Toate articolele de Iustin Popovici

Sărbătoare în Parohia Grădişte

În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, biserica din Parohia Grădişte, prot. Arad, a devenit neîncăpătoare. La Sfânta Liturghie, credincioşii au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor, ]n fruntea soborului de  preoţi şi diaconi,  pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Timotei.

În cuvântul de învăţătură, Î.P.S. Timotei, făcând legătură cu Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena,  le-a vorbit credincioşilor despre îmbogăţirea în Dumnezeu prin fapta cea bună pentru propăşirea personală şi ajutorarea aproapelui în vederea folosului obştesc. Aceasta mai ales în perioada Postului naşterii Domnului, pentru întâmpinarea sărbătorii cu mulţumirea sufletească a urmării căii spre desăvârşire. Ca şi din alte pilde ale Evangheliilor din acest răstimp, pământul cel bun şi sămânţa ce rodeşte însutit reprezintă pe omul binecuvântat cu harul lui Dumnezeu care trebuie să conlucreze spre continua îmbunătăţire atât a vieţii materiale cât şi a celei spirituale.

 

Înaltpreasfinţia Sa a poposit în Parohia Grădişte şi pentru a-i ura P.C. Părinte pensionar Iconom Stavrofor Teodor Gorea „ani mulţi”, cu ocazia împlinirii, în 14 noiembrie, a 70 de ani de slujire preoţească, iar la 1 iulie – 93 de ani de viaţă. Prea Cucernicul Părinte, de loc din Basarabia, refugiat de peste Prut în martie 1944 din faţa tăvălugului bolşevic comunist, a slujit la mai multe parohii din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei şi a Episcopiei Oradiei, iar de 15 ani, de când a rămas văduv, slujeşte la parohia Grădişte.

Cu această ocazie Î.P.S. Părinte Arhiepiscop i-a înmânat Părintelui Teodor Gorea o Diplomă de recunoştinţă pentru o viaţă închinată slujirii Bisericii Ortodoxe Române, felicitându-l pentru dăruirea cu care slujeşte la fiecare Sfântă Liturghie.

Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Biserica Ortodoxă îl pomenește, pe 13 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost unul dintre cei mai mari oratori ai Bisericii, dar şi un mare teolog şi ierarh, adică şi un mare păstor de suflete. A fost un supranumit ,,ambasadorul săracilor” datorită faptului că a fost un  organizator neîntrecut al asistenţei sociale, vorbind chiar de o Liturghie a fratelui sărac, săvârşită pentru Hristos Care stă desculţ la uşa bisericii. Un fragment din moaștele sale se află și la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, primate în dar de la cardinalul Angelo Comastri, mare eclesiarh al Bisericii papale din Roma. Racla din argint în care se află moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, sâmbătă 6 decembrie 2008, cu ocazia sfinţirii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad.

În ajunul sărbătorii Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Acestora li s-au adăugat şi un grup de măicuţe de la Mănăstirea Arad-Gai, împreună cu sute de credincioşi veniţi să-l cinstească pe ocrotitorul Catedralei „Sfânta Treime” din Arad.

La sfârşitul Litiei, preoţii slujitori au purtat în procesiune racla cu moaştele Sfântului Ioan Hrisostom, rostindu-se ectenii la cele patru popasuri. Credincioşii au purtat în mâini lumânări aprinse ca simbol al credinţei statornice şi în acelaşi timp  mărturisitoare.

Cuvântul de învăţătură al ierarhului a cuprins un istoric al vieţii Sfântului Ioan Gură de Aur şi al Sfântului Ioan cel Milostiv. Totodată Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa jertfei în activitatea slujitoare a Bisericii, precum şi cinstirea de care se bucură oamenii aleşi ai lui Dumnezeu.

În ziua de miercuri, 13 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi, a săvârşit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a arătat învăţătura Bisericii despre cinstirea sfintelor moaşte, amintind totodată şi faptul că Eparhia Aradului s-a învrednicit de acest mare dar, de a avea sfintele moaşte ale acestui mare Sfânt Părinte. De asemenea, chiriarhul a evocat covârşitoarea activitate a Sfântului Ioan Gură de Aur, ca şi arhiepiscop al Constantinopolului, mai ales prin opera de asistenţă socială, constituind în acest scop spitale şi case de adăpost pentru bătrâni şi săraci, ajutând săracii şi văduvele, tinerii orfani, introducând astfel în palat vieţuirea ascetică, devenind prin acestea un continuator al activităţii Sfântului Împărat Constantin cel Mare.

