2017 – Anul dedicat de Biserica Ortodoxă Română icoanelor şi iconarilor, Patriarhului Justinian și apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Cu dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 28‑29 octombrie 2015, la care s-au adăugat şedinţele din 25 februarie 2016 şi 16 decembrie 2016, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod cu privire la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a declara anul 2017 ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Citiți în continuare

Numărul pe Decembrie al Revistei eparhiale ,,Biserica şi Şcoala” a Arhiepiscopiei Aradului

De curând a apărut în Arhiepiscopia Aradului publicaţia religioasă „Biserica şi Şcoala”, nr. 12/Decembrie 2016, care cuprinde 8 pagini. Din cuprinsul revistei precizăm următoarele titluri: Pastorala Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei la Naşterea Domnului – 2016 ,,Sfânt Crăciun în grai străbun”; ,,Profesorii Institutului şi Academiei Teologice din Arad – modele de formare teologică şi de cultură ecleziastică”, lect.dr. Marcel Tang; ,,Bucuria de a trăi tinereţea în frumuseţea sfinţeniei”, pr.dr. Cristian Trandafir; ,,Sfântul Ierarh Nicolae chip al blândeţii şi al bunătăţii”, pr.drd. Vlad-Sergiu Sandu; ,,Să rămână Decembrie!”, prof. Eugenia Groşan; ,,Mărturia celor curaţi cu inima”, prof. Florin Gaşpar. Citiți în continuare

Slujire arhierească în biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Arad

În Duminica a 29-a după Rusalii, 15 ianuarie 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, a Parohiei Arad-Centru, situată pe str. Mihai Eminescu, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Citiți în continuare

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR 2017 – ÎN MUNICIPIUL ARAD

În perioada 18- 25 ianuarie 2016, în întreaga ţară se desfăşoară Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, acţiune organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română. Versetul ales pentru anul 2017 pentru a se constitui în temă a acestei acţiuni este: ,,Împăcarea – dragostea lui Hristos ne stăpânește” (2 Cor. 5, 14).

Ca în fiecare an, preoţii din Arhiepiscopia Aradului promovează această acţiune în parohiile lor, în special în mediul urban, organizând Săptămâna de rugăciune, împreună cu alte confesiuni, îndeosebi cu cele istorice, în conformitate cu îndrumările Sfântului Sinod al B.O.R. privind relaţiile cu celelalte culte. Citiți în continuare

Să-i ajutăm pe cei afectaţi de viscol!

În aceste zile în care din cauza viscolului şi a căderilor masive de zăpadă multe comunităţi rurale au rămas izolate mai ales în sud-estul ţării, ca şi în anii precedenţi, Patriarhia Română face un insistent apel către Centrele eparhiale, clerul şi credincioşii de la parohiile din zonele afectate să ofere sprijin concret familiilor sărmane şi persoanelor vârstnice singure care au nevoie urgentă de ajutor la deszăpezirea gospodăriilor. Citiți în continuare

Sfântul Ioan Botezătorul sărbătorit la Arad

Sâmbătă, 7 ianuarie 2017, când prăznuim  ,,Soborului Sfântului Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la Sfânta Liturghie săvârşită de un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica parohiei Arad- Centru, Catedrala veche din Arad.

Spre finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, continuând o tradiţie de zeci de ani,  a dat răspuns invitaţiei comunităţii ortodocşilor sârbi din Arad, participând la Sfânta Liturghie săvârşită cu ocazia Crăciunului pentru credincioşii ortodocşi de rit vechi, în Biserica Ortodoxă Sârbă din Arad-Centru, de către părintele Ognean Plavşici, protopopul sârbilor din Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Citiți în continuare

Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala arhiepiscopală din Arad

În ziua praznicului Botezului Domnului, vineri, 6 ianuarie 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, şi în prezenţa sutelor de credincioşi care au participat la sfânta slujbă.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Icoana praznicului” (cf.citirilor scripturistice ale praznicului: Tit, 2-3; Matei 3), Înaltpreasfinţia Sa s-a referit la ,,apă” în diferitele planuri ale vieţii şi istoriei, cu beneficiile sau primejdiile ce pot interveni constituind unul din elementele principale ale creaţiei şi providenţei în perspectiva înnoirii şi desăvârşirii, de aici şi raportul permanent cu omul, de unde rezultă locul ei duhovnicesc, înnoitor şi sfinţitor. Icoana Botezului Domnului dezvăluie această viziune de taină prin undele Iordanului ce învăluie pe Mântuitorul, în prezenţa văzută şi nevăzută, auzită sau simţită a Sfintei Treimi, cu mărturia Botezătorului, a celor cereşti şi a celor pământeşti. Icoana, ca o carte de învăţătură, este astfel şi îndemn spre lucrare mântuitoare. Iconarii, pe care îi omagiem pe parcursul acestui an, pătrund înţelesul tainic prin darul de a vedea în adâncul râului sfânt lucrarea dumnezeiască, a subliniat Ierarhul arădean. Citiți în continuare

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu – pe anul 2016

IANUARIE 

 Vineri, 1 ianuarie  Chiriarhul a slujit şi a predicat la Slujba de Te-Deum la cumpăna dintre ani la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”. În ziua de Anul Nou slujeşte şi predică în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”. Titlul predicii: ,,Praznic obştesc şi creştinesc”. Asistă la Slujba Vecerniei la Catedrala Veche Arad-Centru. Seara are loc tradiţionala recepţie cu prilejul Anului Nou, la reşedinţa arhiepiscopală, oferită ostenitorilor Centrului eparhial, preoţilor, reprezentanţilor autorităţilor locale şi credincioşilor.

Duminică, 3 ianuarie – a slujit şi predicat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai, înconjurat de un sobor de preoţi, diaconi și obştea Mănăstirii. Titlul predicii: ,,Binefacerea apei”. Citiți în continuare

Anul Nou 2017 sărbătorit în Arhiepiscopia Aradului

Noaptea de Anul Nou

În noaptea dintre ani, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul clerului şi credincioşilor prezenţi în număr mare la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad. Respectând hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba la trecerea dintre ani, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Inaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt despre ,,Veşnicie şi timp” – Dumnezeu şi creaţie (în baza citirilor scripturistice I Tim. 2; Luca 2), adică lucrarea divină ca timp şi spaţiu care are nevoie de pronia cerească spre desăvârşire, măsurarea unităţii acestora constituind permanent obiectul cugetării ca şi al comportării omeneşti. În acest cadru, Ierarhul a prezentat iniţiativa conducerii bisericeşti privind Anul  2017 – ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. La final, Chiriarhul a adresat urările cuvenite, dând îndrumările legate de viaţa creştină în cursul anului care a început. Citiți în continuare