Toate articolele de Iustin Popovici

Înaltpreasfinţitul Timotei a târnosit un nou lăcaş de cult

Fiecare zonă a țării are frumusețile ei cu care se mândrește și pe care le poartă în suflet. Una dintre frumoasele zone aflată în apropierea orașului Arad este pădurea Ceala, vestită prin flora și fauna ei. Trecând prin această pădure se ajunge la ,,Trei Insule” sau Insula Mureș. Această zonă este situată la o distanță de aproximativ 8 km S-E de centrul orașului Arad. Accesul la ,,Trei Insule” se face prin intermediul șoselei care se întinde în prelungirea drumului Bodrogului, străbătând pădurea Ceala. Pe această insulă există mai multe cabane de agrement, unele locuite permanent. Așa cum se întâmplă în foarte multe locuri, dorința înfiripată în sufletul unor oameni de bine, după multe nevoințe, a  devenit realitate. Această dorință izvorâtă din adâncul sufletului este bisericuța cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” care te întâmpină cu căldură la intrarea pe insulă. Oamenii de bine care s-au nevoit ca acest vis să devină realitate sunt dl.Gheorghe Mihăilă și d-na Florica Toda alături de toți ceilalți donatori scriși în Hrisov și în Cartea de Aur a bisericii.

 

În Duminica a doua după Rusalii biserica s-a aflat în zi de sărbătoare, când Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu înconjurat de un sobor de preoţi si diaconi, a poposit la bisericuța din pădure pentru a săvârși slujba de târnosire. Întâistătătorul eparhiei a traversat râul Mureș pe un pod de pontoane fiind așteptat pe celălalt mal de un număr mare de credincioși care așteptau cu nerăbdare înălțătorul eveniment. Slujba arhierească s-a desfășurat într-o armonie perfectă la umbra copacilor seculari pe malul bătrânului Mureș.

Cuvântul Ierarhului cu titlul ,,Corabia Bisericii” adânceşte semnificaţia celei dintâi în lumina însuşirilor celei de-a doua şi în legătura citirilor duminicii a doua după Rusalii, a Chemării la apostolat, totodată a Sfinţilor Români; iar aceasta în atmosfera târnosirii noii biserici dintr-un loc ce îngăduie o apropiere de cel biblic, adică ,,Trei Insule”, lângă un cunoscut râu, unde pescarii ca odinioară îşi împlinesc rostul. Asemenea chemării celor dintâi ucenici de către Mântuitorul, localnicii, au ridicat biserica ce atrage mulţimea credincioşilor într-un pitoresc natural, ce înalţă spiritual. Se întregeşte înţelesul propus prin titlu prin referirea la una dintre cele mai vechi îndeletniciri şi chiar la poporul nostru chemat de la început la cinstirea numelui Mântuitorului, prin amintirea peştelui şi cum dovedesc sfinţii naţionali ca şi credincioşii toţi, aici în bună parte ostaşi ai ţării.

La sfârșitul Sfintei Liturghii preotul slujitor Adrian David, preot militar, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Timotei pentru bucuria nemărginită pe care le-a adus-o credincioșilor care au umplut bisericuța și curtea acesteia. Evenimentul s-a încheiat cu o agapă frățească la care au participat toți cei prezenți.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:19)

Festivitatea de încheierere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

În ziua de vineri, 20 iunie 2014 în ultima zi a anului școlar 2013-2014, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor merituoși. Acestora li s-au oferit premiile, constând în diplome și cărți oferite de centrul eparhial și de școală.

În cuvântul de deschidere PC părinte director prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului arădean, a vorbit despre eforturile elevilor de a-și însuși cunoștințele necesare pentru a deveni slujitori de nădejde ai Bisericii străbune, despre truda profesorilor școlii din acest an, precum și despre implicarea părinților elevilor în susținerea acestora.

