Nasterea Domnului

Pastorala de CRĂCIUN – 2014

MOŞTENIREA ÎMPĂRĂŢIEI CEREŞTI

Pastorală la Nașterea Domnului

2014

†  TIMOTEI


DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

Zilele sărbătorești în care ne aflăm, trăim o realitate îndeobște socotită ca moștenire sfântă, fiind cea mai bogată în mănunchiul altor praznice creștine, evidențiind faptul că fiecare ființă venită pe lume poartă o zestre străveche pe care are datoria să o înmulțească pentru a o lăsa cu prisosință urmașilor. Și aceasta nu este doar pământească, lăsând să se întrevadă limpede partea sufletească. De fapt înțelegem prin moștenire dobândirea de bunuri materiale, morale sau spirituale de la înaintași, cele din urmă totuși având întâietate.[1] Se conchide că ceea ce cuprinde termenul a constituit în cursul vremii obiect de cercetare și definire atât în domeniul laic, cât și  în cel religios. Obișnuit în sensul ultim se referă la tradiții, datini, obiceiuri sau alte lăsăminte cultivate după preferința comună sau atașamentul față de trecut. Cu privire la sfera înțelegerii bisericești se poate spune că este mult cuprinzătoare, dar în miez privește lucrarea mântuirii. Sunt edificatoare citirile sfinte ale însăși zilei praznicului, apostolul referindu-se la adopțiunea sau înfierea oamenilor de către Dumnezeu, prin înnomenirea sau întruparea Fiului Său, pentru ca Acesta făcându-se asemenea lor să-i apropie cu iubire până la jertfă; iar Evanghelia, dând ca pilde de conștiința apartenenței la altă realitate pe magii scrutători ai destinului lumii și soli de seamă ai pământenilor ce aduc Pruncului nou născut daruri purtătoare de simboluri spirituale. Mesia nu se arată ca un stăpânitor pământesc, ci drept împlinitorul idealurilor nobile de totdeauna și de pretutindeni ale omenirii. Istoria biblică, confirmată într-un fel și de conștiința popoarelor, concretizată în moșteniri din vremi imemoriale, arată că dintru început, omul a fost înzestrat bogat de către Creatorul său spre a se desăvârși. În locul împlinirii misiunii în libertate deplină de alegere, a sărăcit în a voi binele, devenind rob al răutății. O întoarcere era cerută, dar pe altă cale, ca și aceea urmată de cei amintiți și care începe cu Însuși Cel ce zice despre Sine ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut”.[2]

Citiți în continuare

aniversare 3 decenii 1

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu sărbătorit la trei decenii de slujire în Eparhia Aradului

Clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului s-au aflat marţi, 2 decembrie, la ceas aniversar, întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei împlineşte  30 de ani de la întronizarea ca Episcop al Eparhiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Cu acest prilej,  Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din Arad, catedrală în care a fost instalat ca episcop al Aradului la 2 decembrie 1984, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Citiți în continuare

CERC MISIONAR LA PAROHIA MÂSCA

Duminică, 7 decembrie 2014, la Parohia Ortodoxă Română Mâsca, din Protopopiatul Lipova al Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc o binecuvântată lucrare a cercului pastoral Şiria, împreunată de rugăciune şi înălţare duhovnicească.

Mai întâi a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu de obşte de către un ales sobor de preoţi, răspunsurile fiind date de către corul bărbătesc al bisericii, care la sfârşit ne-au încântat prin colindele pe care le-au pregătit spre audiţie, spre bucuria credincioşilor şi a copiilor care au fost de faţă.

