Toate articolele de Iustin Popovici

CONFERINŢĂ PREOŢEASCĂ LA PROTOPOPIATUL LIPOVA

Marţi, 3 iunie 2014, a avut loc Conferinţa pastorală de primăvară, a preoţilor din cuprinsul Protopopiatului Lipova. După ce s-a oficiat slujba de Te-Deum la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova, la ora 9.00, preoţii s-au întâlnit în Sala de şedinţe a Protopopiatului Lipova, unde au început lucrările Conferinţei de la ora 10.00. P.C. părinte protopop Crinel – Ioan Onea a rostit cuvântul de deschidere a Conferinţei, subliniind vastitatea, complexitatea şi în acelaşi timp actualitatea temei hotărâtă de Sfântul Sinod: „Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral”. Conferinţa preoţească s-a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, fiind prezenţi şi P.C. preot Blaj Mihai, inspector eparhial şi D-na contabil-şef Borteş Angela. Conferenţiar a fost desemnat a susţine tema P.C preot Radeş Mihai de la Parohia Mâsca, iar coreferenţi au fost P.C. preot Popa Aurelian de la Parohia Chesinţ, P.C. preot Murgu Marius de Parohia Groşii Noi, P.C. preot Ilica Dacian de la Parohia Troaş şi P.C. preot Mercea Nelu de la Parohia Măderat.

 

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a concluzionat ca reuşită această Conferinţă, felicitându-i pe preoţii referenţi pentru aspectele subliniate în lucrările lor, dar şi pe preoţi care au problematizat pe marginea temei cu aspecte practice întâlnite la parohii, legate de Taina Spovedaniei şi de Taina Euharistiei.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:30)

Cerc misionar în parohia Secaş

Duminică, 01.06.2014,  preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia  Secaş, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Secaş şi parohiile învecinate.

După oficierea tainei Sfântului Maslu, un bogat cuvânt de învăţătură a fost rostit de fiul satului,  PC. Pr. Petcuţ Flavius, protopopul Aradului.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1. Sfânta Împărtăşanie ca mijloc de vindecare spirituală într-o lume secularizată; 2. Rolul Tainei Spovedaniei în pastoraţia individuală a credincioşilor; 3. De ce botezăm copiii?Temeiuri biblice în acest sens, de către preotul Moţ Dorel, parohia Gurahonţ.

 

 

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte, profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Petcuţ Tuţu  a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:39)

Zi de sărbătoare pentru profesorii care predau disciplina Religie

Ziua de 30 mai 2014 a prilejuit întâlnirea cadrelor didactice care predau disciplina Religie ortodoxă, în aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion Felea” Arad, întâlnire care marchează finalul anului şcolar 2013-2014. Cadrele didactice s-au bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, precum şi a Preacuviosului Părinte Consilier dr. Iustin Popovici şi a Părintelui Inspector eparhial Octavian Blaj.

Întâlnirea s-a vrut a fi o şedinţă de lucru şi informare, dar şi un moment festiv. În acest sens, inspectorul şcolar, diac. Florin Sirca a prezentat un raport sintetic privind activităţile derulate în semestrul II al anului şcolar în curs, precum şi aspecte şi precizări privind mobilitatea personalului didactic (titularizarea conform art. 253, evaluarea dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit, precizări privind concursul pentru obţinerea definitivatului şi a titularizării – sesiunea 2014, precum şi aspecte privind editarea nr. 19 al revistei Catehetul). De asemenea, Preacucernicul Părinte Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox Arad şi Preacucernicul Părinte Profesor Dacian Nan au prezentat aspecte legate de cultura organizaţională a Seminarului Teologic Ortodox.