În seara zilei de prăznuire, s-a săvârşit Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur, în prezenţa ÎPS Timotei.

În cuvântul de învăţătură s-a stăruit asupra învăţăturii Sfântului Ioan Gură de Aur despre unitatea Bisericii şi comuniunii credincioşilor, ca icoană a comuniunii cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Răspunsurile liturgice, pe tot parcursul preznicului, au fost asigurate de către cântăreţii Catedralei, alături de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Liceal din Arad.

 

Două zile de prăznuire deosebită la Facultatea de Teologie din Arad

Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad poartă hramul Sf. M. Mc. Mina. Ca în fiecare an această zi este marcată în chipul tradiţiei liturgice a Bisericii, cu slujbe speciale dedicate acestui eveniment, la care participă cadrele didactice, studenţii şi ostenitorii  acestui aşezământ teologic, cât şi credincioşi care frecventează acest paraclis.

Acest moment a fost precedat de o primă bucurie, anume prezenţa Ierarhului locului, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului la Sfânta Liturghie oficiată în capelă de ziua pomenirii Sf. Ierarh Nectarie. Motivaţia prezenţei Sale în ajunul serbării propriu zise este dată prin aceea că în data de 11 va fi nevoit să participe la desfăşurarea Sinodului Mitropolitan de la Timişoara. La momentul predicii ÎPS Sa a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, în care a evidenţiat necesitatea păstrării tradiţiei răsăritene a pomenirii celor adormiţi în contrapondere cu noile influenţe apusene „care aduc în mintea copiilor şi a celor tineri accente străine de duhul cinstirii adevărate, prin aceea că serbarea aceasta de început de noiembrie se manifestă prin felurite schimonosiri cu măşti şi imagini care nu arată pe îngeri ci pe diavoli, iar în locul pomenirii morţilor serbări mascate şi lucruri de ocară… De aceea trebuie să avem grijă ce icoane imprimăm în sufletele copiilor, căci ceea ce se imprimă acum se va vădi mai târziu. În biserică avem icoanele Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sf. Nectarie şi a Sf. Mina şi ale altor sfinţi. Acestea arată adevăratul nostru chip, ca zidire de la Dumnezeu, spre asemănarea cu El”.  După încheierea liturghiei, PC. Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţă şi cuvânt, aducând mesajul de cinstire şi ascultare fiască din partea şcolii teologice arădene.

În ziua de luni, 11 noiembrie, serbarea Sf. M. Mc. Mina a adus alt prilej de rugăciune şi bucurie duhovnicească. În ajunul sărbătorii s-au oficiat slujba Vecerniei cu Litie şi privegherea, urmate de dimineaţă cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoţi în care s-au regăsit părinţi profesori şi absolvenţi ai facultăţii. La momentul predicii PC. Pr. Lect. dr. Filip Albu a adresat un cuvânt asistenţei în care a evidenţiat câteva nuanţe deduse din rostul instituirii hramului pentru biserici: „Sfinţii se arată ca nemuritori prin aceea că sunt ai lui Dumnezeu, Cel veşnic Viu. Din acest motiv fiecare biserică, în momentul sfinţirii este pusă sub patronajul unui sfânt care o transformă dintr-o simplă clădire, sau zidire de piatră într-una duhovnicesc-vie, care se manifestă ca atare. Respiraţia ei este Sfânta Liturghie iar prin (re)naşterea la viaţa veşnică a credincioşilor se arată calitate  ei de mamă… Şi acest locaş, prin hramul ei, Sf. M. Mc. Mina a constituit de la începuturile lui un astfel de corp viu care a odrăslit o mulţime de fii pe care-i vedem prezenţi de la altar şi până la copiii care se joacă în curtea bisericii”. La finalul Sfintei Liturghii ai fost sfinţite prinoasele aduse şi s-a oficiat şi un parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei capele, urmate de o agapă frăţească.

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, face cunoscută necesitatea vacantării unor parohii din cadrul Eparhiei Aradului prin pensionarea personalului clerical la limită de vârstă (65 ani), datorită necesităților pastoral-misionare ce se impun în condițiile actuale, date de către promovarea unui mare număr de tineri teologi absolvenți din cadrul Eparhiei noastre.

