Concursul Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate”

În perioada 2 februarie – 7 iunie 2015, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române organizează Concursul Naţional de Materiale Didactice Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate. Obiectivul general al concursului constă în dezvoltarea unui context competiţional, la nivel naţional, pentru elaborarea de materiale didactice de calitate pentru ora de Religie. Pentru prima ediţie a concursului, din 2015, vor fi luate în analiză materiale didactice pentru clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. La concurs se pot înscrie echipe formate din 2-3 autori. Aceştia pot fi: profesori de Religie, profesori care predau alte discipline şcolare, specialişti în domenii relevante pentru proiectul propus (arte, literatură, istorie etc.). Fiecare echipă de autori va prezenta la concurs un proiect ce conţine un set de materiale didactice pentru o singură clasă şi un singur domeniu, selectate la alegere din programele şcolare de Religie, cultul ortodox, clasa a II-a, clasa a III-a sau clasa a IV-a. Echipele de autori vor trimite proiectele pe adresa Sectorului teologic-educaţional, în perioada 11-15 mai 2015. Câştigătorii concursului vor primi diplome, cărţi şi bani (oferiţi de Patriarhia Română). Premierea câştigătorilor concursului se va face la Catedrala Patriarhală, în ziua de 7 iunie 2015 (Duminica părinţilor şi copiilor), după Sfânta Liturghie, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Concursul se înscrie între manifestările dedicate anului 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. Conceptul concursului este disponibil pe site-ul www.patriarhia.ro.

Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”, ediția a IV-a (2015)

În perioada 2 februarie – 21 mai 2015, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios – Centrul pentru Patrimoniu Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu și Sectorul teologic-educaţional ale Patriarhiei Române organizează Concursul Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței – ediția a IV-a, 2015. Obiectivul general al Concursului Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței este păstrarea tradițiilor religioase și culturale, prin punerea în valoare a talentelor în pictura bisericească. Secţiunile concursului sunt: A. Frescă (stil neobizantin) şi B. Mozaic (stil neobizantin). Concurenţii vor fi pictori iconari adulţi cu experienţă (minimum 20 de lucrări în portofoliu). Pentru a se înscrie la una dintre secţiunile concursului, concurenţii vor realiza o lucrare cu tema (la alegere): Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfinţi Ierarhi Români (unul sau mai mulţi ierarhi) sau Sfinţi Monahi Români (unul sau mai mulţi monahi). Lucrările vor fi depuse în perioada 20-21 aprilie 2015, la Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti. Rezultatele concursului vor fi anunţate în perioada 27-30 aprilie 2015, iar cei 8 câştigători (câte patru pentru fiecare secţiune) vor fi premiaţi la vernisajul expoziţiei de la Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae, din ziua de 21 mai 2015. Concursul se înscrie între manifestările dedicate anului 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. Conceptul concursului este disponibil pe site-ul www.patriarhia.ro.

