Sărbătoare la Seminarul Teologic arădean

 În ziua de marţi, 27 ianuarie 2015, zi de pomenire a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur și a Sfintei Marciana Împărăteasa, la Seminarul Teologic Ortodox Arad – cu binecuvântarea și în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei,  a avut loc un eveniment cultural de o mare însemnătate.

Ca în fiecare an, la inițiativa directorului instituției, Pr. Prof. Pompiliu Gavra și cu implicarea tuturor cadrelor didactice, s-au sărbătorit 3 evenimente ce au marcat și marchează în continuare istoria, cultura și viața Bisericii, dar și a Țării în această lună de început de an. Am pus în lumină împlinirea a 165 de ani de la nașterea poetului nepereche, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850), 156 de ani de la Unirea Principatelor Române – Moldova și Țara Românească – sub comanda domnitorului Alexandru Ioan Cuza (24 ianuarie 1859) și ziua de 30 ianuarie, zi de pomenire a Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

În prezentarea Pr. Prof. Codin Șimonca Oprița, serbarea a debutat cu intonarea Troparului Sfinților Trei Ierarhi, de către corul Seminarului, dirijat de Arhid. Prof. Paul Tiberiu Ardelean. Apoi, un moment emoționant a fost reprezentat de recitarea unor poezii eminesciene de către copiii din cadrul Asociației Calea Mântuirii – grupa duminicală a Catedralei Vechi Arad, coordonat de doamna prof. Florina Băbău.

Corul Seminarului a intonat piesa Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare, de Ion Vidu, elevul Ștefan Muț a prezentat referatul: Rolul Bisericii Ortodoxe Române la Unirea Principatelor, iar elevul Ciprian Lipovan a prezentat referatul Unirea Principatelor Române, pentru ca, mai apoi, să recite poezia: Cuza Vodă, de Vasile Alecsandri.

În adaptarea și regia doamnei prof. Florica Faur a fost prezentată piesa de teatru: Alexandru Ioan Cuza și Moș Ioan Roată. Elevii clasei a X-a au intrat foarte bine în atmosfera de mijloc de secol XIX, interpretând minunat rolurile propuse.

Serbarea de anul acesta a avut parte de un invitat special, Corul de Cameră „Emil Monția”, al Casei de Cultură a Municipiului Arad, dirijat de domnul Ovidiu Boar.

Corul a interpretat magistral piesele Rugăciune de I. D. Chirescu, Sara pe deal de V. Popovici, Atât de fragedă, de Timotei Popovici, Floare albastră, de Vasile Spătărelu și Doină de Sabin Drăgoi, pe versurile inegalabilului poet Mihai Eminescu. Printre aceste piese elevii Daniela Maxim, Gheorghe Juc, Maria Bumb și Eva Covâză au recitat poezii eminesciene, iar elevul Andrei Cioară a recitat propria creație cu titlul Mihai Eminescu.

Cuvântul de încheiere a fost rostit de Înaltpreasfințitul  Timotei, care a mărturisit bucuria de a se afla în mijlocul dascălilor și elevilor de la Seminar, cu prilejul acestui eveniment. „Aceste evenimente culturale și istorice, deopotrivă importante pentru Biserică și Țară, trebuie și merită reliefate așa cum s-a întâmplat în această zi aici.” Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru colaborare membrilor corului Emil Monția, dar și copiilor de la grupa duminicală a Catedralei Vechi.

Toți cei prezenți, în final, au intonat Hora Unirii.

Pr. Prof. Dacian Emilian Nan

10917880_1537399489873636_5165387624607064494_n 10945530_689332071177872_696275956339246892_n 10947298_4983845609159_8521404439901794005_n 10949705_1537399486540303_8593298177710269204_n

Prima întâlnire din 2015 a cercului pastoral-misionar din Municipiul Arad

 În data de 27 ianuarie 2015 a avut loc prima întâlnire a preoților din cercul misionar-pastoral al municipiului Arad. Aceasta s-a desfășurat în biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Aradul-Nou. Sub prezidarea preacucernicului Pr. prof. Ioan Tulcan, coordonatorul acestui cerc, a Pr. pens. Emil Roman, în calitate de secretar și a preaonoratului părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, s-au deschis lucrările cu rostirea rugăciunii.