Precizăm că numărul total de parohii care vor fi vacantate până la sfârșitul anului 2014 sunt în număr de aproximativ 28, urmând ca până la sfârșitul acestui an să se vacanteze un număr de 8 parohii (Curtici I, Arad-Centru IV, Șagu, Micalaca Nouă, Chișineu Criș I, Mâsca, Cruceni, Pâncota I), la care cei interesați vor putea să se înscrie avându-se în vedere metodologia și programul pentru candidare, care va fi comunicat prin Protoierii, pe site-ul Arhiepiscopiei Aradului, precum și la Centrul Eparhial, cu toate informațiile necesare.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului

Sfinţire de lucrări la biserica din Zăbrani

Duminica a XXV-a după Rusalii (a Samarineanului milostiv) a constituit o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii Parohiei Zăbrani, din cadrul Protopopiatului Lipova. Sărbătoarea de aleasă trăire spirituală a fost încununată de venirea în această parohie a Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de înfrumuseţare exterioară şi interioară a bisericii parohiale cu hramul „Sf. M. Mc. Dimitrie”, cu sfinţirea, de asemenea a  noului Iconostas, a mobilierului şi a pardoselii de marmură din locaşul de cult.

În dimineaţa zilei, Întâistătătorul Eparhiei Aradului a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu părintele Onea Crinel, protopopul Lipovei, numeroşi copii purtând costume naţionale, oferindu-i Înaltpreasfinţiei Sale frumoase buchete de flori, exprimând astfel o dragoste fiască şi o deosebită preţuire. După cuvântul de bun venit adresat de către protopopul locului, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pentru invitaţie, precum şi pentru primirea călduroasă, accentuând faptul că a păşit într-o parohie de frunte a Arhiepiscopiei Aradului, cu oameni vrednici şi muncitori, unde printr-o bună conlucrare a preotului cu organismele parohiale şi, totodată cu oficialităţile locale şi judeţene ale Statului, s-a reuşit realizarea lucrărilor de înfrumuseţare şi împodobire a locaşului de cult, ca moştenire lăsată de înaintaşi.

A urmat apoi sfinţirea exterioară a bisericii, cu înconjurarea şi rugăciunile speciale de binecuvântare ale lucrărilor, precum şi sfinţirea lucrărilor interioare, a Iconostasului, a uşilor şi scaunelor sculptate, a tronului arhieresc şi a pardoselii din marmură din interiorul locaşului de cult. În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, la momentul respectiv, Înaltpresfinţitul Timotei a ţinut cuvântul de învăţătură, având ca temă ,,Viaţa veşnică prin comuniunea tuturor celor ce cred în Biserică” după pericopa apostolică de la Efeseni 4,1-7, precum şi pericopa evanghelică de la Luca 10, 25-37, despre Pilda Samarineanului milostiv. Pentru întreaga sa activitate administrativ-gospodărească şi pentru activitatea parohială susţinută pe toate planurile, la finalul Sfintei Liturghii,  părintele paroh Teodor Farcaş a fost hirotesit iconom-stavrofor. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie arhierească au fost date de către corul bărbătesc din Parohia Bata, condus de P.C. preot Matei Vasile Florin.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o are şi faţă de această Parohie, mulţumindu-i de asemenea şi pentru faptul că a răspuns favorabil invitaţiei de a veni în parohia Zăbrani pentru a binecuvânta şi sfinţi efortul şi strădania depuse în conlucrare armonioasă a credincioşilor cu instituţiile locale şi centrale ale Statului. De asemenea P.C preot paroh a mulţumit Întâistătătorului locului şi pentru distincţia oferită, făgăduind că aşa cum a făcut-o şi până acum, va purta în suflet crucea cu demnitate şi credinţă. După ce s-a făcut o succintă dare de seamă a lucrărilor executate an de an în această Parohie, cu accentuarea lucrărilor executate în ultimul timp, s-au adus apoi mulţumiri înaltelor oficialităţi prezente la această sărbătoare, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, d-l Nicolae Ioţcu, membru în Adunarea eparhială Arad, precum şi primarului Comunei Zăbrani, d-l Marian Toader, care au sprijinit în mai multe rânduri executarea unor lucrări de importanţă majoră la biserica parohială. Frumosa zi de aleasă sărbătoare din Parohia Zăbrani s-a încheiat cu o agapă creştinească ce a avut loc la Căminul cultural din Comuna Zăbrani.

Spre seara Înaltpreasfinţia Sa a poposit în Parohia Pilu, prot. Arad, unde în fruntea soborului de preoţi a săvârşit Taina Sf. Maslu, vorbind la final credincioşilor prezenţi despre hramul bisericii şi însemnătatea alegerii lui.

