Toate articolele de Iustin Popovici

IPS Arhiepiscop Timotei a participat la Simpozionul Național Constantin Noica

Aradul este zilele acestea centrul naţional al manifestărilor ştiinţifice şi filosofice.
Doi academicieni, cercetători ştiinţifici, profesori universitari sunt prezenţi la evenimentele organizate în sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad, acolo unde astăzi a avut loc deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediții a Simpozionului Național Constantin Noica, manifestare de înaltă ținută științifică a cărei temă în acest an este „Creație și frumos în rostirea filosofică”.

Simpozionul este organizat de Academia Română, prin Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” și de Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și cu Universitatea „Aurel Vlaicu”. Citiți în continuare

Cinstirea eroilor în Parohia arădeană Vânători

Pomenirea eroilor neamului românesc, în ziua Praznicului Înălţării Domnului, a fost instituită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 25 mai 1920. De asemenea începând cu anul 2003, prin Legea 379, Sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului roman.
La ceas de mare sărbătoare elevii Şcolii Gimnaziale „Titus Popovici” Mişca – structura Vânători, împreună cu cadrele didactice: Botaş Lucian, Botaş Mariana, David Flavius, Fluieraş Olga, Gale Ioan, Iercoşan Alexandra, Lerinţi Maria, Oniţa Afrodita, Roşca Mihaela, Rus Liliana,Szabo Edith, Szalok Luminiţa, Ştefănuţ Felicia, Turcaş Claudiu, Turcaş Monica, Turcu Caudiu şi Vekaş Magdalena, au adus omagii eroilor neamului. În faţa Bisericii Ortodoxe din Vânători oficialităţile comunei, primar Haasz Tiberiu şi viceprimar Parasca Teodor au ţinut să elogieze eroii neamului prin scurte cuvântări pline de sensibilitate. Citiți în continuare

Întâlnire după 10 ani, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Absolvenții promoției 2007 de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, s-au reîntâlnit în data de 25 mai 2017, în instituția de învățământ teologic din Arad. Absolvenții au primit pentru acest eveniment binecuvântarea Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Întâlnirea de 10 de ani de la absolvirea cursurilor a început cu un Te Deum de mulțumire oficiat în bisericuța de lemn din curtea Seminarului, urmat de un parastas pentru profesorii, colegii și soțul doamnei profesoare Budileanu Victoria, trecuți la cele veșnice. Citiți în continuare

Praznicul Înălţării Domnului în Arhiepiscopia Aradului

Joi, 25 mai 2017, cu prilejul praznicului împărătesc Înălţarea Domnului şi a Zilei Eroilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Arad.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Împăratul cerurilor” (cf.citirilor scripturistice ale praznicului: Fp.Ap. 1; Luca 24), arătând şi potrivit imnografiei (Dogmatica, glas 8), că ,,pentru iubirea de oameni pe pământ S-a arătat şi cu oamenii a petrecut…” pentru a-i înălţa pe pământeni la cer prin unirea firii dumnezeieşti cu cea omenească şi totodată prin jertfa mântuitoare, acesteia şi credincioşii trebuind să-i fie părtaşi prin strădaniile spre scopul creaţiei pentru realizarea căruia Dumnezeu Însuşi S-a coborât spre a-i înălţa de la cele materiale la cele spirituale, unindu-se, astfel, cerul şi pământul într-o împărăţie a lui Dumnezeu. Eroii au dovedit virtuţi ce îi cinstesc înălţându-i în cugetele generaţiilor ca pilde ale dăruirii, sacrificiul de sine înscriindu-se spre binele obştesc cu asigurarea păcii şi progresului, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.  Citiți în continuare

Ziua eroilor în Parohia Vinga

Ziua de astăzi are o îndoită semnificaţie pentru noi creștinii ortodocşi. Pe de o parte prăznuim Înălţarea Domnului la cer la 40 de zile după slăvita Sa înviere din morţi, iar pe de alta, prăznuim pe eroii neamului din toate timpurile şi din toate locurile cunoscuţi şi necunoscuţi, pe toţi aceia care într-un fel sau altul şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, pentru realizarea unităţii statale, pentru înlăturarea oricărei forme de înrobire a românior.
Numele eroilor care au căzut pe câmpurile de luptă vor rămâne de-a pururi scrise în cartea eroismului românesc, pentru totdeauna, căci prin jertfele lor s-a clădit România întregită . Ţara le-a fost recunoascătoare, ridicându-le monumente, iar ei sunt amintiți în cadrul Sfintei Liturghii într-o ectenie care spune așa: ,,Pe ostașii și luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa. ” Citiți în continuare

ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

Miercuri, 24 mai 2017, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfășurat examenul de admitere în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2017-2018.
Ziua a început la Capela Seminarului la ora 7:30 cu Slujba de dimineaţă oficiată de duhovnicul seminarului, Pr. Prof. Codin Şimonca-Opriţa în prezenţa elevilor seminarului teologic arădean, dar şi a celor 23 de candidaţi. Începând cu ora 8:00 s-a desfăşurat vizita medicală, urmată de susţinerea probelor orale (dicţie, ritm şi muzică) iar de la ora 11:00 proba scrisă, care a cuprins conținuturi studiate la disciplina Religie în clasele a VII-a și a VIII-a.
Candidații urmează a susține testările evaluării naționale (la Limba și literatura română și Matematică) în luna iunie, apoi se va calcula media finală de admitere. Citiți în continuare

CONFERINŢA PREOŢEASCĂ DE PRIMĂVARĂ DIN PROTOPOPIATUL INEU

Miercuri, 24 mai 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, preoţii din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Ineu, s-au întrunit în cadrul conferinţei preoţeşti de primăvară, având ca temă: 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti, urmând ca în conferinţa de toamnă să fie tratată a doua temă dedicată personalităţii Preafericitului Părinte Patriarh Justinian Marina şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.
Lucrările conferinței au debutat cu slujba de Te-Deum săvârşită în Biserica cu Hramul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Ineu, din sobor făcând parte Pr. Iuliu Tiberiu Suciu – Parohia Moroda, Pr. Răzvan Trip – Parohia Bocsig Gară și Pr. Radu Sas – Parohia Agrișul Mic.
În deschiderea lucrărilor, care au continuat la sediul protopopiatului, cuvântul a fost luat de Pr. Adrian Zaha – protopopul Ineului, care, a adresat cuvânt de bun venit delegatului chiriarhal, Protos. Dr. Iustin Popovici – consilierul cultural al Arhiepiecopiei Aradului. De asemenea părintele protopop a prezentat într-un cadru general tema conferinței de primăvară, în conformitate cu prevederile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Citiți în continuare

PREOȚII CERCULUI PASTORAL NR.5 VINGA ÎN PELERINAJ LA AIUD

În contextul Anului omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română; cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscop al Aradului, preoții din Cercul Pastoral-Misionar Nr. 5 Vinga, coordonați de Pr. Horea Ștefan de la Parohia Secusigiu, au efectuat un pelerinaj la Penitenciarul de la Aiud, locul unde a inceput ,,fenomenul reeducării’’ în primăvara anului 1962 și cimitirul de aici denumit de localnici ,,Râpa Robilor’’, unde au fost înmormântați apărătorii Ortodoxiei din timpul comunismului. Monumentul care există in prezent pe Râpa Robilor, denumit ,,Calvarul Aiudului”, a fost ridicat în cinstea și pomenirea martirilor prigoanei comuniste din perioada 1945 – 1964. Paraclisul din interiorul acestuia a fost sfințit in anul 2000, de către Înaltpreasfințitul Bartolomeu, fost deținut al închisorii Aiud. La intrarea în paraclis, găsim scris: „Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este Împărăția Cerurilor” (Matei 5, 10). Citiți în continuare

Biruință prin jertfă pentru libertatea și binele poporului român

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Adunarea festivă a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, Palatul Cercului Militar Naţional, Bucureşti, 23 mai 2017:

 Biruință prin jertfă pentru libertatea și binele poporului român

La acest ceas de sărbătoare, transmitem un mesaj de binecuvântare și de apreciere a bunei lucrări pe care Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” o desfășoară în slujba țării noastre, prin promovarea sentimentului de preţuire şi recunoştinţă faţă de faptele tuturor eroilor care şi-au jertfit viaţa pe Altarul Patriei și prin cultivarea patriotismului și a identității naţionale a poporului român. Citiți în continuare