Toate articolele de Iustin Popovici

Examen de Capacitate Preoţească în Arhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Centrul Eparhial din Arad se organizează sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească. Examenul se va desfăşura, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 06 octombrie 2014, începând cu ora 9. La acest examen se pot înscrie tinerii absolvenţi de Teologie, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Examenul de capacitate preoţească are drept scop cercetarea chemării pentru preoţie şi verificarea cunoştinţelor dobândite în instituţiile teologice pentru a fi utilizate practic în viaţa pastorală, potrivit cerinţelor vremii.
Examenul de capacitate preoţească constă în susţinerea a două probe, scris şi oral.
În cadrul probei scrise, candidaţilor li se vor evalua cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral- misionar şi social, catehetic, mass- media şi activităţi cu tineretul, economic- financiar şi patrimonial. Proba orală va consta din examinarea cunoştinţelor de teologie liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.
Candidaţii care vor promova examenul de Capacitate preoţească vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.
Metodologia examenului de capacitate şi tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoţească) se pot consulta pe site-ul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, (Sectorul Cultural, Documente Arhiepiscopie) sau la Centrul eparhial.
Înscrierea candidaţilor se face la Centrul eparhial în perioada 15-30 septembrie 2014, prin depunerea următoarelor acte într-un dosar cu şină:
cerere adresată Chiriarhului– pe formular tip- http://episcopiaaradului.ro, (Sector Cultural, Documente arhiepiscopie);
copie după Cartea de identitate;
recomandarea preotului paroh , dată în numele Consiliului parohial;
copia de pe Diploma de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competenţelor) şi de peDiploma de Bacalaureat – pentru seminariştii fără Diplomă de Licenţă;
copia de pe Diploma de Licenţiat în Teologie, specialitatea Teologie Pastorală şi de pe Foaia matricolă, pentru licenţiaţi (sau adeverinţa de absolvire (în locul Diplomei de Licenţă) pentru absolvenţii licenţiaţi din acest an);
– copii după actele de studii: master, doctorat si foile matricole;
Curriculum Vitae – detalii cum se întocmeşte, vezi pe: vezi acelaşi site;
declaraţie pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală.), pe formular tip- vezi acelaşi site.

Ultima actualizare (Miercuri, 03 Septembrie 2014 20:08)

Slujire arhierească la Mănăstirea Arad-Gai

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Duminica a 12-a după Rusalii, 31 august 2014, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai. Soborul maicilor de la Mănăstirea Arad-Gai, situată în marginea de vest a municipiului Arad, şi pelerinii care o frecventează au beneficiat în ultima zi a anului bisericesc încheiat, de alese bucurii duhovniceşti.  Unul dintre hramurile aşezământului monahal este Aşezarea în raclă a Brâului Maicii Domnului, prăznuit şi în acest an cu sobrietatea specifică asezământului monahal, prin săvârşirea slujbelor obişnuite de hram.

Inaltpreasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a mănăstirii, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Bunătatea lui Dumnezeu”(potrivit citirilor zilei Lc. 10; Evrei 9; I Cor. 15; Mt. 19), chiriarhul a arătat datoria credinciosului de a săvârşi continuu binele după modelul Celui ce este singur Bun, de a nu lipsi de la lucrarea propriei mântuiri, potrivit şi Sf. Ap. Pavel (Rom. 12, 20 şi I Cor. 10, 12). Mijlocitoarea darurilor cereşti este Maica Domnului a cărei sărbătoare încheie anul bisericesc pentru noi şi euharistic, precum şi al Sfintei Spovedanii; încât şi luna aceasta, prin numirea ei, duce gândul la dobândirea bunurilor cereşti, potrivit şi Psalmului 33, 8: ,,Gustaţi şi vedeţi că este bun Domnul”.

 

După săvârşirea Sfintei Liturghii chiriarhul a sfinţit noile ateliere de croitorie ale mănăstirii, cabinetul medical, pangarul din clopotniţă, precum şi camerele de oaspeţi, renovate sau unele construite recent, prin strădania neobosită a maicii stareţe stavr. Magdalena Borteş.