A urmat apoi înmânarea premiilor elevilor cu rezultate deosebite, între care îi amintim pe Alin Ciotea (clasa a XII-a: Șef de Promoție, premiul I,), Ștefan Ioan Muț (clasa a XI-a, premiul I şi premiul special, pentru obţinera locului al II lea, la Olimpiada Natională, disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Romane), Abel Toma (clasa a X-a, premiul I), Maria Bumb (clasa a IX-a, premiul II) alături de ceilalți elevi premiați.

 

În continuarea festivității s-au acordat premii speciale, pentru elevii care pe parcursul anului, au dat dovada de o râvnă deosebită, atât la învăţătură cât şi celor care s-au evidenţiat la diferite discipline.

Părintele Prof. lect. Dr. Lucian Farcaşiu, reprezentant al Facultății de Teologie din Arad,  a felicitat, elevii pentru rezultatele deosebite, mai apoi, pe cei care s-au implicat și se implică în actul educațional și care au făcut ca Seminarul Ortodox să devină o școală de referință pentru acestă parte de țară, invitând, totodată, pe absolvenți a urca treptele Facultății de Teologie. În finalul cuvântului, le-a transmis elevilor seminarişti, faptul că ei nu au luat vacanţa mult asteptată, ci trebuie să continuie ceea ce au învăţat pe parcursul anului şcolar şi să  aplice aceste invăţăminte in parohiile in care vor merge.

Reprezentantul Universităţii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, doamna Prof. Lect. Univ. Dr. Florica Faur şi profesoară în cadrul Seminarului Ortodox aradean, a felicitat, elevii pentru rezultatele obţinute şi mai ales faptul ca, aceştia se implica in activităţile extraşcolare cum ar fi simpozioane, workshop-uri şi alte activităţi şi fac cinste şcolii pe care o reprezintă, fiind apreciaţi pentru munca depusă.

Finalul festivității a fost încununat de cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care a vorbit despre continuitatea învâţării pe tot parcursul vieţii, prin examnele pe care le vor sustine elevii in viitor. Cuvantul, a continuat cu precizarea Înaltpreasfinţiei Sale, asupra faptului, că parohiile au nevoie de viitori preoţi bine pregătiţi atât din punct de vedere al conduite, dar, mai ales să corespundă nevoilor societăţii.

Părintele director a mulțumit, în primul rând, Înaltpreasfinției Sale pentru cuvântul de binecuvântare, dar pentru grija şi implicarea pe care a avut-o in cei 20 de ani de existenţă ai Seminarului arădean,  dar și cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora.

Având în vedere că, nu în urmă cu mult timp, au fost sărbătoriți cei 78 de ani de viață ai Înaltpreasfinției Sale, toți cei prezenți au dorit și au cântat „ÎNTRU MULTI ANI STĂPÂNE” – Întâistătătorului Eparhiei noastre.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:56)

Masa bucuriei in parohia Susani

La început de post al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în Parohia Ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Susani, Protopopiatul Sebiş, s-a desfăşurat o activitate filantropică care a adus bucurie în peste 25 de familii.

Duminică 15 iunie 2014, atât în parohie, cât şi în filia Nădălbeşti, părintele Viorel Dan Albiş, parohul Bisericii, a dăruit familiilor credincioase cu o situaţie mai dificilă pachete conţinând produse alimentare. Activitatea se încadrează în programul Patriarhiei Române “Masa Bucuriei” realizat în parteneriat cu S.C. SELGROS CASH & CARRY SRL Arad.

Toţi cei care au beneficiat de daruri au fost bucuroşi de sprijinul pe care l-au primit din partea Bisericii, dând slavă lui Dumnezeu şi mulţumind tuturor celor implicaţi în acest proiect.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:04)

Cerc pastoral Arad

În data de 19.06.2014, a avut loc în biserica închinată „Sfâtului Prooroc Ilie Tesviteanul” din cartierul Silvaş-Cadaş al Parohiei Ortodoxe Arad Şega II întâlnirea preoţilor din cadrul Cercului pastoral-Misionar Arad. Întrunirea a avut ca temă – în conformitate cu preverile sinodale –„Taina Sfintei Spovedanii – aspecte pastoral-misionare”.

