Pelerini lipoveni pe pământ apostolic

În ultimele zile ale lui septembrie, un grup de credincioși din Parohia Lipova, însoțiți de părintele Neicu Alexandru, au parcurs un pelerinaj de suflet, străbătând întreaga țară, pentru a se reculege și a se încărca duhovnicește la mai multe oaze de spiritualitate ortodoxă românești.
Astfel vineri, 27 septembrie, au călcat pe urmele părinților Arsenie Boca și Teofil Părăian la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, iar mai apoi s-au rugat în străvechea biserică rupestră a Mănăstirii Șinca Veche. Urcând la Mănăstirea Caraiman, au rămas uimiți de frumoasa așezare, rezultat al darului lui Dumnezeu – muntele și lucrarea omului – mănăstirea. După ce au primit binecuvântarea Maicii Domnului prin închinarea la icoana făcătoare de minuni, numită Siriaca, din Mănăstirea Ghighiu –Prahova, au poposit în istorica și remarcabila cetate a Mănăstirii Căldărușani, unde au fost primiți cu ospitalitatea monahală de părintele stareț Lavrentie.
Mai apoi în celelalte zile, 28 și 29 septembrie, trecând Dunărea, au străbătut pământul apostolic al Scytiei Minor, luând putere de la crucile de leac de la Mănăstirea Dervent, meditând și rugându-se în Peștera Sfântului Apostol Andrei, de unde a început răspândirea credinței în patria noastră. Nu se putea trece prin Adamclisi fără a admira maiestuosul monument Tropaeum Traiani, ridicat în urma crâncenelor lupte daco – romane.
Mișcați sufletește au fost pe locul fostului lagăr de muncă de la Poarta Albă, unde au concentrați peste 15.000 de deținuți politic, în special preoți și monahi, loc numit și Golgota Neamului Românesc. Aici se înalță o frumoasă mănăstire, prin râvna și hărnicia maicii Eleodora Dună, cea aleasă de părintele Iustin Pârvu, să ridice acest așezământ și care recunoaște: locul acesta are o încărcătură foarte puternică, care e dată de jertfa sufletelor nevinovate, curmate de regimul comunist prin munca grea de la Canal. Apoi s-au recules în cunoscutele lavre dobrogene Celic Dere și Cocoș-Niculițel, participând la Sfânta Liturghie duminicală în frumoasa Mănăstire Vladimirești, întemeiată de maica Veronica Gurău.
În final putem spune că acest pelerinaj a adus mare bucurie în inimile credincioșilor și sufletele lor au fost luminate, mângâiate și călăuzite de Dumnezeu.
Pr. Neicu Alexandru