Părintele Ioan Tulcan a mulțumit celor prezenți și gazdei, părintelui paroh Teodor Faur, pentru prezență și ospitalitatea arătată, amintind că „acest gen de întâlniri au darul de a fi o platformă de dialog și acțiune coerentă a întregului corp preoțesc, pornind de la tematica propusă de către Sfântul Sinod. Cea de anul acesta aduce în atenție mai multe proiecte interesante și importante pentru viața parohiei, la care suntem invitați să reflectăm, anume ce metode și mijloacele pastorale utilizăm în contextul socio-cultural și economic de astăzi, pentru a-i apropia și menține pe credincioși atașați de valorile Evanghelice propovăduite de Domnul Hristos, în armonie cu frumoasele icoane de preoți și misionari care au activat aici”.

Părintele Emil Roman a făcut, apoi, o radiografie a activității acestui cerc în anul 2014: „Trebuie să amintesc aici faptul că reuniunile noastre readuc la viață evenimente similare petrecute aici până în anul 1948. După acest moment ele au îmbrăcat o altă formă, din anul 1975, ceea ce a demonstrat că ierarhia și preoția arădeană a fost una responsabilă și preocupată de problemele teologice și pastorale, chiar și în acel context potrivnic Bisericii. În ceea ce privește activitățile desfășurate anul trecut, reamintesc că acestea au fost următoarele: în 20.03, la parohia Micălaca Veche s-a dezbătut tema Taina Pocăinței, prezentată de subsemnatul; în 19.06, la noua biserică a parohiei Șega I, din cartierul Cadaș, s-a dezbătut tema Taina Pocăinței și a Sfintei Împărtășanii, prezentată de părintele Aurel Bonchiș; în 25.09, în biserica parohiei Subcetate a fost prezentată, de către părintele paroh Radomir Stoica, tema Despre martiriul Brâncovenilor; în 30.10 după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Sânicolau Mic, părintele paroh Gheorghe Gligor a prezentat dizertația Sfânta Împărtășanie; iar ultima întâlnire, din data de 25. 11 a avut loc la biserica parohiei Micălaca Nouă-zona 300, părintele paroh Gheorghe Oprea prezentând tema Sfinții Martiri Brâncoveni”.

În continuare, au fost dezbătute câteva probleme urgente, între care și cea care derivă din ultima decizie a Curții Constituționale, cu privire la ora de religie din școlile de stat. Părintele Roman a făcut propunerea ca la viitoarele întâlniri ale cercului să fie invitați și câțiva profesori de religie din oraș pentru a discuta pe marginea acestui subiect. Părintele Aurelian Popa a propus, ca la nivel eparhial să se tipărească pliante care să fie distribuite în școli, prin care să fie informați părinții despre necesitatea orei de religie. La rândul său, părintele profesor Filip Albu, de la Facultatea de Teologie, a făcut propunerea ca preoții să-și programeze o prezență de câteva ore în școala de pe raza sectorului fiecăruia, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a avea un contact direct și personal cu cadrele didactice și cu elevii. Părinții prezenți la acest cerc au insistat asupra unei monitorizări mai stricte a activității cadrelor didactice din partea Centrului Eparhial, pentru eventuale intervenții punctuale de îmbunătățire a acestui compartiment important de misiune bisericească. Părintele Roman a evocat o bună practică ce s-a desfășurat la parohia unde slujește, aceea de a invita periodic pe profesorii de religie ce activează la școala parohiei să țină o predică la Sfânta Liturghie duminicală, pentru a fi mai bine cunoscuți și de către părinții copiilor.

Părintele protopop Flavius Petcuț a adresat rugămintea de a continua sprijinul nostru la lucrările de edificare a Catedralei Mântuirii Neamului precum și de a găsi modalități de întrajutorare a preoților și parohiilor cu situație materială precară.