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Troița de Arhierei sărbătoriți la Facultatea de Teologie din Arad Pomenirea cea de peste an a Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur adună la cinstire toată Biserica, însă cu deosebire pe slujitorii școlilor teologice: profesori, studenți, elevi și ostenitori. Aceasta pentru că cei trei sfinţi sunt îndeobște recunoscuți, prin glasul imnografului, ca mari dascăli ai lumii, aşadar modele şi ocrotitori ai celor ce voiesc a se desăvârşi în ale teologiei. Pentru aceasta și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” împreună cu Seminarul Teologic din Arad s-au aflat în sărbătoare, omagiindu-și patronii spirituali. Manifestările au debutat cu oficierea, de ziua praznicului, a Sfintei Liturghii în vechea catedrală a orașului. În fruntea soborului s-a aflat Arhiepiscopul Aradului, Dr. Timotei Seviciu. La vremea predicii, Înaltpreasfinţia Sa a împărtășit celor prezenți o serie de gânduri duhovnicești: „Istoria religiilor consfinţeşte că oamenii au purtat în adâncul sufletului această idee despre existenţa lui Dumnezeu. Şi astăzi cugetarea umană caută să pătrundă acest adevăr al creaţiei, mai ales spiritualitatea sa. Astăzi mai multe curente, religioase sau filozofice, îşi dispută totalitatea adevărului, adică cine are adevărul deplin. Până acum nu am putut să ne înţelegem cu toţii, să ne dăm dreptate unul altuia, pentru că acesta ar fi unul parţial. Astfel, nu avem dreptul să ne lăudăm cu aceasta decât în baza mărturisirii de credinţă, când ştim că ni l-au dat Părinţii. Aşa trebuie să-l primim şi să-l transmitem generaţiilor viitoare. Ne aflăm acum la doar câteva zile distanță față de săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină. În acest context, sărbătoarea de astăzi vine să mărturisească despre responsabilitate noastră, aceea de a arăta, în duh de iubire, ceeace însăși Apostolul de astăzi îndeamnă: Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa (Evrei 13, 7). Ei, adică Părinţii, aşa au trăit, aşa au învăţat şi pentru aceasta trebuie să credem şi noi la fel. Pentru că viaţa lor este în viaţa Bisericii, iar viaţa Bisericii este Tradiţia ei, adică lucrarea Duhului Sfânt. De aceea noi mărturisim Ortodoxia. Le aducem aminte altora de cei care au fost, cum au crezut şi ce au făcut, adică de mesajul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, pe care noi căutăm să-l păstrăm şi să-l actualizăm”. Pe de altă parte, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că „sărbătoarea aceasta rămâne să conştientizeze în sufletele ostenitorilor din aria teologiei misiunea înaltă la care sunt chemaţi de către Mântuitorul şi de către Sfinţii Trei Ierarhi: aceea de a fi luminători – din Lumina învăţăturilor celor sfinte – ai societăţii noastre”. La finalul slujbei preacucernicii profesori Pr. Cristinel Ioja, Preşedinte al Senatului universitar şi Pr. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic, au primit prin hirotesie distincţia de iconom stavrofor primul, respectiv de iconom cel de-al doilea. Programul a continuat în aula facultăţii cu serbarea îndătinată. Părintele lector dr. Adrian Murg a susţinut o disertaţie cu titlul: Martirul – chip al luptei duhovniceşti, în omiliile despre Macabei ale Sfinţilor Grigorie de Nazianz şi Ioan Hrisostom şi în alte scrieri ale Sfinţilor Trei Ierarhi. Din cele prezentate într-o manieră academică elegantă s-a degajat concluzia că: „Martiriul se prelungeşte în viaţa interioară a creştinilor sub forma morţii faţă de patimi sau faţă de omul cel vechi, care la rândul ei se hrăneşte din triumful lui Hristos asupra morţii, ca urmare directă a păcatului. Biruinţele din viaţa spirituală a creştinilor sunt reflectarea biruinţei morţii şi a învierii lui Hristos în martirii mărturisitori, şi a lucrării Duhului Sfânt prin care aceştia sunt conduşi tot spre o „jertfire” a vieţii, primind astfel harul înnoitor. Îndemnul spre un astfel de martiriu este adresat tuturor creştinilor. Fericeşte, deci, ne îndeamnă Sfântul Vasile, cu toată inima pe cel care a suferit mucenicia, ca să fii şi tu, prin voinţă, mucenic şi, fără prigoană, fără foc şi fără biciuiri, să pleci din această lume, învred¬nicit de aceleaşi răsplăţi ca şi mucenicii.” Apoi, corul bărbătesc a interpretat trei piese corale, între care au fost intercalate trei lecturi din operele păstrate de la cei omagiaţi astăzi. La final, Arhiepiscopul Timotei şi Preşedintele Consiliului Academic, prof. dr. Lizica Mihuţ au mulţumit pentru această frumoasă serbare academică şi duhovnicească, felicitând corpul profesoral, studenţii şi elevii pentru păstrarea acestei tradiţii instituite încă de la începutul post-revoluţionar al facultăţii. Părintele decan, Pr. prof. dr. Ioan Tulcan a mulţumit înalţilor oaspeţi pentru prezenţă şi pentru bucuria făcută cu cinstirea colegilor distinşi, oferindu-le câte in buchet de flori ca semn al recunoştinţei.