Referatul a fost susţinut de către P.C. Părinte paroh Aurel Bonchiş de la Parohia Arad Şega II. Preacucernicia Sa a evidenţiat faptul că Sfânta Taină a Spovedaniei este cel mai eficient mijloc de pastoraţie individuală pe care preoţii trebuie să-l valorifice în slujirea lor, mai ales în contextul societăţii secularizate de astăzi, când, adesea, credincioşii, îndeosebi cei din mediul urban, tind să confunde consilierea psihologică cu Taina Spovedaniei.

Pe lângă aceste aspecte, au mai fost discutate şi alte chestiuni legate de activitatea pastoral-misionară şi administrativă a preoţilor din cuprinsul Cercului pastoral-misionar Arad.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:09)

Cerc misionar în parohia Pescari

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei de 22 iunie, la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia  Pescari, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşi din parohia Pescari şi parohiile învecinate.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta ca „An omagial euharistic” şi ,,Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, preotul Curechian Alin de la parohia Cil, a susţinut temele: 1.Sensurile şi semnificaţiile Tainei Sfintei Împărtăşanii în teologia şi spiritualitatea ortodoxă contemporană; 2. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul, apărător al intereselor religioase a românilor din Transilvania; 3. Respectarea tipicului la Sfintele Slujbe.

 

Referindu-se la prima temă, părintele spunea: A crede în Sfânta Euharistie nu este un lucru uşor. Dacă nu există o credinţă vie atunci Hristos nu se face lucrător în viaţa noastră, adică nu ne sporeşte credinţa. Plecând de la credinţa noastră în prezenţa reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie, să plecăm de la puţina credinţă pe care omul trebuie să o aibă pentru ca aceasta să sporească mereu în suflet. Împărtăşindu-ne mai des, devenim mai conştienţi şi credinţa noastră sporeşte mereu.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi făcându-se referire şi la Sfinţii Români prăznuiţi astăzi care se constituie alături de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul în modele de apărare a credinţei noastre strămoşeşti şi a valorilor tradiţionale a neamului nostru românesc. La cercul pastoral au luat parte profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Zbârcea Vasile a mulţumit tuturor pentru participare. Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:24)

SĂRBĂTOAREA HRAMULUI VECHII CATEDRALE DIN ARAD

De sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, hramul vechii catedrale din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a răspuns invitaţiei preoţilor slujitori, făcută în numele parohienilor, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească în acest străvechi locaş.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,Măreţia Înaintemergătorului”, după cuvântul Mântuitorului ,,cel mai mare dintre cei născuţi…” (Lc. 7, 28), deschizător al unui drum nou prin viaţa spirituală gătind calea Domnului, Chiriarhul a arătat importanţa sărbătorii în calendarul Bisericii, evidenţiind misiunea Sfântului Ioan Botezătorul pe care au cinstit-o şir de sfinţi, purtători ai numelui său, pilduire pentru mulţimea credincioşilor”.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentele rânduite, ÎPS Timotei l-a hirotonit preot pe diaconul Ştefan Groza, pe seama Schitului Tămand, Protopopiatul Ineu. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa l-a hirotonit pe tânărul Mihai Oprea în diacon.

În încheierea Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor, a săvârşit slujba de pomenire pentru ctitorii şi slujitorii catedralei trecuţi la cele veşnice.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de dl. conf. univ. dr. Mircea Buta.

Agapa frăţească oferită celor prezenţi şi slujba Tainei Sfântului Maslu din după-amiaza zilei au prelungit atmosfera de aleasă trăire spirituală prilejuită de serbarea hramului şi de prezenţa Întâistătătorului eparhiei în vechea catedrală a Aradului.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:55)

Cerc misionar-pastoral în Parohia Chelmac

Duminică, 15 iunie 2014, preoţii din Cercul misionar Radna, Protopopiatul Lipova, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către Pr. Ioan Jidoi,  au poposit în biserica cu hramul ,, Sf. M. Mc. Gheorghe” din Parohia Chelmac (1815). Un sobor de preoţi a oficiat Taina Sf. Maslu în mijlocul credincioşilor aflaţi în număr mare.