 

Caracterul festiv al întâlnirii a fost conferit de momentul în care Înaltpreasfinţia Sa, dr. Timotei Seviciu şi Preacuviosul Părinte Consilier, protosinghel dr. Iustin Popovici au înmânat profesorilor îndrumători diplome pentru cei 180 elevi care au obţinut rezultate remarcabile la concursul judeţean „Hristos în şcoală” şi Olimpiada de Religie – etapa locală şi judeţeană. Dintre aceştia, 30 de premianţi vor participa, prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Aradului, la Reuniunea Tinerilor Ortodocşi , la Baia Mare, 3-6 septembrie 2014. De asemenea, celor 20 cadre didactice care s-au evidenţiat prin rezultate şi activităţi la clasă, în şcoală, ori la nivel judeţean sau naţional li s-a conferit Diploma de merit „Episcop dr. Grigorie Comşa”.

În cuvântul adresat celor prezenţi de către Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, au fost felicitaţi atât educatorii cât şi educabilii premianţi, Înaltpreasfinţia Sa insistând asupra importanţei permanentizării legăturii dintre Biserică şi Şcoală, subliniind faptul că „îndemnăm profesorii care predau Religie şi elevii lor să se implice –prin activităţi- în viaţa şcolii şi a parohiei. Aceasta este pentru noi şi pentru ei nu numai o datorie, ci şi o tradiţie”, făcând referire în acest sens la foaia bisericească „Biserica şi Şcoala”.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:07)

Slujire arhierească la Spitalul municipal din Arad

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Duminica a VII-a după Paşti,  în biserica din incinta Spitalului Municipal din Arad. Prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale a prilejuit un moment de bucurie şi în acelaşi timp de mângâiere atât pentru bolnavii din acest spital, cât şi pentru credincioşii care frecventează capela Spitalului Municipal. La slujba Utreniei a fost prezent la Paraclisul Secţiei de Fizioterapie, unde a rostit şi un cuvânt de învăţătură, iar după aceea a slujit la Sfânta Liturghie în biserica din curtea spitalului, alături de preoţii spitalului.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Cunoaştere şi comuniune”, legat de pericopele Duminicii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Fp. Ap. 20 şi Ioan 17), a adâncit sensul adevăratei cunoaşteri a lui Dumnezeu, prin urmarea dreptei credinţe  oglindită în comuniunea trăirii în Hristos Domnul spre dobândirea vieţii veşnice. În acest cadru, a subliniat importanţa comuniunii în Biserică prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei, cum evidenţiază anul omagial euharistic ce-l petrecem, a încheiat ierarhul.

Preotul Rovin Petruşe a mulţumit Chiriarhului pentru bucuria prilejuită atât bolnavilor cât şi credincioşilor care au fost prezenţi la Sfânta Liturghie.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:25)

Eroi sunt încă și-or fi în neamul românesc

Joi, 29 mai 2014, după săvârșirea Sfintei Liturghii din ziua Praznicului Înălțării Domnului, preotul și credincioșii Parohiei Ortodoxe Caporal Alexa s-au adunat în jurul troiței eroilor din cimitir satului pentru a cinsti cum se cuvine pe cei care s-au jerfit pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului și libertatea poporului român.

După slujba de pomenire a eroilor din acest sat, a Caporalui Alexe Ioan (căzut acum 93 de ani la intrarea în sat) și a tuturor eroiilor români din toate timpurile și din toate locurile, s-a desfășurat momentul depunerilor de coroane din partea oficialităților prezente.

În final, copii din Corul „Îngerașii” al Parohiei, pregătiți și conduși de parohul lor – Pr. Gabriel C. Mariș – consilier social al Arhiepiscopiei Aradului, au intonat Imnul Național și au adus un mănuchi de câteva cântece patriotice, care s-au dovedit adevărat balsam sufletesc pentru cei care au cunoscut cu adevărat ce a însemnat războiul și ce însemnătate aveau atunci aceste cântece patriotice.

 

Troița a fost ridicată în cinstea eroilor în cimitir, întrucât acolo sub ea, odihnesc patru ostași români din al II-lea Război mondial. Lor li se alătură încă 33 de soldați plecați din Cherechi (denumirea veche a satului) pe front, unde au și murit. Spre pomenirea lor au mai fost adăugați aici și cei 57 de eroi căzuți în Primul Război Mondial, plecați tot din satul acesta pe front.

Cei 94 de soldați pomeniți pe troiță, pe care i-a jertfit satul acesta, dovedesc încă o dată credința dreptmăritoare în Dumnezeu și dragostea de neam a țăranului român.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți eroii și românii să-i amintească!