Pr. dr. Filip Albu

pozu0103 2

Sărbătoare la Seminarul Teologic arădean

 În ziua de marţi, 27 ianuarie 2015, zi de pomenire a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur și a Sfintei Marciana Împărăteasa, la Seminarul Teologic Ortodox Arad – cu binecuvântarea și în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei,  a avut loc un eveniment cultural de o mare însemnătate.

Ca în fiecare an, la inițiativa directorului instituției, Pr. Prof. Pompiliu Gavra și cu implicarea tuturor cadrelor didactice, s-au sărbătorit 3 evenimente ce au marcat și marchează în continuare istoria, cultura și viața Bisericii, dar și a Țării în această lună de început de an. Am pus în lumină împlinirea a 165 de ani de la nașterea poetului nepereche, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850), 156 de ani de la Unirea Principatelor Române – Moldova și Țara Românească – sub comanda domnitorului Alexandru Ioan Cuza (24 ianuarie 1859) și ziua de 30 ianuarie, zi de pomenire a Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

În prezentarea Pr. Prof. Codin Șimonca Oprița, serbarea a debutat cu intonarea Troparului Sfinților Trei Ierarhi, de către corul Seminarului, dirijat de Arhid. Prof. Paul Tiberiu Ardelean. Apoi, un moment emoționant a fost reprezentat de recitarea unor poezii eminesciene de către copiii din cadrul Asociației Calea Mântuirii – grupa duminicală a Catedralei Vechi Arad, coordonat de doamna prof. Florina Băbău.

Corul Seminarului a intonat piesa Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare, de Ion Vidu, elevul Ștefan Muț a prezentat referatul: Rolul Bisericii Ortodoxe Române la Unirea Principatelor, iar elevul Ciprian Lipovan a prezentat referatul Unirea Principatelor Române, pentru ca, mai apoi, să recite poezia: Cuza Vodă, de Vasile Alecsandri.

În adaptarea și regia doamnei prof. Florica Faur a fost prezentată piesa de teatru: Alexandru Ioan Cuza și Moș Ioan Roată. Elevii clasei a X-a au intrat foarte bine în atmosfera de mijloc de secol XIX, interpretând minunat rolurile propuse.

Serbarea de anul acesta a avut parte de un invitat special, Corul de Cameră „Emil Monția”, al Casei de Cultură a Municipiului Arad, dirijat de domnul Ovidiu Boar.

Corul a interpretat magistral piesele Rugăciune de I. D. Chirescu, Sara pe deal de V. Popovici, Atât de fragedă, de Timotei Popovici, Floare albastră, de Vasile Spătărelu și Doină de Sabin Drăgoi, pe versurile inegalabilului poet Mihai Eminescu. Printre aceste piese elevii Daniela Maxim, Gheorghe Juc, Maria Bumb și Eva Covâză au recitat poezii eminesciene, iar elevul Andrei Cioară a recitat propria creație cu titlul Mihai Eminescu.

Cuvântul de încheiere a fost rostit de Înaltpreasfințitul  Timotei, care a mărturisit bucuria de a se afla în mijlocul dascălilor și elevilor de la Seminar, cu prilejul acestui eveniment. „Aceste evenimente culturale și istorice, deopotrivă importante pentru Biserică și Țară, trebuie și merită reliefate așa cum s-a întâmplat în această zi aici.” Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru colaborare membrilor corului Emil Monția, dar și copiilor de la grupa duminicală a Catedralei Vechi.

Toți cei prezenți, în final, au intonat Hora Unirii.

Pr. Prof. Dacian Emilian Nan

10917880_1537399489873636_5165387624607064494_n 10945530_689332071177872_696275956339246892_n 10947298_4983845609159_8521404439901794005_n 10949705_1537399486540303_8593298177710269204_n

Prima întâlnire din 2015 a cercului pastoral-misionar din Municipiul Arad

 În data de 27 ianuarie 2015 a avut loc prima întâlnire a preoților din cercul misionar-pastoral al municipiului Arad. Aceasta s-a desfășurat în biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Aradul-Nou. Sub prezidarea preacucernicului Pr. prof. Ioan Tulcan, coordonatorul acestui cerc, a Pr. pens. Emil Roman, în calitate de secretar și a preaonoratului părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, s-au deschis lucrările cu rostirea rugăciunii.

