8

Duminica Mironosițelor în Parohia Buhani

Duminica a III-a după Paști, închinată femeilor mironosițe, ca mărturisitoare curajoase ale Învierii Domnului a reprezentat un prilej bucurie duhovnicească aparte, pentru comunitatea parohiei Buhani, biserica parohială fiind gazda unor oaspeți de seamă, care au răspuns invitației preotului paroh, de a întregi atmosfera de rugăciune.

Glasul îngerului ce străjuia mormântul și care grăia femeilor purtătoare de mir: „Bucurați-vă. Nu vă temeți!” (Matei 28, 9-10) a răsunat, parcă și în această zi, în biserica parohială cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, iar inimile tuturor celor prezenți  la Sfânta Liturghie au vibrat de bucuria comuniunii cu Hristos cel Înviat în rugăciune, cântare și prezență numeroasă.

La această atmosferă înălțătoare a contribuit prezența Pr. Prof. Dr. Vasile Pop, fiu al satului Buhani, și preot paroh la Parohia Arad – Bujac, care alături de preotul paroh Valentin Herbei, au oficiat Sfânta Liturghie, înălțătoarele răspunsuri liturgice fiind date de către grupul vocal: „Trifon Lugojan”, al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Arad,  condus de către teologul Marinel Roz – precum și un buchet de pricesne și cântece cu caracter patriotic, în prezența unui număr însemnat de credincioși.

Cuvântul de învățătură al părintelui Vasile Pop a subliniat însemnătatea mărturisirii de credință în contemporaneitatea zilelor noastre, după pilda femeilor mironosițe, precum și a chipurilor vrednice de pomenire ale acelor femei din istoria poporului român care prin jertfelnicia și strădania lor au contribuit la înfăptuirea visului de o viață a tuturor românilor -Marea Unire de la 1918.

În contextul anului 2018, când se împlinesc 100 de ani de la înfăptuirea acestui măreț act istoric, chipurile Reginei Maria, a Ecaterinei Teodoroiu și al altor femei vrednice de pomenire, la care se adaugă și chipurile înaintașilor și a eroilor satului Buhani căzuți pe câmpurile de luptă în cele două Războaie Mondiale, reprezintă un model și totodată un reper pe care și românii zilelor de astăzi sunt datori să îl manifeste atât prin cugetul cât și prin faptele lor.

În cuvântul de învățătură părintele a amintit că și eforturile ultimilor 7 ani ale puținilor credincioși ai localității Buhani, care s-au jertfit să înfrumusețeze biserica din satul Buhani reprezintă o formă a mărturisirii identității naționale precum și a dreptei credințe în Înviere.

La momentul cuvenit, în cadrul Sfintei Liturghii, un număr mare de copii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus calde mulțumiri atât părintelui Vasile Pop, membrilor grupului vocal „Trifon Lugojan”, precum și mulțimii de credincioși veniți din localitate, și din alte parohii învecinate, pentru atmosfera înălțătoare creată, în sânul bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” din Buhani, împărțind tuturor femeilor prezente iconițe cu Maica Domnului.

În cele ce au urmat, a avut loc încreștinarea celui de-al doilea fiu – Vlad Ștefan- a preotului paroh, care a oferit la final o agapă frățească tuturor celor prezenți.

Pr. Valentin-Nicu Herbei

1

2

4

5

6

7