;

[17] Cf. Matei, 22, 14;

[18] 2 Petru, 1, 10-11;

[19] Efeseni, 5, 5;

[20] Cf. Matei, 21, 43; a se vedea și Pr. I. Mircea, o.c., Idem;

[21] 21, 23; 22, 5;

[22] Matei, 16, 18;

[23] Matei, 16, 18-19;

[24] Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, p. 345;

[25] I Tim. 6, 15-16;

[26] Luca, 19, 38;

[27] Slava…Și acum, Dogmatica Vecerniei glas VIII

[28] Epistola către Diognet, în Scrierile Părinților Apostolici, col. Părinți și Scriitori Bisericești, vol. I, trad. Pr. D. Fecioru, București, 1979, cap. V, 8 -9, p. 340;

Din suflet pentru suflet

Duminică, 8 decembrie 2013, la Teatrul de Marionete din Arad, s-a desfășurat Concertul caritabil „Din suflet pentru suflet” dedicat micuței Andreea Moțiu, care la opt ani este greu încercată de boli grave (sindromul Down, probleme osoase, probleme cardiace, operație pe cord).

Spectacolul a început la ora 17 cu o primă parte în care, cu arhiereasca binecuvântare și cu purtarea de grijă ale Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului, 5 corale ortodoxe (Corul seminariștilor arădeni, Corala Parohiei Ortodoxe Arad Șega II,  Corala Parohiei Ortodoxe Arad Șega I, Corul Parohiei Ortodoxe Arad Grădiște și Corul masteranzilor) au adus un buchet deosebit de colinde creștinești, micuței Andreea.

A doua parte a concertului de caritate a fost susținut de 30 de interpreți de muzică populară, colegi de-ai mamei fetiței, alături de mai multe ansambluri.

Micuța Andreea are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală la picior. Cei care doresc să o ajute, pot face donaţii în conturile: RO72BTRLRONCRT0228959101 cont lei sau RO22BTRLEURCRT0228959101 cont Euro sau RO26BTRLUSDCRT0228959101 cont dolari, pe numele Moţiu Mihaela.

Evocarea Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, la Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” din Arad

Figura care domină sec. IV este cea a binecredinciosului împărat Constantin cel Mare. Schimbările şi fenomenele noi, care s-au manifestat sub domnia lui aveau să conducă la o societate semnificativ diferită de cea dinainte. Cea mai însemnată din aceste schimbări a fost transformarea creştinismului în religie licită. De acum înainte vechiul imperiu păgân avea să devină treptat un imperiu creştin. Impactul acestui eveniment a fost incomensurabil pentru posteritate, lumea avea să primească o nouă faţă, un nou curs.

Rememorarea acestui mare eveniment a fost deosebit de pregnantă în anul acesta, ţinând cont că se împlinesc 1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Mediolanum, mai ales în Patriarhia Română care a declarat anul 2013, An omagial dedicat Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. Lucrul acesta nu putea fi trecut cu vederea de şcoala noastră, al cărui trecut se leagă indestructibil de Biserică. În acest context Catedra de Religie a liceului nostru a organizat, vineri 6 decembrie, o activitate ştiinţifică de omagiere dedicată Sf. Împăraţi la care au participat conducerea şcolii, cadre didactice şi elevii de liceu. La această activitate au fost invitaţi, Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului şi pe  părintele prof. Florin Sirca, inspector de religie.

Acţiunea a debutat prin cuvântul de salut adresat cadrelor didactice şi elevilor şcolii, de către Preacuviosul părinte consilier. Acesta a transmis salutul şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, după care a evocat importanţa cinstirii Sf. Împăraţi. În continuarea cuvântului său a făcut referire la istoria şcolii noastre şi în special la Dimitrie Ţichindeal, primul director al Preparandiei, slujitor al Sf. Altar şi al catedrei. A luat cuvântul şi domnul prof. dr. Doru Bogdan care a accentuat rolul Sf. Împăraţi din punct de vedere spiritual-religios în destinul lumii creştine şi motivaţiile organizării unei asemenea activităţi în cadrul Liceului Pedagogic, urmaşul vechii Preparandii, care a stat sub pecetea unor iluştri înaintaşi directori şi profesori de religie, precum: Dimitrie Ţichindeal, Ioan Rusu, Vasile Mangra, Augustin Hamsea, Roman Ciorogariu, Teodor Botiş.

După cuvântul de deschidere a urmat expunerea celor  două referate, în Power Point, de către elevi ai claselor a X-a C şi a XII-a C, coordonaţi de profesorul lor de religie, drd. Marcel Tang. Primul referat a elogiat personalitatea Sf. Împărat Constantin cel Mare, insistându-se în special pe momentul convertirii şi pe prezentarea Edictului. Cel de-al doilea material a prezentat viaţa Sf. Împărătese Elena, evidenţiind ctitoriile sale de la Locurile Sfinte.