Ultima actualizare (Luni, 02 Iunie 2014 11:13)

Sărbătoarea Înălţării Domnului în Parohia Micalaca Veche

La praznicul Înălţării Domnului, în biserica cu hramul ,,Naşterea Domnului” a parohiei Arad- Micălaca Veche II, au fost săvârşite slujbe de pomenire pentru cei care s-au jertfit pentru apărarea poporului român, în prezenţa unui număr mare de credincioşi, a elevilor Şcolii Gimnaziale ,,Caius Iacob” din Arad, cât şi a reprezentanţilor autorităţilor judeţene şi municipale, toţi, într-un singur gând şi cu lumânări în mâini au adus omagiul şi cinstirea lor, eroilor neamului.

Slujba de pomenire a eroilor români a fost săvârșită înaintea crucii din fața bisericii, sfințită anul trecut în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, ridicată prin osârdia unei bune credincioase a parohiei, întru pomenirea copiilor ei, Andreea şi Adrian, trecuţi la cele veşnice în urmă cu noua ani într-un tragic accident în Franţa. Slujba Parastasului a fost urmată de un moment artistic susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale ,,Caius Iacob” Arad, încheierea aparţinând corului parohiei.
În cuvântul de învăţătură, preotul Iacob Bupte a mulţumit tuturor credincioşilor prezenți pentru ofrandele aduse, amintind faptul că prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească, îndemnându-i pe toţi să aducă mulțumire lui Dumnezeu, deoarece, prin jertfa multor eroi ai neamului românesc s-a păstrat dreapta credință, s-a păstrat fiinţa națională, s-a păstrat integritatea sufletului românesc. De aceea, să îi cinstim prin pomenire în rugăciune, dar și prin fapte bune, prin care să arătăm iubirea față de Hristos Biruitorul morții, față de Biserică, față de țară și față de neam. Iar Ziua Eroilor să fie prilejul de aducere aminte de jertfa înaintaşilor pentru libertate şi demnitate a întregului neam, cu îndemn mereu reînnoit şi adresat generaţiilor tinere ca eroismul să se strămute în cuceririle ştiinţei, în frumuseţile artei şi culturii, în bogăţia unei vieţi bineplăcute lui Dumnezeu

 

La final au fost dăruite ofrande tuturor celor prezenţi.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 09:18)

Sărbătoarea Înălțării Domnului în mijlocul arădenilor

La Praznicul Înălțării Domnului foarte mulți credincioși au avut bucuria să participe la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată la Catedrala arhiepiscopală arădeană de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

În cuvântul de învățătură cu titlul ,,Înălţarea Domnului şi cea a omului”, Chiriarhul Eparhiei, în contextual citirilor praznicului (Fp.Ap. 1 şi Luca 24), a arătat că întruparea Fiului lui Dumnezeu înseamnă şi unirea deplină a firii dumnezeieşti cu cea omenească, iar aceasta aduce, prin înălţarea la cer a celei dintâi şi pe a celeilalte. Astfel, omul e cinstit cu şederea de-a dreapta Tatălui, locul gătit fiecărui credincios care tinde spre înălţarea continuă prin împreună-lucrarea cu harul dumnezeiesc şi fapte bune. BOR a consacrat această zi şi celor ce dând dovada jertfei supreme pentru credinţă, neam şi ţară, s-au ridicat pe piedestalul recunoştinţei unanime, totodată a nemuririi, ca răsplată cerească, a subliniat Chiriarhul.

După oficierea Sfintei Liturghii Înaltpreasfințitul Timotei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de pomenire a eroilor căzuţi la datorie pentru apărarea ţării, la mai multe monumente şi troiţe  din municipiu.

 

La festivitate au participat reprezentanţi ai Unităţii Militare din municipiul Arad, din partea primăriei locale şi a diferitelor instituţii administrative şi culturale din oraş.