În încheiere, părintele Ioan Tulcan a făcut propunerea ca să se discute, în forurile superioare de conducere bisericească, oportunitatea distribuirii unor formulare, în cadrul ședințelor cu părinții din școli, prin care să fie preîntâmpinate cazurile nedorite. Fiind fixată următoarea întrunire din luna februarie, la paraclisul Spitalului Județean din Arad, după rugăciunea de încheiere a întrunirii a fost oferită o mică agapă din partea parohiei gazdă.

Pr. dr. Filip Albu

Slujire arhierească în Parohia Mocrea

În Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu), Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia Mocrea, Protopopiatul Ineu. ÎPS a fost însoțit de protos. Teodor Vid – consilier administrativ-bisericesc și arhid. Tiberiu Ardelean. Aici, chiriarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii de părintele Adrian Zaha, protopop al Ineului, de preotul paroh Braiț Augustin-Dănuț, de un ales sobor de preoți și de numeroși credincioși din parohie și împrejurimi. Copiii și tinerii satului, îmbrăcați în frumoasele straie populare, specifice zonei Ineului, i-au oferit Înaltpreasfințitului flori.

Cu această ocazie, ÎPS Timotei a oficiat slujba de sfințire a bisericii cu hramul ,,Sfântul Apostol Andrei” și a troiței din fața acesteia, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învățătură cu titlul ,,Biserica şi casa creştină”, Înaltpreasfinţia sa, pe baza pericopelor duminicii (I Tim. 4; Lc. 19) şi a însemnătăţii Duminicii a 32-a după Rusalii, ce precede perioada de pocăinţă a Triodului, cum recomandă şi Cazania zilei, a arătat, sub semnul legăturii dintre Anul omagial trecut şi cel în curs, felul în care după marile praznice ţinute cu participarea la slujbele Bisericii, slujitorii acesteia au purces la sfinţirea caselor credincioşilor continuând a-i cerceta spre întărirea lor. Îndreptarea vameşului Zaheu şi cercetarea casei lui întregi de către Mântuitorul devine călăuzitoare pentru calea creştinului spre desăvârşire, primând strădania de a fi oricând gata de a primi pe Dumnezeu în casa sufletului, a arătat Chiriarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe preotul paroh Braiț Augustin –Dănuț ca apreciere și meritată răsplată pentru întreaga activitate pastoral-misionară pe care o desfășoară neîntrerupt de 34 de ani în satul natal. De asemenea, chiriarhul a hirotesit întru sachelar și pe preotul Braiț Dan-Marius de la Parohia Fiscut, fiu al satului Mocrea, ca apreciere pentru cei cinci ani de slujire în treapta diaconiei alături de Înaltpreasfinția Sa în Protopopiatele Ineu și Sebiş.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulţumit chiriarhului pentru purtarea de grijă şi dragostea părintească pe care ÎPS Sa a arătat-o faţă de credincioşii acestei parohii precum şi pentru distincţia acordată care oglindeşte dragostea şi jertfelnicia bunilor credincioşi ai parohiei faţă de Sfânta Biserică. De asemenea, preotul paroh a mulţumit tuturor pentru dragostea, jertfelnicia şi pentru ostenelile suportate pentru a fi împreună la această sărbătoare a parohiei.

Satul Mocrea datează istoric din anul 1200. Se ştie că în secolele al XVI-XVII-lea a existat o bisericuţă din lemn cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”, pe locul grădinii casei parohiale de azi. Actuala biserică e construită în întregime din piatră de codru,  în anul 1866, având hramul ,,Sfântul Apostol Andrei”.

Protos. Iustin Popovici

IMG_0012 IMG_0033

 

10943704_998871493475663_1928006476759394521_n

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ în PROTOPOPIATUL LIPOVA

În a treia săptămână a lunii ianuarie 2015, Bisericile creştine din Lipova au organizat seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2015 a fost  inspirată din textul scripturistic ,,Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau (Evanghelia după Ioan capitolul 4, versetul 7).

