2

Sinaxă monahală în Arhiepiscopia Aradului

În ziua de marți, 14 noiembrie 2017, sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai, s-au desfășurat lucrările Sinaxei stareților și starețelor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului. Alături de Înaltpreasfinția Sa a fost prezent și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, la lucrările sinaxei au fost invitați să ia parte și părinții consilieri și inspectori de la Centrul Eparhial, protopopii celor patru protopopiate, duhovnicii mănăstirilor și schiturilor din eparhie.

În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, după ce a salutat pe cei prezenţi, a făcut o sinteză a activităţii eparhiale din cuprinsul anului în curs și a prezentat modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile adoptate la  ultima întrunire a stareților. Totodată, Chiriarhul l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Emilian cu prilejul împlinirii în această zi a 8 ani de la primirea harului arhieriei.

În cuvântul Preasfinției Sale, Preasfințitul Părinte Emilian și-a exprimat bucuria de a fi pentru prima dată cu toți stareții și starețele mănăstirilor arădene în această întrunire, după care a făcut o evaluare pozitivă a  activităților pastoral-misionare, catehetice, educaţionale, economice şi sociale întâlnite în cadrul eparhiei de la instalarea sa ca episcop vicar la Arad. Preasfinția Sa a făcut și câteva propuneri de îmbunătăţire a vieții monahale, îndemnând în mod special la respectarea rânduielilor mănăstirești.

Părintele arhim. dr. Teofan Mada, vicar eparhial și exarhul mănăstirilor din cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a prezentat câteva aspecte legate de anul omagial și personalitatea patriarhului Justinian Marina, comemorat în acest an în cadrul Patriarhiei Române.

Stareții și starețele au prezentat aspecte legate de viaţa monahală, respectarea disciplinei monahale, prevenirea unor probleme şi abateri de natură economic- administrativă, alte probleme specifice.

În încheierea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a mulţumit tuturor pentru osteneală şi implicare.

Protos.dr. Iustin Popovici

1