Şedinţa Consiliului Eparhial Arad, în prezenţa Mitropolitului Banatului

În ziua de vineri, 13 septembrie 2019, la reşedinţa arhiepiscopală din Arad s-a întrunit în şedinţă de lucru, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. La invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, continuându-se astfel o tradiţie existentă în Mitropolia Banatului.

Alături de cei doi ierarhi a fost prezent şi Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, au participat la şedinţă membrii clerici şi mireni ai Consiliului Eparhial precum şi clericii din administraţia eparhială. Chiriarhul arădean a salutat prezenţa Mitropolitului Banatului, mulţumindu-i totodată pentru toată purtarea de grijă pe care o are faţă de Eparhia Aradului şi pentru toate bunele îndemnuri oferite întotdeauna spre folosul întregii eparhii.

Pe ordinea de zi, pe lângă analizarea unor activităţi din domeniul administrativ-bisericesc, economic şi de patrimoniu, a fost prelucrat şi textul noului regulament de ordine interioară al instituţiei. Regulamentul va fi pus la dispoziția fiecărui conducător de sector, așa încât persoanele care vor fi angajate în viitor să fie familiarizate cu drepturile și obligațiile ce le revin în cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Textul noului regulament de funcționare internă a fost elaborat în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu noul Cod al Muncii, la care s-a adăugat şi un nou capitol, intitulat ,,Dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a dat unele îndrumări la problemele curente care intră în competenţa acestui for deliberativ eparhial, şi anume, a Consiliului Eparhial.

Consiliul eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie. Consiliul eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici și 6 mireni, aleși pe termen de 4 ani de Adunarea eparhială dintre membrii ei. Consiliul eparhial se întrunește la convocarea chiriarhului de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

Protos. Iustin Popovici