image

Conferința de toamnă a preoților din Protopopiatul Lipova

În ziua de 12 octombrie 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și în prezența Preasfinţitului Părinte Dr. Emilian Crişanul, Episcopul- vicar al Arhiepiscopiei Aradului a avut loc la Sfânta Mănăstire Feredeu, Conferința de toamnă a preoților din Protopopiatul Lipova.
Lucrările conferinței au debutat cu slujba de Te-deum oficiată în Paraclisul de vară al Sfintei Mănăstiri, Sfinţit şi târnosit recent de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, la ora 9,30, din sobor făcând parte pe lângă Presfinţitul Părinte Emilian Crişanul şi POn Pr. Jidoi Ioan- Protopopul Lipovei, PC Pr. Ardeuan Florin Dan- parohia Chesinţ, PC. Arhid. Ardelean Tiberiu- Inspector Eparhial şi PC. Diac. Proteasa Mircea.
În continuare PO Pr. Ioan Jidoi, protopopul Lipovei, a deschis lucrările conferinței de toamnă, aducând cuvânt de mulțumire și prețuire Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului care deşi nu a putut fi, din binecuvântate pricini în rândul preoţilor din Protopopiatul Lipova, a delegat pe Preasfinţitul Părinte Episcop- vicar Emilian Crişanul să prezideze lucrările Conferinţei de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Lipova. POn Pr. Protopop a adus în continuare cuvânt de mulţumire Preasfinţiei Sale care cu binecuvântarea Înalpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu, în zilele de după calamităţile naturale produse în ziua de duminică, 17 septembrie 2017, a ţinut să fie aproape de preoţii şi de credincioşii afectaţi greu, asigurând pe Preasfinția Sa de fiiască supunere și ascultare a tuturor. Cuvânt de salut a adus PO părinte Ioan Jidoi și Preacucernicului Pr. Silviu Nicolae Faur, Consilier Administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului şi Părintelui Arhidiacon Tiberiu Ardelean, Inspector Eparhial pentru prezenţa în mijlocul preoţilor din Protopopiatul Lipova. Cuvânt de mulțumire a adus părintele protopop și Înaltpreacuviosului părinte Arhimandrit Ilarion, starețul Sfintei Mănăstiri Feredeu, care tot timpul ne-a primit cu brațele larg deschise la Sf. Mănăstire când i-am cerut ajutorul. În continuare părintele protopop a predat conducerea lucrărilor conferinței Preasfințitului Părinte Emilian Crişanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului.
În cuvântul Preasfinției Sale, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul a transmis Arhiereşti binecuvântări de la Întâistătătorul nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, mulţumind totodată preoţilor şi părintelui Stareţ pentru frumoasa primire. Preasfinţia Sa a asigurat pe toţi cei prezenţi că chemarea sa, aceea de a fi Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, facută de către membrii Sfântului Sinod în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, având la bază şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, va fi făcută cu deplină responsabilitate şi în deplină ascultare faţă de Întâistătătorul nostru.
Fiind ,,Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” , în continuarea lucrărilor Conferinţei de toamnă a urmat prezentarea lucrărilor de către Pr. Ardeuan Florin Dan- parohia Chesinţ- conferenţiar, Pr. Balint Cosmin Teodor- parohia Lipova Băi- coreferent I, Pr. Baba Călin Teodor- parohia Şiştarovăţ- coreferent II, Pr. Florea Florin- parohia Groşii Noi- coreferent III şi Pr. Ungureanu Cristian – parohia Zăbalţ- coreferent IV.
După prezentarea lucrărilor de către cei cinci preoţi, prin luări de cuvând, s-au punctat de către ceilalţi preoţi prezenţi aspecte referitoare atât la viaţa şi activitatea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina cât mai ales la vremea şi vremurile cu care au fost nevoiţi mulţi dintre preoţi, chiar şi dintre cei de faţă prezenţi, să facă pastoraţie.
La sfârșitul conferinței a luat cuvântul Înaltpreacuviosul Părinte Arhimandrit Ilarion- stareţul Sfintei Mănăstiri Feredeu, aducând mulţumiri pentru părinteasca purtare de grijă şi arhiereasca binecuvântare arătată atât de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului cât şi de Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, subliniind că pentru obştea Sfintei Mănăstiri şi mai ales pentru Înaltpreacuvioşia Sa este o bucurie să găzduiască toate evenimentele care au loc în Protopopiatul Lipova.

​A consemnat,
Pr. Mircea Șirian, secretar Oficiu Protopopesc

image

image

image

image