În fruntea soborului slujitor a fost prezent Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural, delegatul IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Preacuviosul Părinte Iustin Popovici a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat rolul sfinţilor de-a pururea rugători şi mijlocitori la Dumnezeu pentru noi, arătând că la sfinţenie se ajunge prin simplitate şi puritate  sufletească.

Pr. Butar Pascu de la Parohia Monoroştia a pregătit tema ,,Inovaţii privind încălcarea normelor canonice şi liturgice referitore la Taina Spovedaniei”.

Pr. Ioan Jidoi, Coordonator al Cercului misionar Radna, a mulţumit Preacuviosului Părinte Iustin Popovici,  pentru prezenţă în mijlocul preoţilor din Cercul misionar Radna, rugând pe Preacuvioşia Sa să transmită  Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei fiasca supunere a preoţilor ce compun acest Cerc misionar, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale. De asemenea a mulţumit şi oficialităţilor centrale şi locale care au răspuns afirmativ invitaţiei Pr. Paroh Cornel Ardelean la acest eveniment liturgic.

 

Apoi toţi cei prezenţi au fost invitaţi la o agapă frăţească. Următoarea întâlnire fiind stabilită pe 6 iulie 2014 în Parohia Monoroştia.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iunie 2014 13:13)

Vizită chiriarhală în Parohia Şimand

Ziua de 15 iunie, Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor, din anul mântuirii 2014, va rămâne în memoria credincioşilor din parohia Şimand, Protopopiatul Arad ca o zi deosebită, deoarece s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu. Înaltpreasfinţia Sa a răspuns invitaţiei  de a participa la manifestările închinate prăznuirii Hramului bisericii ortodoxe din Şimand care va fi în ziua de 24 iunie („Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”).

La ora 9,30 Înaltpreasfinţia Sa a poposit în mijlocul credincioşilor din Şimand, însoţit de părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean, fiind întâmpinat de cei trei preoţi ai parohiei, părintele Leonte Para, care a rostit cuvântul de bun-venit, părintele Varga Ioan şi părintele Gosta Gabriel, parohul bisericii. Înaintea începerii Sfintei Liturghii, tânărului teolog Groza Ştefan i s-a făcut hirotesia întru citeţ şi apoi ipodicon. A urmat Sfânta Liturghie arhierească.

Cu această ocazie, Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură cu titlul: ,,Mărturisire şi mărturie”, legând însemnătatea Duminicii Tuturor Sfinţilor de împărţirea anului bisericesc potrivit calendarului ca unul care măsoară timpul şi spaţiul vieţii creştine. Astfel, împărţirea acestuia corespunde întreitei misiuni a Mântuitorului şi totodată a misiunii Bisericii întemeiată la Rusalii, concentrându-se în mărturisirea credinţei adevărate pentru care avem întărire atâtea mărturii ale Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii şi care garantează dobândirea făgăduinţelor sfinte privind moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu în comuniune cu semenii şi oglindind legătura însăşi a Bisericii luptătoare cu cea triumfătoare”, a spus Chiriarhul.

 

La vremea potrivită s-a săvârşit hirotonia întru diacon a tânărului Groza Ştefan. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei condul de prof. Gosta Carmen.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop i-a înmânat părintelui Para Leonte un Hrisov de mulţumire şi de recunoaştere a bogatei activităţi şi a meritelor din cei 46 de ani de activitate în slujirea lui Dumnezeu, a Bisericii şi a păstoriţilor săi. Părintele Para Leonte a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru întreaga purtare de grijă şi dragoste, într-o colaborare de peste patru decenii. De asemenea părintele paroh Gabriel Gosta, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru că şi de această dată, ca de altfel de fiecare dată, a răspuns cu multă dragoste invitaţiei ce i s-a făcut, şi a poposit pentru a şasea oară în parohia Şimand pentru a lua parte la un alt moment de bucurie duhovnicească a credincioşilor de aici, oferindu-i spre amintirea acestui moment o icoană cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, şi asigurându-l totodată de fiasca supunere şi ascultare a fiilor duhovniceşti din  Şimand.

