ÎPS Părinte Timotei a participat la consfătuirea profesorilor de Religie din Arad

Vineri, 27 septembrie 2019, în Aula „Pr. Dr. Ilarion V. Felea” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a avut loc consfătuirea profesorilor de Religie ortodoxă din județul Arad. La prezidiu s-au aflat ÎPS Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului și responsabil pe probleme de învățământ și PC Arhidiac. Prof. Florin Sirca, Inspector pentru disciplina Religie la Inspectoratul Școlar Județean Arad.

În partea de început, părintele inspector a prezentat ordinea de zi, care a cuprins ca puncte de lucru atât diagnoza anului școlar precedent, cât și direcțiile de acțiune propuse pentru anul școlar 2019-2020. Au fost prezentate activitățile și proiectele desfășurate în decursul anului precedent și au fost evidențiați concis elevii și profesorii cu rezultate la olimpiadele și concursurile școlare. Mai mult, au fost prezentate și activitățile din acest început de an (I.T.O 2019, Întâlnirea inspectorilor de Religie din Patriarhia Română).

În continuare, au fost prezentate câteva date obiective legate de rezultatele examenelor de titularizare și definitivat din vară, dar și situația profesorilor în ceea ce privește gradele didactice. În județul Arad funcționează anul acesta 139 de profesori de Religie Ortodoxă (10 clerici și ceilalți mireni), dintre care 97 titulari, ceilalți suplinitori.

Totodată. pentru anul în curs, au fost trasate următoarele trei
direcții principale: calitatea procesului de învățământ la disciplina Religie în școală, îmbogățirea calității activității educative prin proiecte consistente derulate cu parohiile și motivarea profesorilor pentru urmarea de cursuri de formare.

Profesorii au fost îndrumați să participe și anul acesta în număr cât mai mare la activitățile metodice, dar și la concursurile deja cunoscute, alături de elevii lor: Olimpiada de Religie Ortodoxă (cu fază națională cls. V-XII), Concursul județean „Hristos în școală”, Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate” (care va deveni Olimpiadă la rândul său), precum și alte concursuri și simpozioane care vor fi anunțate ulterior. În altă ordine de idei, au fost solicitați elevii și profesorii care vor să se implice ca voluntari în organizarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (I.T.O. 2020), care va avea loc la Timișoara.

În ceea ce privește problemele de organizare interne disciplinei, părintele inspector a furnizat informații despre înscrierea la ora de religie (doar la începutul ciclului de școlarizare), despre programa școlară pentru clasa a VII-a intrată în vigoare anul acesta, despre importanța planificării procesului de învățământ (planificări calendaristice, proiecte și schițe de lecție), despre utilizarea ghidurilor pentru profesor, comandarea și utilizarea manualelor și auxiliarelor, cât și despre utilizarea RED (resurse educaționale deschise), accesibilă de pe site-ul ISJ Arad. Nu în ultimul rând, profesorii au fost îndemnați să participe cu articole pentru revista „Catehetul” şi ,,Biserica şi Şcoala”.

În cuvântul adresat profesorilor, ÎPS. Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a felicitat cadrele didactice pentru activitatea din anul precedent și i-a încurajat pentru anul proaspăt început, accentuând grija pe care profesorii ar trebui să o manifeste către elevii din ani terminali, pentru reușita acestora la examenele școlare majore. Totodată, ierarhul a accentuat și ideea de a cultiva în mintea părinților conștiința unui mod de a gândi sănătos, pentru reușita copiilor lor, mai ales pentru faptul că elevii învață nu pentru școală, ci pentru împlinirea în viață.

În încheiere, au fost premiați cu diploma de merit „Episcop Dr. Grigorie Comșa” toți profesorii cu activitate deosebită în anul școlar precedent, a fost distribuit numărul 2 (29) al Revistei de metodică şi spiritualitate a profesorilor de Religie ,,Catehetul”, cât și revista eparhială „Biserica și Școala”.

Prof. Marius Lăscoiu-Martin