Liturghie Arhierească și dezvelire de monumente în Parohia Șicula

În duminica a 28-a după Rusalii, credincioșii șiculani au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preacucernicul Părinte Arhidiacon Mircea Proteasa, consilier economic, Preacucernicul Părinte Adrian Zaha, Protopop de Ineu, Pr. Călin Negruț, secretar al protopopiatul Ineu și Arhidiaconul Gheorghe Lehaci.În cadrul Sfintei Liturghii Arhierești, Preasfințitul Părinte Emilian a rostit un cuvânt de învățătură explicând rolul important al unirii tuturor după conținutul Evangheliei duminicale, a celor poftiți la Cină, arătând comuniunea cu înaintașii noștri, dar și unii cu alții în virtutea primirii Sfintei Împărtășanii.

Atât în timpul Sfintei Liturghii cât și la sfârșitul acesteia, au fost pomeniți  martirii, foști deținuți politici care au pătimit sau chiar și-au sfârșit viața în închisori de la Sighet, Gherla, Aiud, Pitești, canalul Dunăre-Marea Neagră sau în alte părți. Dintre ei amintim câțiva dintre slujitorii bisericești: Preotul Florian Monția, tatăl compozitorului Emil Monția și al preotului Iustin Monția, Preot Petru Belean, Preoteasa Cornelia, Monahia Patricia, Teologul Aron Nogea. Acești siculani, au pătimit pentru principiile și crezul lor axiologic, socotind slujirea bisericii și a țării drept cea mai mare și sfântă demnitate. Au rezistat tentativelor de represiune și discreditare subordonându-si viața unor idealuri sfinte chiar cu prețul sacrificiului suprem. Au fost pomeniți și eroii șiculani care au murit pe câmpul de luptă în Primul Război mondial care au contribuit prin jertfa lor la realizarea Marii Uniri din 1918, dar și luptătorii șiculani pentru înfăptuirea României Mari dintre care amintim: Ioan Fluieraș, ales în Consiliu Dirigent al Marii Adunări de la Alba Iulia, Preotul Iustin Monția, unul dintre cei 5 delegați pentru zona Ineului și totodată deputat în Adunarea Națională de atunci, Avocatul Emil Monția, nimeni altul decât renumitul compozitor, preotul Coriolan și alții.

La sfârșitul parastasului au luat cuvântul, domnul primar Căprar Duțu, domnul inginer Negru Pavel și doamna prof. Aurica Ciocan. Momentul a continuat prin sfințirea icoanei din mozaic, de pe fațada de vest a bisericii, realizată prin contribuția fiilor satului având reprezentat Hramul bisericii ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Credincioșii au luat parte la dezvelirea a două busturi reprezentând pe personalitățile cele mai marcante ale comunei noastre: Emil Monția și Ioan Fluieraș.

Prin această sărbătoare, credincioșii șiculani au simțit mai aproape de ei pe cei ce au luptat cu credință pentru libertate, neatârnare și unitatea neamului nostru românesc, dar și cu nădejdea că ,,Tatăl care L-a înviat pe Iisus îi va învia și pe ei” și îi va așeza alături de El. (II Corinteni 4, 14)
În încheiere preotul paroh, Ioan-Mircea Oala, a mulțumit tuturor celor care au luat parte la acestă sărbătoare.
a transmis Preot paroh,
Oala Ioan-Mircea
f
j
r
o
m
n
k
u
p
y
b
g
h
c
v