Vineri seara, 23.01.2015, Protopopul locului, PO Părinte Protopop Ioan Jidoi, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Lipova, alături de un sobor de preoţi, Preotul Macedon  Hiticaş, parohul Bisericii Romano-Catolice Lipova şi Preotul Gecse Tamas, reprezentantul Bisericii Reformate Lipova, s-au întâlnit în Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sf. Împ. Constantin şi Elena” din Lipova Băi, unde paroh este Pr. Gheorghe Dehelean.

Seara a început cu rugăciunea ,,Tatăl Nostru” rostită pe rând de către reprezentanţii fiecărei Biserici creştine, alături de numeroşii credincioşi prezenţi la eveniment. În câteva cuvinte PO Părinte Protopop Ioan Jidoi a arăta importanţa acestor zile de rugăciune în comun pentru unitatea de credinţă a creştinilor după care s-a dat citire mesajelor Întâistătătorilor Bisericilor creştine adresate credincioşilor pentru această Săptămână de comuniune frăţească.

A urmat apoi comentariul pe text a pericopei evanghelice, a dialogului Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov, făcut de fiecare preot prezent la acest eveniment.

Sâmbătă  seara, 24.01.2015, Biserica Reformată din Lipova, prin Preotul Gecse Tamas, a fost gazda acestor suite de seri de rugăciune comună.

Săptămâna de rugăciune s-a încheiat în Biserica Romano-Catolică din Lipova, duminică seara, 25.01.2015, gazdă fiind Preotul Macedon Hiticaş. În cadrul programului stabilit de comun acord s-a procedat la promovarea unui simbol în concordanţă cu pericopa evanghelică şi anume: într-un bol mare gol în urma binecuvântării fiecărei  biserici din trei recipiente pline cu apă s-au turnat de  către  fiecare reprezentant al bisericii în bolul mare pregătit semn al unităţii între Biserici.

Menţionăm că la ceremoniile celor trei zile au fost prezenţi credincioşi din toate cele trei biserici din oraş.

Preot Cosmin Balint

poza 3 poze8

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat în Municipiul Arad

Săptămâna de Rugăciune, care s-a desfăşurat pe parcursul a 6 zile în Municipiul Arad, a ajuns la final. Manifestările prilejuite de acest moment s-au încheiat sâmbătă seara, 24 ianuarie, în Catedrala Ortodoxă Veche din Arad, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Părintele  Flavius Petcuţ, protopop al Aradului, a adresat invitaţilor un călduros cuvânt de bun venit, după care s-a trecut la desfăşurarea programului stabilit.

Pe parcursul întrunirilor, potrivit rânduielii deja consacrate s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă Niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română, sârbă şi maghiară.

Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a dat citire mesajului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment.

Cuvântul de învăţătură a aparţinut  Părintelui Sorin Seviciu, paroh la Biserica Greco-Catolică Arad-Şega II.

Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a adresat celor prezenţi un cuvânt de încheiere a întrunirilor, în care a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibe în vedere, făcând şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent dintotdeauna în cetatea multiconfesională şi multietnică a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens.

În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, s-au desfăşurat întrunirile ecumenice şi la celelalte biserici din Arad.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de Protopopul Aradului pr. Flavius Petcuţ,  Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, oaspeţilor şi tuturor credincioşilor care au participat la aceste întruniri de împreună-rugăciune.

diac. Paul Orădan

Unirea Principatelor Române, sărbătorită în Arad

Cu prilejul împlinirii a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, în municipiul Arad s-au organizat o serie de manifestări religioase, militare şi cultural, în prezenţa autorităţilor central, judeţene şi locale. Centrul evenimentelor a fost pe platoul din faţa Palatului Administrativ, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, începând cu ora 10:30, a săvârşit un Te Deum pentru făuritorii Unirii de la 1859, rostind cu acest prilej o bogată cuvântare şi o rugăciune de binecuvântare.

După ce a avut loc intonarea Imnului de stat, muzeograful Bogdan Ivaşcu a susţinut o prezentare privind însemnătatea zilei de 24 ianuarie.