 

Zi de hram în Parohia Caporal Alexa, prot. Arad

Duminică, 10 noiembrie, credincioșii Parohiei Ortodoxe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Caporal Alexa, au sărbătorit cea de-a 222 aniversare de la ridicarea bisericii din sat. Evenimentul are loc în preajma sărbătorii Sfinților Arhangheli, ocrotitorii acestei Biserici. În ziua hramului, credincioșii au venit cu mic cu mare la Sfânta Liturghie ca să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra satului lor, dar și să înalțe rugăciuni pentru dobândirea milei Sale și de acum înainte. După cum s-a citit și în Sfânta Evanghelie din această Duminică, a XXV-a după Rusalii, când pomenim și fapta de milostenie a bunului samarinean, credincioșii s-au reîntâlnit după amiază la biserică unde au primit și ei tămăduire trupească și sufletească prin Sfânta Taină a Maslului. Sfânta Taină a fost săvârșită de un sobor de nouă preoți, după numărul cetelor îngerești. Răspunsurile la Sfânta Liturghie și la Sfântul Maslu au fost date de corala „Sfinții Arhangheli” a parohiei, condusă și pregătită de dirijorul prof. Grecu Pavel.

Pentru cea de-a cincea ediție a „Sărbătorii Îngerilor” – Hramul Bisericii – corul de copii „Îngerașii” condus de preotul paroh Gabriel C. Mariș, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului, au oferit celor prezenți un buchet de 10 cântece „angelice”. La finalul programului, preotul paroh a adus cuvinte de mulțumire tuturor pentru prezență și a mulțumit celor care au contribuit la buna desfășurare a hramului. Așa cum a obișnuit și până acum, parohul a înmânat diplome de mulțumire pentru participare la sărbătoarea satului și un simbol al ediției hramului, coralelor „Îngerașii” și „Sfinții Arhangheli” ale parohiei, dar și D-lui primar Tomuța Daniel, primarul Orașului Sântana, care a fost alături de enoriași, din toate punctele de vedere, la această sărbătoare a lor.

După Sfântul Maslu, soborul și distinșii „goști” (cum se spune în sat oaspeților) s-au întâlnit la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Ioan Rusul” din parohie unde a avut loc întâlnirea lunii noiembrie a Cercului Pastoral Misionar Sântana. La această întâlnire, preotul paroh a susținut referatul „Tineri pentru Biserică și Biserica pentru tineri”. Discuțiile pe tematica cercului și a hramului, s-au încheiat cu agapa frățească.

De la ora 18, la Căminul Cultural din localitate a avut loc, prin grija Primăriei Sântana, un program artistic cu interpreți, formații și ansambluri de joc popular tradițional.

Cu acest prilej de sărbătoare, dorim colegului nostru, părintelui Gabriel C. Mariş, care îşi sărbătoreşte sfântul protector, multă putere de muncă în noua activitate pe care o desfăşoară la Centrul Eparhial Arad, spor duhovnicesc şi să trăiască Întru mulţi ani!

Cerc misionar – pastoral în parohia Baraţca

Duminică, 10 noiembrie 2013, în Parohia Baraţca, prot. Lipova, a avut loc întrunirea preoţilor ce alcătuiesc, cu binecuvântarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan. Biserica de aici (1947) are hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cu acest prilej soborul de preoţi prezent în Biserica de la Baraţca, a oficiat Maslu de obşte.

După oficierea Sf. Maslu, fiind anul 2013, an omagial al Sf.  Împăraţi Constantin şi Elena, Pr. Balint Cosmin –Parohia Bătuţa, a susţinut referatul cu tema:,, Sfânta Elena, o împărăteasă pe urmele Mântuitorului”.     Printre altele Părintele a consemnat :,,după trei secole de suferinţe şi sacrificii, lumea creştină trăieşte o primavară a vieţii spirituale şi materiale, pentru care aduce mulţumire lui Dumnezeu  şi laudă Sfintei Elena Augusta şi fiului ei, Constantin, pe care îi numeşte ,, întocmai ca Apostolii”. Un rol important în această răsturnare de situatie a istoriei Creştinismului il deţine, fără  îndoială, Sfânta împărăteasă Elena. Pentru faptele credinţei sale, Sfântul Grigorie cel Mare a considerat-o pe augusta Elena ,,instrumentul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a face să strălucească în inimile romanilor luminile credinţei.”

Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

 

Cerc misionar în parohia Zimbru, Filia Dulcele

În data de 10.11.2013, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit în satul Dulcele aparţinător parohiei Zimbru, protopopiatul Sebiş.