Citiți în continuare

Vizită chiriarhală în Parohia Beneşti şi în filiile Bochia şi Secaci, din Protopopiatul Ineu

Duminica a XXVII după Rusalii, pentru credincioșii satele Beneşti, Bochia şi Secaci,  a fost o zi cu totul aparte. Astfel, credincioșii au avut bucuria de a avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a răspuns invitaţiei părintelui paroh Radu-Petrică Belle. După întâmpinarea Ierarhului, în Parohia Beneşti Secaci, a urmat săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica cu hramurile ,,Înălţarea Domnului” şi ,,Sfântul Apostol Andrei”, în cadrul căreia Chiriarhul a hirotonit în treapta preoţiei pe diaconul Cătălin Heler, pe seama Parohie Prăjeşti, Protopopiatul Sebiş.1

Citiți în continuare

Cerc pastoral-misionar în Parohia Bodrogul-Nou cu ocazia hramului

Sute  de credincioși au participat în ziua de 6 decembrie 2014, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala arhiepiscopală din Arad. Slujba a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a hirotonit în treapta preoţiei pe diaconul Săvuşcă Valentin pentru Parohia Dorgoş, Protopopiatul Lipova şi pe tânărul teolog Blaga Casian, întru diacon.

Citiți în continuare

Cercul pastoral-misionar Arad

În această săptămână, preoţii şi diaconii de la parohiile din municipiul Arad s-au reunit în biserica Parohiei Micălaca Nouă – zona 300 Arad, pentru a dezbate una din temele stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2014 şi anume: Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. După un cuvânt de bun venit adresat clericilor prezenţi de pr. Emil Roman, preoţii recent numiţi la parohii din municipiu, şi anume: pr. consilier Gabriel Mariş, de la Parohia Aradul Nou, pr. Petre Ursulescu, de la Parohia Micăiaca Nouă şi pr. Aurelian Popa, de la Parohia Micălaca Veche II, au prezentat fiecare un scurt bilanţ de activitate, fiind călduros primiţi în rândul celorlalţi slujitori din Arad. A urmat apoi tratarea temei de către pr. Gheorghe Oprea, parohul Bisericii Micălaca Nouă. Părintele referent a expus succint tema privind: „300 de ani (2014) de la Martiriul Sfinţilor Brâncoveni – Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi şi al Sfetnicului Ianache“. La final, pr. Gheorghe Oprea a fost felicitat pentru maniera în care a tratat tema şi pentru frumoasa biserică nouă, pe care, începând cu anul 2003, a reuşit să o edifice în Parohia Micăiaca Nouă – zona 300 Arad.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014 12:31)

Şcolile teologice arădene şi-au sărbătorit ierarhul

Şcolile teologice arădene, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” împreună cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad au organizat, vineri, 28 noiembrie, un moment festiv cu prilejul aniversării a cinci ani de la ridicarea în rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Aradului, la care se adaugă împlinirea a trei decenii de slujire a Înaltpreasfinţitului dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în scaunul vlădicesc din oraşul de pe Mureş.

Citiți în continuare

Sfinţirea unui nou magazin de cărţi şi obiecte bisericeşti la Arad

 Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a sfinţit vineri, 28 noiembrie, de la ora 11:00, magazinul de cărţi, obiecte şi veşminte bisericeşti, însoţit fiind de ostenitori de la Centrul eparhial: Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ, Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Pr. Mihai-Octavian Blaj, consilier economic, Pr. Gabriel Mariş, consilier social şi Pr. Silviu Faur, secretar eparhial. Noul  magazin de obiecte bisericeşti este situat pe Strada Ioan Meţianu, lângă Catedrala veche din Arad. Noul magazin, fiind situat în apropierea facultăţii de teologie şi a seminarului ortodox, va veni în sprijinul elevilor şi studenţilor de teologie cu manual şi posibilitatea de a-şi xerocopia cursurile sau alte acte necesare la preţ preferenţial. La slujba de sfinţire, pe lângă cadrele didactice de la cele două instituţii amintite, au fost prezenţi şi angajaţi ai Magazinului Diecezana.

Citiți în continuare

bodrog4l

Hramul bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

Străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog a îmbrăcat zilele acestea straie de sărbătoare, la praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, fiind hramul bisericii vechi. La sărbătoare a fost prezent Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care, după cum a mărturisit, de când este arhipăstor al Aradului nu a lipsit niciodată. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. Ca de fiecare dată, Chiriarhul a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor care vin aici cu regularitate, pentru a împărtăşi bucuria praznicului şi pentru a arăta neîncetata purtare de grijă faţă de acest aşezământ monahal.

Citiți în continuare