Cu această ocazie, la locurile de cinstire a eroilor, Înaltpreasfințitul Timotei a subliniat exemplul dat de aceştia pentru devotamentul faţă de neam şi pământul strămoşesc; între ei, sfinţii români din familia voievodului Constantin Brâncoveanu, omagiată în anul acesta, la trei veacuri de la martirizare. Spre deosebire de manifestările de la monumentul din faţa Palatului Administrativ şi cele de la cimitir, la monumentul Ostaşului Român din Piaţa Avram Iancu arădenii care au participat au avut ocazia să urmărească şi un scurt program artistic al trupei de elevi de la Şcoala Generală Nr. 5.

Astfel de evenimente şi slujbe de pomenire s-au desfăşurat în majoritatea parohiilor din cuprinsul eparhiei, mai de cu seamă în cele care au monumente şi troiţe înălţate în semn de recunoştinţă pentru eroii locali, care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 09:08)

Conferinţă Preoţească la Protopopiatul Ineu

Marţi, 27 mai 2014, a avut loc Conferinţa Preoţească a preoţilor de pe raza Protopopiatului Ineu. După ce s-a oficiat slujba de Te-Deum la Biserica din Ineu  la ora 9.00, preoţii prezenţi s-au întâlnit  în sala de şedinţe a Oficiului Protopopesc  Ineu la ora 10.

Părintele protopop Moise Nica, Protopopopul Ineului, a rostit cuvântul de deschidere subliniind actualitatea temei hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ,,SFÂNTA SPOVEDANIE ŞI SFÂNTA  ÎMPĂRTĂŞANIE SUB ASPECT BIBLIC, PATRISTIC, DOGMATIC – MORAL, LITURGIC ŞI PASTORAL”.

De asemenea a  salutat prezenţa  Preacuviosului Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care a transmis în cuvântul adresat preoţilor prezenţi  salutările şi binecuvântările  Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Părintele Achim Giani de la Parohia  Dud a susţinut referatul: SFÂNTA SPOVEDANIE ŞI SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE SUB ASPECT BIBLIC, PATRISTIC, DOGMATIC – MORAL, LITURGIC ŞI PASTORAL”. Coreferenţi au fost: părintele Vladu Gabriel de la parohia Ciunteşti,  părintele Pădureanu Mihail de la Parohia Bocsig Gară şi părintele Sălăvăstru Ciprian de la Parohia  Moţiori.

 

De bun augur şi de mare folos au fost discuţiile ulterioare pe care preoţii prezenti le-au ridicat din punct de vedere practic, vis-a-vis de tema sus menţionată. Preacuviosul Părinte  dr. Iustin Popovici  i-a îndrumat pe  preoţi  către învăţătura cea adevărată a Sfintei noastre Biserici si totodată de a se feri de inovaţii  care nu au nimic în comun cu practica şi învăţătura Bisericii şi care de multe ori îi îndepărtează pe credincioşi de Biserică. Spovedania preoţilor, deasa sau rara împărtăşanie, spovedania tinerilor, împărtăşirea copiilor, pregătirea pentru împărtăşanie, canoanele prea aspre la spovedanie  etc. au fost câteva teme practice pe care preoţii le-au adus în discuţie, împreună analizând  realitatea şi învăţătura cea adevărată a Bisericii.

În încheiere Preacuviosul Părinte  dr. Iustin Popovici a felicitat pe  preoţii referenţi pentru aspectele subliniate şi a lăudat interesul preoţilor din Protopopiatul Ineu de a dezbate şi pune la suflet şi în practică învăţătura cea adevărată a Bisericii despre Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 08:40)

Cerc pastoral misionar-Halmagiu

Sub ocrotirea Sfintilor Imparati cei intocmai cu Apostolii,Constantin si mama sa Elena, in data de 21 mai 2014, in Biserica noua din Luncsoara s-a desfasurat Cercul pastoral misionar-Halmagiu, sub atenta indrumare a preotului iconom stravofor Viorel Nan.Tematica propusa a fost sustinuta sub forma unui referat de catre pr paroh Vand Ioan. Cu acest prilej credinciosii parohiei, s-au impartasit de bucuria participarii la prima Vecernie svarsita in acest lacas de cult.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 08:49)