Acţiunea s-a bucurat de un real interes ştiinţific şi cultural, fixând în coordonatele ei principale deschiderea unei noi epoci în evoluţia lumii creştine.

Slujire chiriarhală la Mânăstirea Arad-Gai, în Duminica a XXVII-a după Rusalii

În Duminica a XXVII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică la Sfânta Mănăstire Arad- Gai. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de obştea maicilor în frunte cu maica stareţă stavrofora Magdalena Borteş. În noua biserică, purtând hramurile ,,Acoperământul, Veşmântul şi Brâul Maicii Domnului”, construită între anii 2002- 2009 şi târnosită în anul 2011 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Chiriarhul a slujit Sfânta Liturghie arhierească în prezenţa soborului maicilor şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi, care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul a tâlcuit pericopele Duminicii, de la Efeseni, cap. 6 şi respectiv Luca 13, versetele în care ne arată minunea tămăduirii femeii gârbove.

Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”  situată în cartierului arădean Arad- Gai este des vizitată de către  Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului, această vatră monahală fiind odinioară şi reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene

Sfântul Ierarh Nicolae sărbătorit la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi ai creştinismului, a fost sărbătorit cu multă bucurie de către preoţii şi credincioşii de la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad. Bucuria a fost îndoită, întrucât în mijlocul lor a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, spre a conferi solemnitate şi strălucire paraclisului de la demisolul catedralei, destinat, în mod special, activităţilor liturgice şi pastoral – misionare cu copiii şi tinerii.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, a tâlcuit Pericopelor citite, după care, pe baza Sinaxarului, a prezentat viaţa Sfântului Nicolae în cadrul epocii constantiniene cu aplicare practică la anunţul pelerinajului care va avea loc în zilele următoare cu Sfintele Moaşte ale Sf. Împăraţi Constantin şi Elena.

Venit la invitaţia noastră cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la acestă sărbătoare a fost alături de noi părintele arhim. dr. Veniamin Goreanu, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ca un vestitor al pelerinajului ce urmează în Arhiepiscopia Aradului.

Spre finalul slujbei, părintelui Teodor Vid, consilier administrativ – bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului, i s-a acordat rangul de Protosinghel.

În Arhiepiscopia Aradului, mai multe biserici, în special cele monument istoric, au fost puse sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, între ele înscriindu-se şi paraclisul Catedralei arădene.

Părintele Simion Mladin a mulţumit ierarhului pentru participare alături de întregul sobor la Sfânta Liturghie, rugând pe Sf. Nicolae să dăruiască tuturor celor prezenţi şi mai ales celor care-i poartă numele, multă sănătate şi tradiţionalul La mulţi ani!

 

 

 

Copiii se pregătesc pentru Naşterea Domnului

Un grup de copilaşi de la Grădiniţă şi clasa pregătitoare din Parohia Gurahonţ, prot. Sebiş, au participat la Sfânta Liturghie de Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae însoţiţi de educatoarele lor,  pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, punând în practică cunoştinţele dobândite prin programul „Hristos împărtăşit copiilor”.

Cu multă nerăbdare este aşteptată sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae care umple de bucurie sufletele celor mici şi celor mari prin darurile primite. În sufletele şi inimile celor mici Sfântul Ierarh Nicolae este „Moşul cel bun” , iubit de toţi.

Copiii de la grădiniţă şi din clasa pregătitoare din parohia Gurahonţ au vrut şi au reuşit să-l bucure şi ei pe „Moş Nicolae”, venind şi în acest an însoţiţi de educatoarele lor la Sfânta Biserică, pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. Copiii sunt aduşi la Sfânta Biserică şi la alte sărbători din timpul anului, educatoarele lor urmând îndemnul Domnului Iisus Hristos: „Lăsaţi copiii să vină la mine”, ocupându-se astfel şi de formarea lor spirituală.

De altfel între biserica din parohia Gurahonţ şi grădiniţă există un parteneriat, unde sub genericul „Veniţi de luaţi lumină” desfăşurăm şi alte activităţi prin care copiii trebuie să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu şi să se iubească unii pe alţii. Doamnele educatoare au pregătit împreună cu copiii pentru această sfântă zi, un program de colinde şi poezii, care a fost prezentat în biserică, în faţa credincioşilor, după Sfânta Liturghie.

Părintele paroh Dorel Moţ le-a vorbit copiilor despre Sfântul Ierarh Nicolae, „moşul cel bun” şi faptele săvârşite prin bunătatea, iubirea şi dărnicia sa, iar sărbătoarea de astăzi ne învaţă prin mesajul ei să fim iubitori de Dumnezeu, buni şi darnici faţă de semenii noştri, ajunşi în greutăţi, pregătindu-ne astfel sufletele şi pentru primirea Naşterii pruncului Iisus.

La încheiere copiii au primit daruri din partea bisericii, dulciuri şi iconiţe iar preotul şi credincioşii au mulţumit educatoarelor pentru bucuria ce le-a fost prilejuită de micii colindători.