 

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:30)

Masa bucuriei în parohia Ignești

În săptămâna a XI-a după Rusalii, în Parohia Ignești din Protopopiatul Sebiș Arhiepiscopia Aradului, șase familii cu probleme sociale au primit pachete cu alimente.

„Aducem mulțumiri Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului pentru părinteasca purtare de grijă prin care a pus la „Masa Bucuriei” aceste familii nevoiașe ale parohiei noastre” a declarat pr. Romică-Dorin Confideratu, parohul acestei Biserici.

Acțiunea filantropică se desfășoară în cadrul proiectului național „Masa Bucuriei” derulat de Patriarhia Română în parteneriat cu Selgros Cash&Carry. Parohia Ortodoxă Ignești face parte din rândul celor mai sărace 50 de unități bisericești din Arhiepiscopia Aradului care beneficiază de produse alimentare.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:28)

Hram la Mănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea Arad Gai se află în sărbătoare în fiecare an la 1 septembrie – începutul anului bisericesc, cinstind unul dintre hramurile străvechii aşezări monahale – ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie în prezenţa unui însemnat număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Împletirea sărbătorilor de hramuri”, IPS Timotei a subliniat privilegiul pe care Mănăstirea Arad-Gai il are, de a prăznui în două zile, sfârşitul şi începutul anului bisericesc. Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului, adică 31 august, este hramul bisericii noi mănăstireşti, iar Sf. Simeon Stâlpnicul, 1 septembrie, al celei vechi, fiecare având semnificaţie proprie pentru viaţa bisericească, şi anume, încingerea obştii creştine cu brâul binecuvântărilor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, aşa ca până acum şi pe mai departe, pentru calea vieţii duhovniceşti ce o are de urmat sub călăuzirea indicatorului de urcuş spre cele creştineşti al sfântului prăznuit, a spus chiriarhul.

La finalul slujbei, maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş, a mulţumit ierarhului, părinţilor slujitori şi credincioşilor pentru prezenţă şi pentru împreuna-rugăciune.

Mănăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul“ sau Mănăstirea Gai a fost ridicată între anii 1760-1762 de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768) pentru veşnica sa pomenire şi pentru a fi folosită de urmaşii săi în scaunul episcopal al Aradului. Sfântul Simeon Stâlpnicul este patronul spiritual al mănăstirii. Istoria sfintelor lăcaşuri amintite se leagă şi de etapele înălţării acestora peste vitregiile vremii, care însă au dovedit tăria unităţii ortodoxiei.

Biserica nouă poartă hramurile: „Veşmântul Maicii Domnului“, „Brâul Maicii Domnului“ şi „Acoperământul Maicii Domnului“, ce se sărbătoresc la 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie. Decizia stabilirii hramurilor a aparţinut Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, care vizitează des această vatră monahală, odinioară reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:32)

Slujire arhierească de praznicul Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul

La praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care încheie şirul marilor sărbători ale anului bisericesc şi este rânduit cu zi de post, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la Biserica cu hramul ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”, din Parohia Arad-Subcetate, prot. Arad, în fruntea unui ales sobor de preoţi şi diaconi.

La sosire, în faţa bisericii, Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de către parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Radomir Stoica, dar şi de mulţimea credincioşilor prezenţi la slujbă.

În cuvântul părintesc de învăţătură, temeluit pe textul pericopelor Apostolului şi Evangheliei zilei (Faptele Apostolilor 13, Marcu 6) chiriarhul a vorbit de personalitatea Sf. Ioan Botezătorul în lumina legăturii dintre Vechiul şi Noul Testament, misiunea sa anticipând pe cea a Mântuitorului, încununarea martirică a acesteia ducând gândul creştinesc la cea a sfinţilor brâncoveni, hramul bisericii parohiale, care a fost cinstit în această lună de sfârşit a anului bisericesc închinat şi lor.

La finalul slujbei, în numele tuturor celor prezenţi, preotul paroh a adus alese mulţumiri chiriarhului pentru vizita în parohie şi îndeosebi pentru purtarea de grijă părintească pe care o are faţă de această mică comunitate arădeană.

