20180520_175054

Cerc misionar în Parohia Pescari

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei de 20 mai, la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia  Pescari, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşi din parohia Pescari şi parohiile învecinate.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca  „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”, preotul Cristea Silviu de la parohia Guravăii a susținut următoarele teme: 1. Organizarea bisericească și unitatea de neam și credință. 2. Mari ierarhi, clerici și monahi care au activat în altă provincie românească decât cea în care s-au născut.

În susținerea temei, părintele afirma: Biserica ortodoxă a fost dintotdeauna una cu neamul românesc, identificându-se cu toate aspirațiile acestui neam, a sprijinit și binecuvântat, prin cuvânt și faptă, luptele, jertfele, strădaniile poporului nostru pentru apărarea pământului strămoșesc, pentru independență și unitate statală, mulți dintre ierarhi, preoți și călugării ei jertfindu-se pentru credință, neam și țară.În acest sens Biserica Ortodoxă Română a contribuit la pregătirea marilor evenimente istorice, având ca scop unitatea naţională a românilor, şi anume: Unirea Principatelor din 1859, obținerea Independenței de stat a României și Marea Unire din 1918, decisivă pentru constituirea statului național unitar România.

Temele prezentate au fost dezbătute de către preoții participanți.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Rocsa Sebastian  a mulţumit preoţilor si credincioşilor pentru participare.

Moţ Aurelian Iulian

20180520_161309

20180520_161328 (1)