Părintele Ioan Tulcan a mulțumit celor prezenți și gazdei, părintelui paroh Teodor Faur, pentru prezență și ospitalitatea arătată, amintind că „acest gen de întâlniri au darul de a fi o platformă de dialog și acțiune coerentă a întregului corp preoțesc, pornind de la tematica propusă de către Sfântul Sinod. Cea de anul acesta aduce în atenție mai multe proiecte interesante și importante pentru viața parohiei, la care suntem invitați să reflectăm, anume ce metode și mijloacele pastorale utilizăm în contextul socio-cultural și economic de astăzi, pentru a-i apropia și menține pe credincioși atașați de valorile Evanghelice propovăduite de Domnul Hristos, în armonie cu frumoasele icoane de preoți și misionari care au activat aici”.

Părintele Emil Roman a făcut, apoi, o radiografie a activității acestui cerc în anul 2014: „Trebuie să amintesc aici faptul că reuniunile noastre readuc la viață evenimente similare petrecute aici până în anul 1948. După acest moment ele au îmbrăcat o altă formă, din anul 1975, ceea ce a demonstrat că ierarhia și preoția arădeană a fost una responsabilă și preocupată de problemele teologice și pastorale, chiar și în acel context potrivnic Bisericii. În ceea ce privește activitățile desfășurate anul trecut, reamintesc că acestea au fost următoarele: în 20.03, la parohia Micălaca Veche s-a dezbătut tema Taina Pocăinței, prezentată de subsemnatul; în 19.06, la noua biserică a parohiei Șega I, din cartierul Cadaș, s-a dezbătut tema Taina Pocăinței și a Sfintei Împărtășanii, prezentată de părintele Aurel Bonchiș; în 25.09, în biserica parohiei Subcetate a fost prezentată, de către părintele paroh Radomir Stoica, tema Despre martiriul Brâncovenilor; în 30.10 după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Sânicolau Mic, părintele paroh Gheorghe Gligor a prezentat dizertația Sfânta Împărtășanie; iar ultima întâlnire, din data de 25. 11 a avut loc la biserica parohiei Micălaca Nouă-zona 300, părintele paroh Gheorghe Oprea prezentând tema Sfinții Martiri Brâncoveni”.

În continuare, au fost dezbătute câteva probleme urgente, între care și cea care derivă din ultima decizie a Curții Constituționale, cu privire la ora de religie din școlile de stat. Părintele Roman a făcut propunerea ca la viitoarele întâlniri ale cercului să fie invitați și câțiva profesori de religie din oraș pentru a discuta pe marginea acestui subiect. Părintele Aurelian Popa a propus, ca la nivel eparhial să se tipărească pliante care să fie distribuite în școli, prin care să fie informați părinții despre necesitatea orei de religie. La rândul său, părintele profesor Filip Albu, de la Facultatea de Teologie, a făcut propunerea ca preoții să-și programeze o prezență de câteva ore în școala de pe raza sectorului fiecăruia, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a avea un contact direct și personal cu cadrele didactice și cu elevii. Părinții prezenți la acest cerc au insistat asupra unei monitorizări mai stricte a activității cadrelor didactice din partea Centrului Eparhial, pentru eventuale intervenții punctuale de îmbunătățire a acestui compartiment important de misiune bisericească. Părintele Roman a evocat o bună practică ce s-a desfășurat la parohia unde slujește, aceea de a invita periodic pe profesorii de religie ce activează la școala parohiei să țină o predică la Sfânta Liturghie duminicală, pentru a fi mai bine cunoscuți și de către părinții copiilor.

Părintele protopop Flavius Petcuț a adresat rugămintea de a continua sprijinul nostru la lucrările de edificare a Catedralei Mântuirii Neamului precum și de a găsi modalități de întrajutorare a preoților și parohiilor cu situație materială precară.

În încheiere, părintele Ioan Tulcan a făcut propunerea ca să se discute, în forurile superioare de conducere bisericească, oportunitatea distribuirii unor formulare, în cadrul ședințelor cu părinții din școli, prin care să fie preîntâmpinate cazurile nedorite. Fiind fixată următoarea întrunire din luna februarie, la paraclisul Spitalului Județean din Arad, după rugăciunea de încheiere a întrunirii a fost oferită o mică agapă din partea parohiei gazdă.