Neexistând biserică, întrunirea a avut loc în fosta şcoală, unde s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu la care au luat parte credincioşii din sat, din parohie, precum şi din satele învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Petruţ Simion a susţinut tema „Dezvoltarea vieţii liturgice după edictul de la Milan”. În cuvântul său părintele a arătat că după  Edictul de la Milan s-a înregistrat o dezvoltare a ritualului liturgic şi a cultului creştin în general, dezvoltându-se totodată în cadrul Bisericii creştine imnografia, iconografia şi arhitectura.

În cadrul temei pastoral-misionare „Disciplina slujirii în sobor”,  părintele a vorbit despre frumuseţea şi responsabilitatea slujirii în sobor, prezentând totodată regulile şi criteriile slujirii în sobor, acestea fiind: după rangul administrativ, bisericesc şi vechime în hirotonie .

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte, cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate. Pentru credincioşii din satul Dulcele prezenţa preoţilor din cadrul cercului pastoral a însemnat o deosebită bucurie duhovnicească şi o trăire cu totul aparte.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Luşca Ciprian a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Hramul Mănăstirii Roşia

Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş, s-a aflat în zi de  sărbătoare,  pomenindu-şi ocrotitorii. La Sfânta Liturghie, înconjurat de un însemnat sobor de preoţi, a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţia Sa a rostit  cuvântul de învăţătură prezentând învăţătura Bisericii despre sfinţii îngeri.

Schitul Roşia este situat pe soşeaua Arad – Brad, la 100 km nord-est de Arad şi la 5 km din şosea. Cu trenul din Arad sau Brad se merge până la gara Joia Mare. Din gară la Revetiş, pietonal, un kilometru pe o potecă betonată, iar din Revetiş la Roşia, 4 km pe drum asfaltat. Faţă de comuna Dieci se află la 5 km sud-est. În apropiere, peste deal, se găseşte staţiunea balneoclimaterică Moneasa. Aşezământul este ridicat în mijlocul satului Roşia. Dacă ne aruncăm privirea de pe dealul pe care este construită biserica spre sud, se oferă ochiului o frumoasă panoramă cu satul Revetiş şi biserica lui în vale, iar peste sat, culmile împădurite ale Zărandului. La est, în depărtare se vede culmea muntelui Găina. Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mănăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mănăstire, care a fost desfiinţată de Maria Tereza şi generalul Bukow. Cererea credincioşilor a primit o rezolvare favorabilă din partea Episcopiei Aradului, prin binecuvântarea întâistătătorului Eparhiei, ÎPS Timotei, avându-se în vedere şi faptul că în satul Roşia era biserică, dar nu exista preot, slujbele fiind ţinute o dată pe lună, de preotul paroh al satului Revetiş.

Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obştii fiind format din maicile Haritina Cârdei şi Elefteria Gudea, de la mănăstirea Timişeni, judetul Timiş. La început, obştea a vieţuit în fosta casă parohială.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mănăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

În după-amiaza zilei de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, la invitaţia credincioşilor din Parohia Paulian, filia Berindia, şi a preotului paroh Pui Traian, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în mijlocul comunităţii pentru a participa la slujba Vecerniei şi la activităţile cercului pastoral-misionar de la Buteni, coordonat de pr. Ciucur Marian.

După săvârşirea vecerniei, pr. Radeş Mihai-Dorel a dat citire referatului cu tema: ,,Dezvoltarea vieţii liturgice după Edictul de la Mediolan”, subliniindu-se dezvoltarea cultului, a imnografiei, a iconografiei, a arhitecturii bisericeşti, etc. În continuare s-a prezentat de asemenea organizarea activităţii de într-ajutorare în parohiile cu posibilităţi limitate, iar în încheiere s-au enumerat anumite deviaţii în slujirea Tainei Sfântului Botez, care trebuie evitate.

La sfârşit, Înaltpreasfinţitul Timotei a coordonat lucrările, completând prezentarea referatului şi subliniind personalitatea Sf. Împărat Constantin cel Mare, mulţumind tuturor pentru bunăvoinţă şi răbdarea avută. De asemenea, dintre şcolarii parohiei, sub îndrumarea cadrelor didactice, a avut loc şi prezentarea unui mic program artistic, cuprinzând recitarea unor poezii religioase.

Totul s-a terminat cu o agapă frăţească pregătită de credincioşi, la care au continuat discuţiile pe marginea temei programate în cadrul cercului pastoral-misionar.