După terminarea Sfintei Liturghii, la ieşirea din biserică, toţi credincioşii participanţi la slujbă au luat parte la o agapă oferită de membrii Consiliului şi Comitetului parohial cu prilejul Hramului bisericii. Apoi toţi credincioşi, în frunte cu Ierarhul dar şi cu reprezentanţii autorităţilor locale, judeţene şi centrale prezente la acest eveniment, s-au deplasat în cimitirul ortodox din Şimandul de Sus pentru a lua parte la sfinţirea unei capele mortuare. Ridicarea acesteia a început în anul 2007, prin grija regretatului primar Moroşteş Constantin, lucrările fiind finalizate în acest an prin grija dlui. primar Dema Florin, dar şi cu sprijinul dlui Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, în acest cadru a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a amintit faptul că ,,ridicarea unei capele în cimitirul parohial ilustrează legătura dintre Biserica de pe pământ cu cea din ceruri şi faptul că în istorie creştinii îsi găseau locurile de veci în jurul sfintelor locaşuri cu aceea de a se împărtăşi din lumina Rusaliilor spre slava Sfintei Treimi”. După acest cuvânt a mulţumit tuturor celor ce s-au implicat în susţinerea financiară a ridicării edificiului. De asemenea dl. primar a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru bucuria duhovnicească deosebită pe care a prilejuit-o prin prezenţa Sa la acest moment însemnat din viaţa parohiei şi de asemenea a mulţumit tuturor colaboratorilor precum şi oficialităţilor judeţene şi centrale care au răspuns invitaţiei de a lua parte la acest eveniment. A urmat o agapă cu toţi invitaţii.

Ziua a continuat cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obşte, începând cu ora 18,00, de către preoţii din Cercul pastoral-misionar Chişineu Criş. La sfârşitul Sfintei Taine, părintele Dumitru Mirel de la parohia Chişineu Criş I, coordonatorul Cercului, a ţinut un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la sfinţii pe care Biserica îi cinsteşte astăzi şi care sunt modele de desăvârşire, vrednice de urmat de toţi cei ce caută mântuirea personală. La sfârşit părintele Gosta Gabriel a mulţumit fraţilor preoţi pentru prezenţă precum şi tuturor credincioşilor şi celor care au contribuit la reuşita acestei sărbători, arătând că hramul unei biserici parohiale trebuie privit, pe lângă sărbătoare în sine, şi ca o sărbătoare locală. Seara s-a încheiat cu o agapă la care părintele Gosta Gabriel a susţinut referatul cu titlul „Nevoia de spovedanie şi povăţuitor duhovnicesc”.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iunie 2014 13:09)

„Cunoasteti opera lui Stefan Augustin Doinas?”

Vineri 13 iunie a.c., la ora 13, a avut loc la Biblioteca Orasenesca „Stefan Augustin Doinas” din Santana,

o intalnire cu tema „Cunoasteti opera lui Stefan Augustin Doinas?”. Aceasta intalnire a fost organizata de Fundatia Culturala Secolul 21,
cu sprijinul financiar al Fondului Cultural National, avand partener Primaria Santana, pentru a continua programul de constituire a unei arhive nationale si europene a Cercului Literar de la Sibiu, cu un accent special pe opera lui Stefan Augustin Doinas.
Invitat la acest eveniment a fost si P.C. Pr. Gabriel C. Maris – consilier eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, fiind preotul paroh din satului natal al poetului, Caporal Alexa (sau Cherechiu) implicat in lucrarea de promovare a lucrarii literare a poetului.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iunie 2014 12:59)