Evenimentul a continuat la ora 11.00, cu tradiţionala Horă a Unirii, în care s-au prins şi membrii unui ansamblu de dans folcloric arădean – „Mărțișorul” al Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” din Arad, dar şi elevi veniţi cu profesorii lor să asiste la ceremonie.

Unirea Principatelor Române reprezintă unificarea vechilor Principate, Moldova și Ţara Românească, într-un Principat Unit.

Cu această ocazie, arădenii şi-au amintit de cei care s-au străduit pentru realizarea Unirii.

10937659_994430170585986_1964633439_n 10947600_994430160585987_1638484532_n unirea

 

Hotararea Sfantului Sinod privind formularea unui punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Romane despre Cardul National de Sanatate

La solicitarea Patriarhiei Române, Ministerul Sănătăţii a precizat avantajele generale, pentru pacienţi şi furnizorii de servicii medicale ale Cardului Naţional de Sănătate.La rândul său, Colegiul Naţional al Medicilor din România a menţionat că, din punct de vedere etic, nu mai există nicio raţiune de a respinge cardul de sănătate. Singura problemă care trebuie rezolvată este elaborarea unei soluţii alternative pentru acei pacienţi care din motive de conştiinţă şi religie refuză cardul, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a promis că pentru astfel de persoane va căuta şi va propune o metodă alternativă.

În urma discuţiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale şi sociale, Sfântul Sinod a hotărât:

1. ia act de scrisoarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (nr. 13.486 din 19 septembrie 2014) adresată dlui. prof. dr. Vasile Astărăstoae, Preşedintele Colegiului Medicilor din România, şi dlui. Nicolae Bănicioiu, Ministrul Sănătăţii, prin care se solicită un punct de vedere asupra impactului pe care implementarea Cardului Naţional de Sănătate îl are asupra unor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române, precum şi de răspunsul că, „din punct de vedere etic, nu există nicio raţiune pentru respingerea cardului de sănătate” (dl. prof. dr. Vasile Astărăstoae).

2. aprobă ca Biserica Ortodoxă Română să susţină demersurile Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative carăspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză Cardul Naţional de Sănătate.

3. aprobă ca ierarhii să îndemne clerul, monahii şi credincioşii ca, în contextul tulburării provocate de opiniile confuze şi contradictorii din mass-media cu privire la Cardul Naţional de Sănătate, să rămână statornici în credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, să cultive mai întâi sănătatea sufletească prin rugăciune şi fapte bune, şi să decidă raţional, nu emoţional, totdeauna cu calm şi înţelepciune. Prezenta hotărâre a fost comunicată tuturor eparhiilor din ţară şi străinătate în vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului şi-a sărbătorit ocrotitorul spiritual

Astăzi, 22 ianuarie 2015, când sărbătorim pe Sfântul Apostol Timotei, ucenicul cel iubit al Sfântului Apostol Pavel, IPS Timotei îşi serbează onomastica.

Această zi a devenit zi de mare bucurie pentru preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, întrucât Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte  Timotei, încă din anul 1969, de la slăvita zi de prăznuire a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), are rânduit ca ocrotitor de suflet pe Sfântul Apostol Timotei.

Şi în acest an, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, după ce a asistat la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala veche din Arad, la sala festivă a reşedinţei arhiepiscopale a fost înconjurat cu multă dragoste de oficialităţile central  şi locale, reprezentanţii celorlalte culte istorice din municipiu, aflându-ne la jumătatea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină,  reprezentanţi ai şcolilor din eparhie, ostenitorii Centrului Eparhial, preoţii, monahii şi monahiile din Eparhia Aradului.

Chiriarhul  a rostit un cuvânt de mulţumire deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi.

Din partea Permanenţei Centrului Eparhial a luat cuvântul părintele arhim. Teofan Mada, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Aradului, care l-a felicitat pe Înaltpreasfinţitul Timotei din partea tuturor preoţilor şi credincioşilor de pe cuprinsul Eparhiei Aradului.