Pr. dr. Filip Albu

Slujire arhierească în Parohia Mocrea

În Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu), Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia Mocrea, Protopopiatul Ineu. ÎPS a fost însoțit de protos. Teodor Vid – consilier administrativ-bisericesc și arhid. Tiberiu Ardelean. Aici, chiriarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii de părintele Adrian Zaha, protopop al Ineului, de preotul paroh Braiț Augustin-Dănuț, de un ales sobor de preoți și de numeroși credincioși din parohie și împrejurimi. Copiii și tinerii satului, îmbrăcați în frumoasele straie populare, specifice zonei Ineului, i-au oferit Înaltpreasfințitului flori.

Cu această ocazie, ÎPS Timotei a oficiat slujba de sfințire a bisericii cu hramul ,,Sfântul Apostol Andrei” și a troiței din fața acesteia, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învățătură cu titlul ,,Biserica şi casa creştină”, Înaltpreasfinţia sa, pe baza pericopelor duminicii (I Tim. 4; Lc. 19) şi a însemnătăţii Duminicii a 32-a după Rusalii, ce precede perioada de pocăinţă a Triodului, cum recomandă şi Cazania zilei, a arătat, sub semnul legăturii dintre Anul omagial trecut şi cel în curs, felul în care după marile praznice ţinute cu participarea la slujbele Bisericii, slujitorii acesteia au purces la sfinţirea caselor credincioşilor continuând a-i cerceta spre întărirea lor. Îndreptarea vameşului Zaheu şi cercetarea casei lui întregi de către Mântuitorul devine călăuzitoare pentru calea creştinului spre desăvârşire, primând strădania de a fi oricând gata de a primi pe Dumnezeu în casa sufletului, a arătat Chiriarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe preotul paroh Braiț Augustin –Dănuț ca apreciere și meritată răsplată pentru întreaga activitate pastoral-misionară pe care o desfășoară neîntrerupt de 34 de ani în satul natal. De asemenea, chiriarhul a hirotesit întru sachelar și pe preotul Braiț Dan-Marius de la Parohia Fiscut, fiu al satului Mocrea, ca apreciere pentru cei cinci ani de slujire în treapta diaconiei alături de Înaltpreasfinția Sa în Protopopiatele Ineu și Sebiş.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulţumit chiriarhului pentru purtarea de grijă şi dragostea părintească pe care ÎPS Sa a arătat-o faţă de credincioşii acestei parohii precum şi pentru distincţia acordată care oglindeşte dragostea şi jertfelnicia bunilor credincioşi ai parohiei faţă de Sfânta Biserică. De asemenea, preotul paroh a mulţumit tuturor pentru dragostea, jertfelnicia şi pentru ostenelile suportate pentru a fi împreună la această sărbătoare a parohiei.

Satul Mocrea datează istoric din anul 1200. Se ştie că în secolele al XVI-XVII-lea a existat o bisericuţă din lemn cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”, pe locul grădinii casei parohiale de azi. Actuala biserică e construită în întregime din piatră de codru,  în anul 1866, având hramul ,,Sfântul Apostol Andrei”.

Protos. Iustin Popovici

IMG_0012 IMG_0033

 

10943704_998871493475663_1928006476759394521_n

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ în PROTOPOPIATUL LIPOVA

În a treia săptămână a lunii ianuarie 2015, Bisericile creştine din Lipova au organizat seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2015 a fost  inspirată din textul scripturistic ,,Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau (Evanghelia după Ioan capitolul 4, versetul 7).

Vineri seara, 23.01.2015, Protopopul locului, PO Părinte Protopop Ioan Jidoi, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Lipova, alături de un sobor de preoţi, Preotul Macedon  Hiticaş, parohul Bisericii Romano-Catolice Lipova şi Preotul Gecse Tamas, reprezentantul Bisericii Reformate Lipova, s-au întâlnit în Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sf. Împ. Constantin şi Elena” din Lipova Băi, unde paroh este Pr. Gheorghe Dehelean.