 

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:26)

Duminica a XI-a după Rusalii la Catedrala Veche din Arad

În Duminica a XI-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a slujit la Catedrala Veche ,,Sfântul Ioan Botezătorul” din Arad, unde a avut loc Adunarea anuală a Oastei Domnului.

La Sfânta Liturghie, pe lângă soborul preoţilor şi diaconilor aparţinători acestei parohii, au slujit şi Preacuviosul Părinte Pimen Lupu de la Certeze şi părintele diacon Călin Teuca.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul, plecând de la pericopele zilei (Mt. 18 şi I Cor. 9), legate de Duminica datornicului nemilostiv, a vorbit sub titlul ,,Simţământul datoriei”, subliniind echilibrul pe care credinciosul trebuie să-l ţină între drept şi datorie, în cadrul obştesc. Iertarea pe care Mântuitorul o recomandă în acest cadru este virtutea la care îndatorează morala creştină pe care cel care o respect trebuie să o şi dovedească, nu doar ca mijloc de bună convieţuire între oameni, ci şi ca îndemn lăuntric prioritar, a spus chiriarhul.

În după amiaza zilei, Înaltpreasfinţia Sa a participat la lucrările Adunării Oastei Domnului, făcând în încheiere o aprofundare a tematicii predicii de la Sfânta Liturghie şi cu referire la spiritualitatea românească, arătând datoria Oastei Domnului de a continua, în unitatea Bisericii noastre, lucrarea misionară de promovare a tradiţiilor sănătoase ale poporului român, având îndemn Anul omagial euharistic,prin analizarea conştiinţei fiecăruia dintre membrii în Taina Spovedaniei, ca şi trăirea în Hristos Domnul în cea a Sfintei Împărtăşanii, privind ca pilde sfinţii naţionali, între care cei brâncoveni şi de asemenea pe vrednicii înaintaşi. Totodată, chiriarhul a mulţumit tuturor pentru participare, transmiţând binecuvântări şi urări de bine întregului Sfat Frăţesc.

 

După încheierea lucrărilor, membrii Oastei Domnului şi credincioşii prezenţi, au participat la Slujba Vecerniei săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, împreună cu PC Părinte Pimen Lupu; PC Părinte Traian Micoroi, parohul acestei biserici şi PC Părinte Adrian Murg.

 

Cerc misionar în parohia Bonţeşti

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei de 24 august, la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia  Bonţeşti, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întâlniri a luat parte şi Preonoratul Părinte Protopop Botea Alexandru, protopopiatul Sebiş.Preoţii participanţi au săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte, credincioşii din parohia Bonţeşti şi parohiile învecinate.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta ca „An omagial euharistic” şi “Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“, preotul Luşcă Ciprian de la parohia Zimbru, a susţinut temele: 1.Împărtăşirea euharistică ca pregustare a prânzului şi bucuriei duhovniceşti din împărăţia lui Dumnezeu; 2.Mijloace de luptă împotriva patimilor.3.Practici şi inovaţii nepermise în Sf Slujbe.

După susţinerea temelor au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

 

În finalul întâlnirii, preotul paroh Dârbaş Andrei  a mulţumit  Preaonoratului Părinte Protopop Botea Alexandru pentru participare şi celorlalţi preoţi şi credincioşi.Ziua s-a încheiat cu o agapă fraţească.

Ultima actualizare (Luni, 25 August 2014 13:21)

Cerc pastoral – misionar în parohia Şiclău

Parohia Şiclău din protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 24.08.2014, întrunirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Întrunirea a debutat la ora 1800, în biserica parohială cu hramul „Schimbarea la Faţă”, prin oficierea Tainei Sfântului Maslu, săvârşită de cei 15 preoţi prezenţi.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Dorel Ancuţa de la parohia Vânători, care pornind de la textul pericopei evanghelice a zilei, Pilda datornicului nemilostiv (Matei18; 23-35) şi în contextul Anului Omagial al Tainei Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii, a vorbit despre nevoia de iertare a păcatelor, care se realizează prin mărturisirea lor înaintea lui Dumnezeu Cel Milostiv şi Îndurat, cum Îl zugrăveşte pericopa evanghelică a duminicii.