IPS Timotei a primit, pe lângă urări de sănătate, foarte multe flori din partea celor prezenţi.

Mulţumind mai întâi Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra părintelui nostru sufletesc, Îl rugăm pe El, Dătătorul a tot binele, să întărească prin Harul Său ceresc, pe Ierarhul nostru, cu sănătate îndelungată şi cu sporite puteri sufleteşti, spre slujirea cât mai rodnică a Bisericii strămoşeşti şi a semenilor noştri.

Întru Mulţi Ani, Stăpâne!

 Sfântul Apostol Timotei

Sfântul Apostol Timotei s-a născut din tată păgân elin şi din mamă de neam evreu. Originar din cetatea Listra, Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Din Faptele Apostolilor, aflăm că Sfântul Apostol Pavel ajunge împreună cu Barnaba în Listra, unde va tămădui un şchiop din pântecele maicii sale. In urma acestei minuni, mama lui Timotei îl găzduieşte în casa sa, şi-l dăruieşte pe fiul ei lui Pavel, ca dar pentru binecuvântarea adusă în cetatea ei.

Mai târziu, după ce Sfântul Evanghelist Ioan va fi alungat de împăratul Domitian în insula Patmos, Sfântul Apostol Pavel îl va hirotoni episcop în locul acestuia. Pătimirea sa este legată de o sărbătoare în cinstea zeilor. Exista obiceiul în timpul anului, ca închinătorii la idoli să poarte măşti şi să omoare persoanele pe care le întâlneau pe străzi. Socoteau că aşa aduc jertfă zeilor. In timpul acestui obicei, Timotei iese cu îndrăzneală în faţa acestora şi Il mărturiseşte pe Hristos. Aceştia, neprimind cuvintele Sfântului Timotei, l-au bătut până când şi-a dat duhul. Trupul său a fost îngropat cu cinste în locul ce se numea Pion. Din porunca împăratului Constantiu (337-361), moaştele sale au fost duse în Constantinopol, de Sfântul Artemie mucenicul şi au fost puse în biserica ,,Sfinţii Apostoli”, alături de Apostolii Luca şi Andrei.

Troparul Sfântului Apostol Timotei

Bunătatea învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conştiintă, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit, apostole Timotei: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Protos. Iustin Popovici

Hram Maxim Arad 2

20150122_120606 20150122_120949

 

 

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului prezent la Seară de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor  

Miercuri, 21 ianuarie, în Catedrala Romano-Catolică din Arad s-a desfăşurat programul de rugăciune pentru unitatea creştinilor, ziua a treia.

Din partea Arhiepiscopiei Aradului au participat Inaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei şi P.C. Pr. Flavius Petcuţ, protopop al Aradului.

In cuvântul de învăţătură, Inaltpreasfinţitul  Părinte Arhiepiscop Timotei a făcut un apel la unitatea creştinilor. Plecând de la cuvintele Mântuitorului; ,,Mergi si cheamă pe bărbatul tău şi vino aici” – Ioan 4,16.  Inaltpreasfinţia Sa a arătat că lipsa de unitate are ca principală cauză dezbinarea lăuntrică. Cei cinci bărbaţi ai femeii samarinence pot fi înteleşi ca simboluri ale diferitelor influenţe, fie religioase, fie etnice, sociale sau culturale care au dus, în timp, la criza de identitate spirituală a samarinenilor. Femeia samarineancă ce ajunsese la al şaselea bărbat şi, totuşi, mărturisea că nu are bărbat, nu este decât o expresie a acestei crize identitare manifestată la nivel personal şi familial. Alegerea Mântuitorului de a străbate Samaria şi a se întâlni cu femeia samarineancă, vizează tocmai refacerea unităţii în timp şi în spaţiu. În Hristos fiecare dintre noi ne putem regăsi unitate si echilibrul lăuntric, din care să izvorască mărturia comună şi buna înţelegere, a spus Ierarhul arădean.

Diac. Paul Orădan