Seara a început cu rugăciunea ,,Tatăl Nostru” rostită pe rând de către reprezentanţii fiecărei Biserici creştine, alături de numeroşii credincioşi prezenţi la eveniment. În câteva cuvinte PO Părinte Protopop Ioan Jidoi a arăta importanţa acestor zile de rugăciune în comun pentru unitatea de credinţă a creştinilor după care s-a dat citire mesajelor Întâistătătorilor Bisericilor creştine adresate credincioşilor pentru această Săptămână de comuniune frăţească.

A urmat apoi comentariul pe text a pericopei evanghelice, a dialogului Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov, făcut de fiecare preot prezent la acest eveniment.

Sâmbătă  seara, 24.01.2015, Biserica Reformată din Lipova, prin Preotul Gecse Tamas, a fost gazda acestor suite de seri de rugăciune comună.

Săptămâna de rugăciune s-a încheiat în Biserica Romano-Catolică din Lipova, duminică seara, 25.01.2015, gazdă fiind Preotul Macedon Hiticaş. În cadrul programului stabilit de comun acord s-a procedat la promovarea unui simbol în concordanţă cu pericopa evanghelică şi anume: într-un bol mare gol în urma binecuvântării fiecărei  biserici din trei recipiente pline cu apă s-au turnat de  către  fiecare reprezentant al bisericii în bolul mare pregătit semn al unităţii între Biserici.

Menţionăm că la ceremoniile celor trei zile au fost prezenţi credincioşi din toate cele trei biserici din oraş.

Preot Cosmin Balint

poza 3 poze8

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat în Municipiul Arad

Săptămâna de Rugăciune, care s-a desfăşurat pe parcursul a 6 zile în Municipiul Arad, a ajuns la final. Manifestările prilejuite de acest moment s-au încheiat sâmbătă seara, 24 ianuarie, în Catedrala Ortodoxă Veche din Arad, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Părintele  Flavius Petcuţ, protopop al Aradului, a adresat invitaţilor un călduros cuvânt de bun venit, după care s-a trecut la desfăşurarea programului stabilit.

Pe parcursul întrunirilor, potrivit rânduielii deja consacrate s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă Niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română, sârbă şi maghiară.

Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a dat citire mesajului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment.

Cuvântul de învăţătură a aparţinut  Părintelui Sorin Seviciu, paroh la Biserica Greco-Catolică Arad-Şega II.

Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a adresat celor prezenţi un cuvânt de încheiere a întrunirilor, în care a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibe în vedere, făcând şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent dintotdeauna în cetatea multiconfesională şi multietnică a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens.

În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, s-au desfăşurat întrunirile ecumenice şi la celelalte biserici din Arad.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de Protopopul Aradului pr. Flavius Petcuţ,  Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, oaspeţilor şi tuturor credincioşilor care au participat la aceste întruniri de împreună-rugăciune.

diac. Paul Orădan

Unirea Principatelor Române, sărbătorită în Arad

Cu prilejul împlinirii a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, în municipiul Arad s-au organizat o serie de manifestări religioase, militare şi cultural, în prezenţa autorităţilor central, judeţene şi locale. Centrul evenimentelor a fost pe platoul din faţa Palatului Administrativ, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, începând cu ora 10:30, a săvârşit un Te Deum pentru făuritorii Unirii de la 1859, rostind cu acest prilej o bogată cuvântare şi o rugăciune de binecuvântare.

După ce a avut loc intonarea Imnului de stat, muzeograful Bogdan Ivaşcu a susţinut o prezentare privind însemnătatea zilei de 24 ianuarie.

Evenimentul a continuat la ora 11.00, cu tradiţionala Horă a Unirii, în care s-au prins şi membrii unui ansamblu de dans folcloric arădean – „Mărțișorul” al Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” din Arad, dar şi elevi veniţi cu profesorii lor să asiste la ceremonie.

Unirea Principatelor Române reprezintă unificarea vechilor Principate, Moldova și Ţara Românească, într-un Principat Unit.

Cu această ocazie, arădenii şi-au amintit de cei care s-au străduit pentru realizarea Unirii.

10937659_994430170585986_1964633439_n 10947600_994430160585987_1638484532_n unirea