În continuare, părintele paroh Radu Sava a susţinut referatul cu tema „Constantin Brâncoveanu – promotor al valorilor familiei creştine”, arătând că familia Brâncovenilor prin unitatea ei în martiriu şi în jertfă, devine model pentru familia creştină de azi, în care de multe ori lipseşte o virtute sau o valoare importantă şi anume spiritul de jertfă a unuia pentru celălalt.

Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească

Ultima actualizare (Luni, 25 August 2014 13:19)

Sfinţii Martiri Brâncoveni au fost comemoraţi la Arad

Tricentenarul Sfinţilor Martiri Brâncoveni a fost cinstit sâmbătă, 16 august, la Arad, printr-o manifestare spirituală şi culturală de excepţie, care a avut loc la Teatrul de vară, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Manifestarea a făcut parte din proiectul de colaborare dintre Arhiepiscopia Aradului, Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad.

Cuvântul, muzica şi poezia au comemorat martiriul Sfinţilor Brâncoveni, care nu sunt figuri din trecut, pe care-i amintim cu veneraţie, ci ei sunt crainicii lui Hristos pentru noi. Sfinţii Martiri Brâncoveni nu au murit doar pentru ei, ci şi pentru noi, pentru orizontul istoric al poporului român. Prima valoare pentru Constantin Brâncoveanu nu a fost simpla vieţuire biologică, ci a fi cu Hristos. A fi cu Hristos este unica existenţă adevărată. Şi-a dăruit viaţa din iubire pentru Hristosul inimii. L-a urmat pe Hristosul inimii până la capăt, acceptând să moară pentru mântuirea lui şi a poporului din care făceau parte, într-o dovadă supremă de credinţă şi iubire, dăruire şi fidelitate. De fapt, fidelitatea este numele iubirii. Prin martiriul lor, Sfinţii Brâncoveni L-au făcut mare pe Dumnezeu. A-L face mare pe Dumnezeu înseamnă a accepta ca El să aibă un loc în lume, în viaţa noastră, a-L lăsa să intre în timpul şi în acţiunile noastre, în fiinţa şi raţiunea noastră de a fi.

 

Concertul închinat Sfinţilor Martiri Brâncoveni a reprezentat un moment inedit, datorită participării cunoscătorilor de muzică psaltică din regiunea Banatului, dar şi a judeţelor limitrofe, sub îndrumarea pr. Laurenţiu Iacob. Repertoriul concertului a fost format din următoarele piese: Troparele Sfinţilor Brâncoveni; Troparul Adormirii Maicii Domnului; Stihiri la „Doamne strigat-am“ ale Sfinţilor Brâncoveni, glas 1; Slava la Sfinţii Brâncoveni, glas 7; Mărimurile Sfinţilor Brâncoveni, glas 1; Cântarea I din Canonul Sfinţilor Brâncoveni; Catavasie glas 1; Condacul „Apărătoare Doamnă“ de Ioan Zmeu, glas 8; Cântarea a 9-a a Canonului Sfinţilor Brâncoveni şi Axionul Adormirii Maicii Domnului; Slava la Laude a Sfinţilor Brâncoveni, glas 6; „Şi acum…“, Dogmatica pe 8 glasuri, de Dimitrie Suceveanu; Chinonic „Întru Pomenire Veşnică“, glas 7, Varis de Petru Lambadarie, cântat de pr. Laurenţiu; Condacul Sfinţilor Brâncoveni, glas 8.

Momentul poetic a adus în centrul atenţiei poezia „Scrisoare“, a lui Octavian Goga, în interpretarea studentei Munteanu Maria Liana, de la Universitatea de Vest din Timişoara. Poezia este adresată contesei de Noailles, născută Principesa Brâncoveanu, care a declarat că nu este româncă şi că nu cunoaşte România, în care a fost o singură dată, în drum spre Constantinopol. Rugăciunile Sfinţilor Martiri Brâncoveni să ne însoţească astăzi şi întotdeauna, pentru ca Hristos, Domnul Martirilor, aeterna fac cum sanctis tuis in Gloria numerari, să ne primească într-o zi în slava Sa, în comuniunea sfinţilor

Ultima actualizare (Duminică, 24 August 2014 22:40)